< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУ

Облік грошових коштів у бюджетних установах ведуть відповідно до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установах, затвердженої наказом ДКУ від 26.12.2003 року № 242.

Первинними документами щодо отримання доходів спеціального фонду є виписки з спеціальних реєстраційних рахунків з органів ДКУ.

Виписки за здійснені операції органи ДКУ надають за результатами попереднього операційного дня.

Для обліку руху грошових коштів за спеціальним фондом на рахунках, відкритих в органах ДКУ Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ використовується активний рахунок 32 "Рахунки в казначействі", характеристика субрахунків якого відображено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 32 "РАХУНКИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Обліковуються:

кошти, що надійшли установі як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями;

кошти, що отримують бюджетні установи від господарської та/або виробничої діяльності;

плата за оренду майна бюджетних установ;

кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації майна

2

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Обліковуються кошти, які надішли установі для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи (грошовій та натуральній формі)

3

325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

Обліковуються депозитні кошти, які надішли на адресу установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням

4

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

Обліковуються кошти установи, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету

5

328

Інші рахунки в казначействі

Обліковуються кошти, що надходять на ім'я установи і не зазначені в субрахунках 321 - 326

Кореспонденцію рахунків з обліку коштів спеціального фонду на рахунках в органах ДКУ відображено в табл. 11.2.

Таблиця 11.2. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА РАХУНКАХ В ОРГАНАХ ДКУ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Обпік надходження коштів на рахунки в органах ДКУ

1

Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень)

326

713

2

Надходження на спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до чинного законодавства

323

364, 674

3

Надходження на спеціальний реєстраційний рахунок установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім нерухомого майна) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у т. ч. відходів від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння у розмірах, що залишаються у розпорядженні установи

323

364, 674

4

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (в т. ч. у натуральній формі)

301, 302, 318, 324

712

5

Зарахування коштів на депозитний рахунок

325

672

6

Передано готівку з каси установи на реєстраційний рахунок в органи ДКУ

323, 324, 326

301, 302

Обпік списання, видавання коштів з рахунків в органах ДКУ

1

Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня

713

326

2

Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у поточному році

713

326

3

Перерахування частини отриманих доходів відповідно до чинного законодавства України установі нижчого рівня

711, 712

323, 324

4

Передано гроші з реєстраційних рахунків в касу

301, 302

323, 324

5

Витрачання спонсорських та благодійних внесків

675

324

6

Перерахування сум постачальникам згідно з поданими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги:

у порядку планових платежів

361

323, 324, 326

після надходження матеріальних цінностей, отриманих послуг

675

7

Перерахування до Державного бюджету України податків та інших платежів відповідно до чинного законодавства

641, 642

323

8

Перераховані кошти установі - закупнику за матеріальні цінності за операціями з внутрівідомчої передачі майна, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа закупник є бюджетною установою

684

323,324

9

Перераховані кошти для проведення операцій з внутрівідомчої передачі майна за власними надходженнями установою - замовником установі - закупнику, коли остання є госпрозрахунковою установою

675

323,324

10

Повернення коштів з депозитного рахунку 672 325

Схему облікового процесу руху грошових коштів спеціального фонду відображено на рис. 11.1.

Схема облікового процесу руху грошових коштів спеціального фонду

Рис. 11.1. Схема облікового процесу руху грошових коштів спеціального фонду

Для синтетичного обліку руху грошових коштів спеціального фонду призначено меморіальний ордер 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" - форма 382 (бюджет).

Меморіальний ордер використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду.

За наявності кількох спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих на ім'я бюджетної установи Накопичувальні відомості ведуть окремо за кожним рахунком і нумерують 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3.

Характеристику аналітичного обліку грошових коштів на спеціальних рахунках, відкритих в органах ДКУ відображено в табл. 11.3.

Таблиця 11.3. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКАХ, ВІДКРИТИХ В ОРГАНАХ ДКУ

з/п

Форма аналітичного обліку

Характеристика форми

1

Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань

Використовується для аналітичного обліку отриманих асигнувань з спеціального фонду Державного бюджету. Картка ведеться в розрізі КЕКВ окремо за кодом програмної класифікації видатків. Картка відкривається на рік.

2

Картка аналітичного обліку касових видатків

Використовується для аналітичного обліку касових видатків у бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях. Картка ведеться в розрізі КЕКВ. За кожним КПКВ за спеціальним фондом, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами. Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно бухгалтером на підставі виписки органу ДКУ. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >