< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок здійснення форвардних закупівель зерна

Одним із механізмів державного регулювання ринку зерна є застосування форвардних закупівель зерна. Постановою Кабінету Міністрів України "Про запровадження державних форвардних закупівель зерна" від 16 травня 2007 р. № 736 затверджено відповідний Порядок державних форвардних закупівель зерна. Форвардні закупівлі передбачають придбання зерна у сільськогосподарських товаровиробників в установлений маркетинговий період за фіксованою ціною та на умовах авансового платежу у розмірі 50 відсотків його повної вартості на момент укладення форвардного біржового контракту. Постачання зерна згідно з контрактом здійснюється до 1 жовтня, а остаточні розрахунки проводяться до 1 грудня поточного року.

Аграрний фонд проводить форвардні закупівлі за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, у межах маркетингового періоду за мінімальними інтервенційними цінами, шляхом укладення на Аграрній біржі між Аграрним фондом та товаровиробником контракту, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми форвардного біржового контракту" від 21 лютого 2008 р. № 77. Аграрний фонд оприлюднює через засоби масової інформації повідомлення про проведення форвардних закупівель, визначений обсяг таких закупівель та розмір мінімальної партії зерна. Проведення форвардних закупівель розпочинається не раніше ніж через десять днів від дати опублікування повідомлення. Обсяг форвардних закупівель визначається виходячи із загального обсягу формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду на маркетинговий період.

Товаровиробник, який виявив бажання продати зерно на умовах форвардних закупівель, подає Аграрному фонду заявку за визначеною Фондом формою та відповідні документи. Для укладення контракту товаровиробник повинен здійснити відповідно до вимог законодавства комплексне страхування на випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на користь Аграрного фонду. Договір страхування подається до Аграрного фонду разом із посвідченою копією платіжного доручення про сплату страхового внеску. Контракт оформляється у п'яти примірниках. Після укладення контракту товаровиробник подає до Аграрного фонду нотаріально посвідчений договір застави майбутнього врожаю між продавцем та покупцем або нотаріально посвідчений договір застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави. Укладений контракт Аграрна біржа передає Аграрному фонду для прийняття ним остаточного рішення щодо виплати авансу товаровиробнику в разі подання необхідних документів, та укладення договору складського зберігання зерна між покупцем та сертифікованим зерновим складом, який зазначений у заявці. Для виплати авансу товаровиробнику Аграрний фонд подає Державному казначейству оригінал контракту. Товаровиробник у день надходження авансу на поточний рахунок видає Аграрному фонду податкову накладну на відповідну суму. Остаточний розрахунок з товаровиробником за умови виконання контракту в повному обсязі проводиться Аграрним фондом на підставі поданих йому таких документів:

  • - договору складського зберігання зерна;
  • - складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду;
  • - акта приймання-передавання на весь обсяг зерна;
  • - картки аналізу зерна або посвідчення про його якість, виданого Державною хлібною інспекцією;
  • - податкових накладних на залишок суми вартості зерна, не оплаченої за контрактом.

Доставка зерна до суб'єкта його зберігання здійснюється за кошти товаровиробника. Для проведення остаточного розрахунку за контрактом Аграрний 4юнд подає Державному казначейству оригінал контракту, згідно з яким виплачувався аванс товаровиробнику, і акт приймання-передавання зерна в повному обсязі. Аграрний фонд щомісяця подає Мінагрополітики звіт про обсяг форвардних закупівель.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >