Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Первісні збирачі, мисливці та рибалки Початки людського життя в Україні Мисливці на мамонтів та бізонів Мезоліт Племена ранніх землеробів та скотарів "Неолітична революція" Трипільська культура Ранній залізний вік Скіфо-сарматський час Велика Скіфія Нескіфські племена Сарматський час Грецькі міста-держави Устрій колоній Розвиток господарства Побут і культура Східні слов'яни Епоха великого переселення народів Анти та склавини Господарство та побут слов'ян Вірування Київська Русь Питання походження Русі Утворення Київської держави Перші Рюриковичі Русь за Володимира Ярослав Мудрий Розвиток феодалізму Господарство Побут Культура Політична роздробленість Русі-України Міжусобиці Землі-князівства Утворення Галицько-Волинського князівства Данило Галицький Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Культура Русі-України ХІІ-ХІV ст Литовсько-польська доба Боротьба за українські землі Початок грабіжницьких нападів на українські землі Зміни в устрої українських земель Місцеве самоврядування Розвиток феодалізму Розвиток сільського господарства Ремесла та промисли Торгівля Духовне життя Вихід козацтва на історичну арену. Селянсько-козацькі повстанняТатарські нападиЦенораХотинська війнаПродовження турецько-татарської агресіїКозацькі повстання 20-30-х рр Повстання під проводом Б. Хмельницького Підготовка повстання Перші перемоги Військові події 1649-1651рр. Військові дії Продовження війни в 1655-1657рр. Україна після Б. Хмельницького Боротьба старшинських угрупувань за владу "Руїна" Турецька агресія Україна у XVIII ст. Україна в роки північної війни. Повстання 1702-1704 рр Лівобережна Україна у першій половині XVIII ст Лівобережжя у другій половині XVIII ст Російсько-турецькі війни 1768-1791 рр. Поділ Польщі Українські землі у1800-1861 рр. Умови розвитку України в першій половині XІX ст. Україна під час війни французької та російської імперій Декабристи. Повстання Чернігівського полку Польське повстання 1830-1831рр. і Україна Західноукраїнські землі у 1-й половині XIX ст. Кримська війна Україна після реформи 1861 р. Реформи 60- 70років XIX ст. Економічний розвиток Суспільно-політичне життя Революція 1905-1907рр. Україна в 1907-1914pp. Аграрна реформа Україна в роки першої світової війни Початок війни Війна і українці Події 1915-1917рр. та Україна Державне відродження України Утворення і перші кроки Центральної Ради Боротьба за владу влітку-восени 1917р. Прийняття ІІІ-го Універсалу Проголошення незалежності УНР Брестський мир та його наслідки Відносини Центральної Ради з Німеччиною Режим гетьмана Скоропадського Україна після закінчення першої світової війни Відновлення УНР ЗУНР Політика більшовиків у 1919 р. Боротьба з білогвардійцями Україна в 1920 р. Україна в 1920-Х Роках Перехід до НЕПу. Утворення СРСР Політика коренізації у 20-і роки Згортання НЕПу Політика більшовиків у галузі культури Україна в 1930-х роках Наслідки сталінської індустріалізації України Суцільна колективізація сільського господарства Голодомор 1932- 1933рр Масові репресії 30-х років в Україні Західноукраїнські землі в 20-і - 30-і роки Україна у роки другої світової війни Західноукраїнські землі у 1938-1939pp. Напад Німеччини на СРСРОкупаційний режим Початок визволення України Визволення Києва. Культура України в роки війни Україна у повоєнні часи Україна наприкінці 40-х на початку 50-х рр. Хрущовська "відлига" "Період застою" Перебудова На шляху до незалежності Україна після проголошення незалежності
 
Наст >