< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетні дефіцити та інфляція

Наш аналіз грошей та інфляції показав, що іншим можливим джерелом інфляційної монетарної політики є бюджетні дефіцити. У розділі 18 ми дізналися, що уряд може фінансувати бюджетні дефіцити одним із двох способів: шляхом продажу облігацій населенню або створення грошей, тобто "емісії грошей" (у США це робиться через продаж Державною скарбницею облігацій населенню, які потім купує Федеральна резервна система). Продаж облігацій населенню не справляє прямого впливу на грошову масу (і, отже, на пропозицію грошей). Тому він не чинитиме очевидного впливу на сукупний попит і не повинен мати інфляційних наслідків. З іншого боку, емісія грошей дійсно впливає на сукупний попит і може викликати інфляцію.

З нашого попереднього аналізу ми бачили, що інфляція може розвиватися тільки тоді, коли безперервно зростає запас грошей. Чи може державний дефіцит, що фінансується шляхом емісії грошей, посилювати інфляцію? Так, якщо бюджетний дефіцит існує протягом тривалого проміжку часу. У першому періоді, коли дефіцит фінансується шляхом емісії грошей, пропозиція грошей збільшується, переміщуючи криву сукупного попиту праворуч, що веде до зростання рівня цін (графік 28.2). Якщо бюджетний дефіцит все ще існуватиме в наступному періоді, то його знову доведеться фінансувати. Пропозиція грошей збільшиться знову, і крива сукупного попиту знову переміститься праворуч, викликаючи дальше зростання рівня цін. Доки існує дефіцит і уряд вдається до емісії грошей для оплати цього дефіциту, доти триватиме цей процес. Фінансування постійних дефіцитів шляхом емісії грошей вестиме до тривалої підтримуваної інфляції.

Важливим моментом є те, що дефіцит постійний. Коли дефіцит тимчасовий, то він не викликатиме інфляції, бо ситуація була б такою, як на графіку 28.3, де має місце разове збільшення урядових видатків. У цьому випадку, коли має місце дефіцит, відбудеться збільшення грошей для його фінансування і переміщення кривої сукупного попиту праворуч, що підвищить рівень цін. Якщо дефіцит зникне в наступному періоді, тоді не існує більше потреби в емісії грошей. Крива сукупного попиту далі не переміщуватиметься, а рівень цін більше не зростатиме. Отже, одноразове збільшення пропозиції грошей у зв'язку з тимчасовим дефіцитом генерує тільки разове збільшення рівня цін, а інфляція не розвивається.

Підсумуємо: дефіцит може бути джерелом постійної інфляції, тільки коли (1) він постійний, а не тимчасовий; (2) уряд фінансує його шляхом емісії грошей, а не випуском облігацій для населення.

Якщо інфляція є наслідком емісії, то чому уряди часто фінансують постійні дефіцити шляхом емісії грошей? Відповідь на це питання є визначальною для розуміння, як бюджетні дефіцити призводять до інфляції.

Бюджетні дефіцити і емісія грошей у інших країнах.

Хоча США мають добре розвинений ринок капіталів, на якому можна продавати державні облігації у величезних розмірах, цього немає у багатьох країнах, що розвиваються. Якщо країни, що розвиваються, хочуть дати раду державним дефіцитам, то вони не можуть фінансувати їх шляхом випуску облігацій, через що повинні вдаватися до іншої єдиної альтернативи - емісії грошей. Як результат, коли вони мають великі дефіцити стосовно їхнього ВНП, то пропозиція грошей зростає значними темпами, що викликає інфляцію.

Раніше наводився приклад латиноамериканських країн з високими темпами інфляції та високими темпами зростання кількості грошей як доказ того, що інфляція - це грошовий феномен. Ці латиноамериканські країни з високими темпами зростання кількості грошей мають постійні, надзвичайно великі бюджетні дефіцити стосовно ВНП. Єдиним шляхом фінансування дефіцитів є додаткова емісія грошей. Тому основним джерелом високих темпів інфляції є великі бюджетні дефіцити.

У всіх випадках гіперінфляції велетенські урядові бюджетні дефіцити виступають також основним джерелом інфляційної монетарної політики. Бюджетні дефіцити в роки гіперінфляції настільки великі, що навіть коли ринок капіталів існує, щоб випускати державні цінні облігації, цей ринок не має достатньої місткості, щоб поглинути кількість облігацій, які уряд бажає продати. У цій ситуації уряд повинен вдатися до друкарського верстата, щоб фінансувати дефіцити.

Державні дефіцити і емісія грошей у США.

Досі ми бачили, чому бюджетні дефіцити в окремих країнах ведуть до емісії грошей та інфляції. Або дефіцити є велетенськими, або країна не мас достатніх надлишків на ринках капіталів, на яких можна продавати державні облігації. Проте жодна з цих ситуацій, здається, не стосується Сполучених Штатів Америки. Віднедавна США відчувають дефіцити значно більші, ніж у минулому. Величина цих дефіцитів щодо ВНП е незначною порівняно з дефіцитами країн, що зазнавали гіперінфляції. Дефіцит бюджету США як відсоток ВНП досягнув максимуму 6 % у 1983 р., в той час як дефіцит бюджету в Аргентині часто перевищував 15% ВНП. Крім того, оскільки США мають найкраще розвинутий державний ринок облігацій порівняно з будь-якою іншою країною у світі, вони можуть випускати великі кількості облігацій для фінансування дефіциту їхнього бюджету.

Хоча здається, що помірні дефіцити у США не повинні викликати інфляцію, не слід вважати, що ці дефіцити не несуть небезпеки інфляції. Щоб зрозуміти, чому помірні бюджетні дефіцити можуть бути інфляційними, згадайте, що ФРС може ставити за мету недопущення високих процентних ставок (розділ 18). Коли уряд випускає облігації для фінансування дефіциту, то може посилити тиск на процентні ставки, вести до їхнього зростання. ФРС може купувати облігації для підтримання їхнього курсу і запобігти зростанню процентних ставок. Оскільки купівля ФРС на відкритому ринку веде до збільшення грошей підвищеної ефективності, чистим наслідком урядового фінансування дефіциту шляхом випуску облігацій є збільшення пропозиції грошей. Якщо дефіцит бюджету тривалий, то величина пропозиції облігацій зростає, і тиск до зростання процентних ставок продовжується. За таких обставин ФРС купуватиме облігації знову і знову, пропозиція грошей безперервно зростатиме, і матиме місце інфляція.

Не всі економісти погоджуються, що дефіцити самі по собі ведуть до виникнення безперервного тиску, що спрямований на зростання процентних ставок. Нині здійснюється багато досліджень для оцінки важливості бюджетних дефіцитів у розвитку інфляційного процесу. Проте багатьох економістів турбує те, що великі дефіцити у США можуть вести до вищої інфляції.

Підсумки.

Хоча висока інфляція є "завжди і всюди грошовим феноменом" у тому розумінні, що вона не може відбуватися без високого темпу зростання кількості грошей, все ж існують причини для продовження ін4>ляційної монетарної політики. Двома основними причинами є вірність урядовців політиці високої зайнятості і наявність постійних дефіцитів державного бюджету.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >