< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Митниця та митний контроль

Необхідні митні процедури

Досі ми вивчали норми, які регулюють застосування Єдиного митного тарифу. Однак такими ж важливими, як ефективне і справедливе митне очищення, є коло процедур, які визначають подальшу долю товарів після того, як вони були доставлені на внутрішній митний пост Європейського Союзу. Незважаючи на те, що це неминуче призведе до достатньо тривалої канцелярської роботи, мета таких дій полягає в значному зменшенні бюрократичної тяганини та часу, необхідного для проходження митних формальностей.

Відповідні процедури не обмежуються лише такими, що спрямовані на забезпечення товарам вільного проходження через адміністрацію митниці, а після цього можливості вільного обігу. Деякі товари залишаються під митним наглядом навіть після того, як їх пред'являють до митного контролю, і тому вони не можуть бути у вільному обігу. Також є певні процедури, спрямовані на забезпечення безперешкодного пересування товарів з однієї держави-члена до іншої. До того ж експортування товарів з території Європейського Союзу також вимагає дотримання певних формальностей.

Встановлення митного нагляду за товарами

Перший крок, необхідний для проходження митного очищення, полягає в започаткуванні відносно товарів процедури митного очищення. Це робиться за допомогою митної декларації (ст. 59 МКС). Форма, яку повинна мати ця декларація, доволі гнучка (ст. 61 МКС), вона може бути складена: а) у письмовому вигляді, використовуючи затверджені способи; б) за допомогою звичайної заяви; в) за допомогою будь-якого іншого дозволеного акту з боку власника, який виявляє своє бажання розпочати процедуру щодо його товарів. Однак у випадках, коли декларація має письмовий вигляд або робиться згідно зі звичайною процедурою, офіційною формою, що використовується, має бути Єдиний адміністративний документ (ЄАД) (ст. 205 Регламенту про імплементацію).

Якщо декларація має письмовий вигляд, то застосовуються як звичайна, так і спрощена процедура. Відповідно до звичайної процедури, декларація має бути складена у формі, яка відповідає встановленій офіційній формі. Вона має бути підписана і містити в собі всі подробиці, надання інформації про які вимагається для відповідного впровадження положень, що регулюють звичайну процедуру. До декларації має додаватися вся необхідна документація (ст. 62 Регламенту про імплементацію).

Якщо застосовується спрощена процедура, може використовуватись одна з трьох типових моделей. Процедура, що стосується неповної декларації, надає митним органам можливість приймати декларації, які не містять всіх відомостей, що вимагаються, або декларації, до яких не додається вся необхідна документація. Фактично необхідно представляти мінімум подробиць та документів (ст. 254, 255 Регламенту про імплементацію). Спрощена процедура складання декларації дає змогу розпочинати відповідну митну процедуру щодо товарів, використовуючи спрощену декларацію, за умови, що буде пред'явлена додаткова декларація (ст. 259 Регламенту про імплементацію). У певному місці процедуру митного очищення можна проводити в приміщеннях відповідної особи або в будь-якому іншому місці, яке затверджено або призначено митними органами (ст. 264 Регламенту про імплементацію).

Надання товарам можливості вільного обігу

Ці норми спрямовані на забезпечення товарам після їх ввезення на митну територію Європейського Союзу таких самих переваг, якими користуються товари, вироблені на території Співтовариства. Вони надають товарам, що походять із третіх країн, можливість отримати статус, який мають товари, вироблені в країнах Європейського Союзу. Саме на цій стадії справляються відповідні митні збори. Тому необхідно з'ясувати не тільки, що саме являє собою курс ЄМТ, який застосовується, а й те, чи можна застосовувати будь-які інші норми, прийняті згідно зі

Спільною торговельною політикою Європейського Союзу. Термін збори має розумітися не тільки як збори, що справляються відповідно до Єдиного митного тарифу, а і як різноманітні збори, встановлювані згідно зі Спільною сільськогосподарською політикою.

Фактичне справляння митних зборів обтяжується дорогими і тривалими формальностями. Поставки товарів не завжди мають вигляд зручних партій за однаковою ціною. Саме тому до змішаних поставок митні органи можуть застосовувати, за бажанням декларанта, один митний збір, найбільший з тих, які застосовуються.

На цій сталій митні органи мають можливість розглянути проблему, яка може значною мірою негативно впливати на міжнародну торгівлю, а саме підробки та порушення авторських прав, особливо щодо будь-яких матеріалів, записаних на різноманітні носії інформації. У випадках, коли митні органи викривають такі товари, вони можуть як знищити цю продукцію, так і позбавити причетних до таких порушень осіб усіх економічних переваг (Регламент 3295/94).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >