< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтетичний облік розрахунків за заробітною платою

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом підприємства із оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги і т. ін.), а також про розрахунки за не отримані у встановлений термін суми з оплати праці (розрахунки з депонентами) відповідно до Інструкції № 291 здійснюється на пасивному рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам".

Облік на даному рахунку ведеться в розрізі наступних субрахунків:

 • 661 "Розрахунки за заробітною платою";
 • 662 "Розрахунки з депонентами";
 • 663 "Розрахунки за іншими виплатами".

За кредитом субрахунку 661 відображаються нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії, інші нарахування, що входять до фонду оплати праці, за дебетом - їх виплата, а також суми утриманих податків, внесків, платежів за виконавчими документами, вартість отриманих матеріалів, продукції і товарів в рахунок заробітної плати і інші утримання з сум оплати праці персоналу.

Субрахунок 662 використовується тільки для відображення розрахунків за не отримані персоналом у встановлений термін суми оплати праці. У такому разі здійснюється запис за дебетом субрахунку 661 і кредитом субрахунку 662. При подальшій виплаті заробітної плати, що була депонована, дебетують субрахунок 662 і кредитують рахунок обліку активів, за допомогою яких погашається заборгованість із заробітної плати.

Субрахунок 663 використовується тільки для відображення розрахунків з персоналом у вигляді допомоги з тимчасової втрати працездатності або часткового безробіття та інших видів оплати праці, які не є заробітною платою.

Розрахунки з персоналом підприємства за іншими операціями, наприклад, за виданими позиками, здійснюється на субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" і/або 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" залежно від виду заборгованості (дебіторської і/або кредиторської).

Аналітичний облік розрахунків з персоналом необхідно вести за кожним працівником, видом виплат і утримань.

При використанні малим підприємством рахунків класу 8 "Витрати за елементами" виникає необхідність в групуванні витрат на оплату праці персоналу у складі елементу "Витрати на оплату праці" на однойменному рахунку 81.

Для цього всі витрати на оплату праці, відображені за кредитом субрахунків 661 і 663, списуються в дебет рахунку 81 "Витрати на оплату праці" в розрізі наступних субрахунків (табл. 2.21):

Таблиця 2.21. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО УЗАГАЛЬНЮЄТЬСЯ НА СУБРАХУНКАХ РАХУНКУ 81 "ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ" ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Код субрахунку

Назва субрахунку

Зміст інформації, що узагальнюється на субрахунках

1

2

3

811

Виплати за окладами й тарифами

Витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці на підприємстві

812

Премії та заохочення

Витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення і т. ін.) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві

813

Компенсаційні виплати

Витрати на гарантійні і компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати, із затримкою виплати заробітної плати і т. ін., в порядку і розмірах, передбачених законодавством

814

Оплата відпусток

Витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячних відрахувань на створення забезпечення майбутніх оплат відпусток

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

Витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, передбачені законодавством

816

Інші витрати на оплату праці

Інші витрати на оплату праці, що визнаються елементами витрат на оплату праці

Таким чином, за дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображається сума визнаних витрат на оплату праці персоналу підприємства, а за кредитом - списання в дебет рахунків:

 • - 23 "Виробництво" - в частині витрат, що підлягають включенню до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і до складу загальновиробничих витрат;
 • - 791 "Результати операційної діяльності" - в частині витрат, віднесених до адміністративних, збутових і інших операційних витрат діяльності.

Якщо ж мале підприємство застосовує спрощений варіант обліку витрат у відповідності с п. 44 П(С)БО 25, то всі відображені за дебетом рахунку 81 витрати списуються в дебет субрахунку 791 "Результати операційної діяльності".

Для відображення в бухгалтерському обліку сум нарахувань і утримань, пов'язаних з виплатою доходу персоналу підприємства, використовуються наступні рахунки (субрахунки):

 • 1) субрахунок 641 "Розрахунки за податками" - за кредитом даного субрахунку відображається утримана сума податку з доходів фізичних осіб, за дебетом - його сплата;
 • 2) рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" - використовується для обліку розрахунків за внесками на обов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна і за іншими розрахунками за страхуванням. За кредитом рахунку 65 відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також отримані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості і витрачання коштів страхування на підприємстві.

Даний рахунок ведеться в розрізі субрахунків:

 • - 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за внесками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
 • - 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за внесками на обов'язкове соціальне страхування.
 • - 653 "За страхуванням на випадок безробіття" - ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за внесками на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
 • - 654 "За індивідуальним страхуванням" - ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, у разі добровільного страхування і по обов'язковому страхуванню, встановленому законодавством;
 • - 655 "За страхуванням майна" - ведеться облік розрахунків по страхуванню майна підприємства і майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям;
 • - 656 "За страхуванням від нещасних випадків" - ведеться облік розрахунків по внесках до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Аналітичний облік необхідно вести за кожним видом внесків і відрахувань, в розрізі страхувальників і окремих договорів страхування.

При використанні малим підприємством рахунків класу 8 "Витрати за елементами" виникає необхідність в групуванні нарахованих відрахувань на соціальні заходи у складі елементу "Відрахування на соціальні заходи" на однойменному рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи".

Приведемо в табл. 2.22 відповідність субрахунків бухгалтерських рахунків 65 і 82 загального Плану рахунків бухгалтерському обліку при відображенні нарахувань на соціальні заходи.

Таким чином, за дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, а за кредитом - списання в дебет:

 • - рахунку 23 "Виробництво" - в частині витрат, що підлягають включенню у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) і до складу загальновиробничих витрат (тобто в частині відрахувань, яка також списується в дебет рахунку 23);
 • - субрахунки 791 "Результат операційної діяльності" - в частині витрат, віднесених до адміністративних, збутових і інших операційних витрат діяльності (тобто в частині відрахувань, яка також списується в дебет субрахунку 791).

Якщо ж мале підприємство застосовує спрощений варіант обліку витрат у відповідності с п. 44 П(С)БО 25, то всі відображені за дебетом рахунку 82 витрати списуються в дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності".

З урахуванням вищевикладеного в таблиці 2.23 приведемо бухгалтерські записи з нарахування і виплати заробітної плати за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку (без використання рахунків класу 9).

Таблиця 2.22. ВІДПОВІДНІСТЬ СУБРАХУНКІВ РАХУНКІВ 82 "ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ" І 65 "РОЗРАХУНКИ ЗА СТРАХУВАННЯМ"

Субрахунок рахунку 82 (дебет)

Субрахунок рахунку 65 (кредит)

Об'єкт, що знаходить відображення

1

2

3

821 "Відрахування на пенсійне забезпечення"

651 "За пенсійним забезпеченням"

Відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування

822 "Відрахування на соціальне страхування"

652 "За соціальним страхуванням"

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленим народженням і похованням

823 "Страхування на випадок безробіття"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

824 "Відрахування на індивідуальне страхування"

 • 654 "За індивідуальним страхуванням" і
 • 655 "За страхуванням майна"

Розрахунки із страховими організаціями по індивідуальному страхуванню працівників і страхуванню майна

825 "Страхування від нещасних випадків"

656 "За страхуванням від нещасних випадків"

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання

Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці передбачений рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам".

За кредитом рахунку 66 відображаються нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, інші нарахування, за дебетом - виплата заробітної плати, премій, допомоги і т. ін., а також суми утриманих податків, внесків, платежів за виконавчими документами, вартість отриманих матеріалів, продукції і товарів в рахунок заробітної плати і інші утримання з сум оплати праці персоналу.

Розрахунки з персоналом підприємства за іншими операціями, наприклад, за виданими позиками, здійснюються на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" або на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" залежно від виду заборгованості (дебіторської або кредиторської).

Таблиця 2.23. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Відображені витрати на оплату праці:

81

661

- працівникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг і загальновиробничому персоналу (підприємствами, що використовують для обліку витрат рахунок 23)

23

81

- працівникам адміністративно-управлінського апарату, відділу збуту, продавцям, торговим агентам або всім працівникам підприємства (підприємствами, що використовують спрощений варіант обліку витрат)

791

2

Відображена заробітна плата працівникам за виконану роботу, пов'язану з капітальними інвестиціями (наприклад, заробітна плата працівникам, зайнятим модернізацією і іншим поліпшенням основних засобів)

15

661

3

Відображено надходження в касу підприємства від працівника, що раніше отримав зайву суму заробітної плати (наприклад, в результаті неправильного утримання суми податку)

ЗО

661

4

Відображено надходження на банківський рахунок підприємства суми заробітної плати працівникові від підприємства, на якому раніше працював такий працівник (наприклад, у разі переводу працівника з одного підприємства на інше). До таких надходжень можуть бути віднесені суми нарахованих йому відпускних за невикористані дні відпустки

31

661

5

Відображені нарахування відпускних на підприємствах, що формують забезпечення таких нарахувань

47

661

6

Відображені нарахування заробітної плати за рахунок коштів цільового фінансування або цільових надходжень

48

661

7

Відображені нарахування виплат за рахунок коштів страхування (наприклад, нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності)

65

661

8

Проведені утримання із заробітної плати:

- внеску до Пенсійного фонду

661

651

- внеску до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

652

- внеску до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

653

- податку з доходів фізичних осіб

641

- раніше виданих позик

377

- профспілкових внесків

685

9

Нараховані внески на соціальні заходи до:

82

65

- Пенсійного фонду

821

651

- Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності

822

652

- Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання

825

656

- Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

823

653

з подальшим списанням:

- до складу витрат на виробництво і загальновиробничих витрат (підприємствами, що використовують для обліку витрат рахунок 23)

23

82

- на фінансові результати діяльності в частині, що не включаються у виробничі і загальновиробничі витрати або всієї суми відрахувань підприємствами, що використовують спрощений варіант обліку витрат

791

10

Утримана із заробітної плати працівників вартість виданих проїзних документів, путівок в санаторії, у дома відпочинку і т. ін.

661

33

11

Погашена заборгованість засновника підприємства, що є працівником, за внесками до статутного капіталу шляхом утримання із заробітної плати

661

46

12

Утримані із заробітної плати працівників суми за проживання в квартирах, гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства

661

685

13

Відображені в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства:

- реалізація готової продукції

661

701

- реалізація товарів

702

- реалізація робіт і послуг

703

- реалізація оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів і т. ін.)

712

- плата за оренду працівником майна підприємства

713

14

Виплачена з каси заробітна плата

661

30

15

Відображена виплата заробітної плати працівникам шляхом перерахування сум на рахунки працівників у банках

661

31

16

Сплачені відрахування на соціальні заходи до:

- Пенсійного фонду

651

31

- Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

652

- Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання

656

- Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

653

17

Сплачений податок з доходів фізичних осіб

641

31

18

Депонують суми своєчасно не отриманої заробітної плати

661

662

19

Видана позика працівникові підприємства (якщо це передбачено колективним договором)

377

301

Аналітичний облік розрахунків з персоналом необхідно вести за кожним працівником, видами виплат і утримань.

Облік і узагальнення інформації про суми внесків на соціальні заходи і податку з доходів фізичних осіб, пов'язаних з нарахуванням і виплатою доходів персоналу підприємства, ведеться на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами". Як було вже відмічено, підприємствам доцільніше відкривати окремі субрахунки до синтетичного рахунку за видами платежів. Так, для обліку платежів, пов'язаних з нарахуванням і виплатою доходів персоналу підприємства, доцільно відкрити наступні субрахунки до рахунку 64: "

"Податок з доходів фізичних осіб";

"Внесок до Пенсійного фонду";

"Внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності";

"Внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків";

"Внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття".

Така деталізація дозволить полегшити процес заповнення звітності за даними платежами.

За кредитом рахунку 64 відображаються суми нарахованих і утриманих платежів, пов'язаних з виплатою доходів персоналу підприємства, а за дебетом - їх перерахування.

Суми нарахованої заробітної плати і інших виплат персоналу, а також пов'язаних з цим нарахованих внесків на соціальні заходи, підлягають відображенню за дебетом рахунку 84 "Витрати операційної діяльності" з подальшим списанням таких сум в дебет рахунків:

 • - 23 "Виробництво" - в частині витрат, що підлягають включенню у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) і до складу загальновиробничих витрат;
 • - 79 "Фінансові результати" - в частині витрат, віднесених до адміністративних, збутових та інших операційних витрат діяльності.

Якщо ж мале підприємство застосовує спрощений варіант обліку витрат у відповідності с п. 44 П(С)БО 25, то всі відображені за дебетом рахунку 84 витрати списуються в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

З урахуванням вищевикладеного в таблиці 2.24 приведемо бухгалтерські записи з нарахування і виплати заробітної плати за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.24. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарських операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Відображені витрати на оплату праці:

84

66

- працівникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг, виправленням браку, працівникам апарату управління цехами, ділянками

23

84

- працівникам адміністративно-управлінського апарату, відділу збуту, продавцям, торговим агентам, зайнятим дослідженнями і розробками і ін., або всього персоналу підприємства при використанні спрощеного варіанту обліку витрат

79

2

Відображені витрати на оплату праці працівникам, зайнятим запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних подій

85

66

79

85

3

Відображені витрати на оплату праці працівникам за виконану роботу, пов'язану з капітальними інвестиціями (наприклад, заробітна плата працівникам, зайнятим модернізацією і іншим поліпшенням основних засобів)

15

66

4

Відображено надходження в касу підприємства грошових коштів від працівника, що раніше отримав зайву суму заробітної плати (наприклад, в результаті неправильного утримання суми податку)

30

66

5

Відображені нарахування відпускних на підприємствах, що формують забезпечення таких нарахувань, а також нарахування заробітної плати за рахунок коштів цільового фінансування або цільових надходжень

47

66

6

Відображені нарахування виплат за рахунок коштів фонду соціального страхування (наприклад, нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності з 6-го дня непрацездатності)

64

66

7

Проведені утримання із заробітної плати:

- внесків до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, податку з доходів фізичних осіб

66

64

- профспілкових внесків, суми за проживання в квартирах, гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства

68

- суми раніше виданої позики

37

- вартості виданих проїзних документів, путівок в санаторії, удома відпочинку і т. ін..

30

- заборгованості засновника підприємства, що є працівником, по внесках в статутний капітал шляхом утримання із заробітної плати

40

8

Нараховані внески на соціальні заходи, пов'язані з виплатою доходів:

84

64

- працівникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг, виправленням браку, працівникам апарату управління цехами, ділянками

23

84

- працівникам адміністративно-управлінського апарату, відділу збуту, продавцям, торговим агентам, зайнятим дослідженнями і розробками і ін., або всьому персоналу підприємства при використанні спрощеного варіанту обліку витрат

79

9

Відображена виплата з каси підприємства заробітної плати

66

30

10

Відображена виплата заробітної плати працівникам шляхом перерахування сум на рахунки працівників у банках

66

31

11

Сплачені внески на соціальні заходи і податок з доходів фізичних осіб, пов'язані з виплатою доходів

64

31

12

Відображена реалізація працівникам підприємства готової продукції, товарів, робіт, послуг, оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів і т. ін.) в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі

66

70

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >