< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормування обігових коштів у товарно-матеріальних запасах

Склад обігових коштів у виробничих товарно-матеріальних ресурсах включає такі елементи: основні матеріали і закупні напівфабрикати; допоміжні матеріали; паливо; тару; запасні частини, зокрема:

 • - матеріали і пристосування малоцінні та ті, які швидко зношуються;
 • - малоцінний господарський інвентар (виробничий інвентар - вогнегасники, відра, лопати і т. п.; офісний інвентар - столи, стільці, шафи; побутовий інвентар -ліжка, тумбочки, штори, скатертини тощо);
 • - спеціальний одяг та взуття;
 • - спеціальний інструмент і пристосування;
 • - змінне устаткування;
 • - виробнича тара.

Норма обігових коштів у виробничих товарно-матеріальних ресурсах включає такі елементи:

 • - транспортні товарно-матеріальні ресурси (час знаходження матеріалів в дорозі);
 • - підготовчі товарно-матеріальні ресурси (час на приймання, розвантаження, сортування, складування і підготовку до надання готельних послуг);
 • - поточні товарно-матеріальні ресурси (час знаходження на складі у вигляді змінного, денного і тому подібного товарно-матеріального запасу);
 • - страхові товарно-матеріальні запаси (час знаходження на складі у вигляді гарантійних товарно-матеріальних ресурсів).

Враховуючи ступінь сезонності, створюються сезонні товарно-матеріальні запаси.

Величина транспортних товарно-матеріальних ресурсів розраховується методом прямого підрахунку або аналітичним методом. Метод прямого рахунка застосовується при вузькій номенклатурі матеріальних ресурсів, що витрачаються, надходять від обмеженого числа постачальників. У цьому випадку за підсумками минулого періоду визначається середня тривалість пробігу вантажу від постачальника до споживача, що і є нормою транспортних товарно-матеріальних ресурсів. При великому числі постачальників і широкій номенклатурі споживаних ресурсів норма транспортних товарно-матеріальних ресурсів визначається аналітичним методом на основі нормативу минулого періоду.

Розрахунок часу перебування коштів в підготовчих товарно-матеріальних ресурсах визначається виходячи з фактичних витрат, що встановлюються хронометражем, або на основі звітних даних за попередній період. Час підготовки матеріалів до надання готельних послуг зумовлюється переліком відповідних операцій і умовами їх виконання. При механізації навантажувально-розвантажувальних і складських операцій цей час звичайно не перевищує декількох годин.

Як норму поточних товарно-матеріальних ресурсів приймають половину середньозваженого інтервалу між постачаннями. За окремими видами товарно-матеріальних цінностей, що поступають з інтервалом 1-5 днів, норма товарно-матеріальних запасів може бути збільшена до повної тривалості середнього інтервалу. Величина середньозваженого інтервалу обчислюється на основі оптимального розміру замовлення або режиму надходження ресурсів, що склався в звітному періоді. У випадках, коли постачання плануються регулярно, а даний матеріал споживається рівномірно, середній інтервал між постачаннями визначається діленням числа днів в році на число планових постачань.

При розрахунку норми поточних товарно-матеріальних запасів за режимом надходження товарно-матеріальних цінностей, що склався, середньозважений інтервал визначається за складськими картками обліку постачань за минулий рік. При цьому не беруться до уваги повернення матеріалів на склад, випадкові і нетипові постачання. При отриманні одного і того ж матеріалу або напівфабрикату від декількох постачальників за один день такі надходження розглядаються як одне постачання. Аналогічно розв'язується питання під час надходження напівфабрикатів від одного постачальника протягом декількох днів підряд, але за умови, що всі відвантаження вписані в один платіжний документ.

Норма обігових коштів за днями за страховими товарно-матеріальними запасами звичайно встановлюється в межах до 50% норми поточних товарно-матеріальних запасів, якщо даний матеріал поступає від іногородніх постачальників. Якщо здійснюються одноміські постачання, то страхові товарно-матеріальні запаси не передбачаються або утворюються за окремими позиціями в розмірі до 30% норми поточних товарно-матеріальних запасів. Норма страхових товарно-матеріальних запасів збільшується понад 50%, якщо:

 • - окремі види матеріалів (напівфабрикатів) виготовляються тільки для даного готельного закладу одним постачальником;
 • - готель розташований далеко від зручних транспортних шляхів або доставка матеріалів можлива лише в окрему пору року.

Норматив обігових коштів за товарно-матеріальними запасами розраховується виходячи з описаних вище норм і одноденної витрати як суми всіх вхідних елементів. При цьому треба мати на увазі, що як правило, норматив обігових коштів за допоміжними матеріалами розраховується аналітичним методом. При використанні цього методу спочатку обчислюється норматив обігових коштів у гривнях на одного працівника або на 1000 грн. вартості готельних послуг, виходячи з фактичного споживання в базовому періоді. Потім одержаний показник множиться на плановану чисельність персоналу або надання готельних послуг.

Норматив виробничих товарно-матеріальних запасів (Нвз) складається з нормативу поточних товарно-матеріальних запасів, підготовчих і страхових і може бути визначений за формулою:

Нвз = Сдоб х (Нпот + Нп +Нс) (9.8)

де Сдоб - середньодобове споживання матеріалів; Нпот - норма поточних товарно-матеріальних запасів, дн; Нп - норма підготовчих товарно-матеріальних запасів, дн; Не - норма страхових товарно-матеріальних запасів, дн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >