< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обов'язкове страхування повітряних суден

Міжнародна практика авіаперевезень передбачає обов'язкове страхування повітряних суден щодо диверсифікації ризиків, пов'язаних з експлуатацією повітряного транспорту.

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном.

Страхувальником за даним видом страхування визнано юридичну чи фізичну особу, тобто власника повітряного судна або його експлуатант, який експлуатує це повітряне судно на законних підставах.

При укладанні договору обов'язкового страхування передбачена можливість для страхувальників призначати вигодонабувач і в, тобто фізичних та юридичних осіб, які отримають право на страхове відшкодування у разі настання страхової події.

Повітряне судно як об'єкт обов'язкового страхування повинно мати у наявності:

 • o посвідчення про державну реєстрацію цивільного повітряного судна;
 • o сертифікат про придатність судна до польотів;
 • o документи, що підтверджують право власності (оренди) на повітряне судно;
 • o інші документи, які вимагають державні органи регулювання повітряного транспорту.

Страховим випадком вважається повна загибель повітряного судна, а також пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції.

Повною загибеллю повітряного судна вважається:

 • o повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;
 • o втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка непридатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації.

Страховик надає також страхове покриття за ризиками на випадок зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ у період дії договору обов'язкового страхування, не прибуло до пункту призначення й заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну, також вважається повною загибеллю повітряного судна.

Страхова сума встановлюється договором обов'язкового страхування і не повинна бути меншою, ніж балансова вартість повітряного судна.

Розміри максимальних страхових тарифів за договором обов'язкового страхування становлять:

 • o 8% - для повітряних суден з максимальною злітною масою до 15 000 кг.;
 • o 6% - для повітряних суден з максимальною злітною масою від 15 001 кг. і більше;
 • o 10 % - для вертольоті в.

У разі настання страхової події страхувальник для отримання страхового відшкодування зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

 • o заяву про страхове відшкодування;
 • o страховий поліс (сертифікат);
 • o розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;
 • o сертифікат льотної придатності;
 • o технічний акт огляду повітряного судна після його пошкодження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а у разі загибелі - акт списання повітряного судна;
 • o документи, які засвідчують право власності страхувальника на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна;
 • o документи реєстрації події з повітряним судном.

Якщо повітряне судно знаходиться у власності кількох осіб, кожна особа отримує страхове відшкодування пропорційно її частці у праві власності на повітряне судно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >