< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форма № ПО-П 1

У формі № ПО-П 1 представником господарюючого суб'єкта вказуються дані про надані у прокат речі, їх стан, кількість і вартість.

У відповідні графи форми вносяться дані паспорта (посвідчення) замовника (наймача), який своїм підписом підтверджує зобов'язання дотримуватися порядку користування, зберігання отриманих речей і їх повернення в справному стані у визначений термін.

Якщо після Закінчення терміну прокату наймач (за погодженням із господарюючим суб'єктом) бажає його продовжити, то в такому разі в першому екземплярі форми представник суб'єкта робить оцінку про сплату за Продовження терміну прокату і доплату за невчасне повернення речей.

Якщо після Закінчення терміну прокату наймач (за узгодженням з підприємством прокату) бажає його продовжити, то в такому випадку на зворотному боці першого екземпляра замовлення-зобов'язання представник підприємства робить відмітку про сплату за Продовження терміну прокату і доплату за несвоєчасне повернення речей (табл. 11.3).

Таблиця 11.3

Форма ПО-П 1

Форма № ПО-П2

Типова форма № ПО-П 2 (табл. 11.4) є документом, що підтверджує оплату послуг прокату і заповнюється на підставі даних типової форми № ПО-П1.

Таблиця 11.4

Форма № ПО-П2

У пункті 2.5 Інструкції № 8, доповненим підпунктом 2.5.7 відповідно до Наказу Укрсоюзсервісу від 27.09.96 р. № 24, наведені особливості заповнення окремих форм.

2.5.1. У формі № ПО-В1 додатково заповнюється паспорт замовника, у

якому вказуються мірки (розміри) для виготовлення виробів і його ескіз. У форму заносяться дані про матеріали замовника і їхня вартість;

2.5.2. У форму № ПО-Д1 другий екземпляр (квитанція) одночасно є гарантійним документом. Термін гарантії вказується при видачі замовлення і підтверджується печаткою або штампом господарюючого суб'єкта.

У разі виконання замовлення на виготовлення або ремонт замків і ключів — адреса замовника не вказується.

  • 2.5.3. У формі № ПО-01 вказуються дані про стан і ознаки виробів замовника, наявність дефектів, оцінна вартість з урахуванням ступеня зносу, кількість одиниць і загальна вага прийнятих виробів, номер позначення (оцінки), а для шкіряних і хутряних виробів — площа в кв. дм.
  • 2.5.4. У формі № ПО-ПА вказуються дані про отримані у прокат речі, їх стан, кількість і вартість.

У форму вносяться дані паспорта (посвідчення) замовника, який своїм підписом підтверджує зобов'язання дотримуватися порядку використання, цілості отриманих предметів і їх повернення в справному стані та у встановлений термін.

У першому екземплярі форми представник господарюючого суб'єкта робить відмітку про оплату за Продовження терміну прокату і доплату за невчасне повернення предметів прокату.

  • 2.5.5. У форму № ПО-Р1 вносяться дані про використання комплектуючих виробів, запасних частин, матеріалів (замовника або виконавця) і їх вартість, а у випадках, коли ремонт здійснюється не за місцем проживання замовника, — вказуються ознаки виробу і його оцінна вартість.
  • 2.5.6. У формі № ПО-Ю1 при оформленні замовлення проставляються проба і маса отриманого дорогоцінного металу, опис каменів, проводиться перерахунок на іншу пробу (при необхідності).

При видачі замовлення вказується маса готового виробу, фактичні витрати і залишки дорогоцінних металів і каменів.

2.5.7. У формах ПО-ПА1 і ПО-ПА2 вартість паркування автомашини в квитанції і сума отриманих грошей у корінці квитанції проставляються друкарським способом при друкуванні бланків форм.

Форма ПО-ПА1 застосовується при розрахунку з користувачами при терміні паркування від 10 до 40 хвилин.

На формі в правому нижньому куті в рамці друкарським способом вказується 30 хвилин.

Форма ПО-ПА2 застосовується при розрахунках з користувачами при терміні паркування понад 40 і до 70 хвилин.

На формі в правому нижньому куті в рамці друкарським способом вказується 60 хвилин.

У квитанції виконавець заповнює місяць, день, час і хвилину початку паркування шляхом закреслення відповідних цифр. У корінці квитанції в рядку "час паркування" проставляються цифрами години та хвилини початку і кінця паркування.

Заповнення форм і розрахунки з користувачами проводяться по закінченні паркування.

Усі названі вище форми документів додаються до Інструкції № 8. Через їх однотипність за формою і загальним змістом із наведеними формами № ПО-П1 і № ПО-П2, вони в даному посібнику не наводяться.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >