< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фіксований податок

Приватний підприємець може самостійно приймати рішення про спосіб оподаткування доходів за фіксованим податком.

Не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

Платника фіксованого податку звільняють від сплати зюорі за впровадження деяких видів підприємницької діяльності (торгівельний патент).

Платниками фіксованого податку є фізичні особи, якщо: - кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з ним, не перевищує 5;

 • - валовий доход за останні 12 календарних місяців не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів;
 • - здійснює продаж товарів і надання супутніх послуг на ринках та є платником ринкового збору.

Ставки визначаються:

 • - у фіксованому розмірі залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути менше, ніж 20 та не більш, ніж 100 гри за один календарний місяць для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно;
 • - у розмірі 100 гри для здійснення підприємницької діяльності на всій території України;
 • - у разі використання найманої праці ставка збільшується на 50 відсотків від суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу.

Механізм оподаткування фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи за фіксованим розміром податку представлено в табл. 3.4.

Таблиця 3.4. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІКСОВАНОГО ПОДАТКУ

Платники

Ставка

Термін сплати

Фізичні особи:

 • - кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з ним. не перевишу6 5.
 • - валовий доход за останні 12 календарних місяців не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів:
 • - здійснює продаж товарів і надання супутніх послуг на ринках
 • - с платником ринкового збору

У фіксованому розмірі залежно від територіального розташування місця торгівлі в межах не менше, ніж 20 та не більше, ніж 100 гри. за 1 місяць. У розмірі 100 грн. для здійснення підприємницької діяльності на всій території України. У разі використання найманої праці ставка збільшується на 50 відсотків від суми встановленого

фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу"

Сплачується до отримання патенту (на строк від 1 до 12 календарних місяців за вибором платника фіксованого податку), який надає право на застосування такої системи оподаткування.

Сплачується фіксований податок до отримання патенту (на строк від 1 до 12 календарних місяців за вибором платника фіксованого податку), який надає право на застосування такої системи оподаткування.

Доходи такого громадянина, отримані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються на загальній підставі.

Громадяни, за бажанням, можуть придбати патент на здійснення підприємницької діяльності на всій території України.

Документ, що засвідчує сплату фіксованого податку, є підставою для видання податковим органом патенту за місцем проживання громадянина. У патенті вказується:

 • 1) прізвище і ім'я цього громадянина;
 • 2) його ідентифікаційний номер;
 • 3) термін дії патенту;
 • 4) перелік осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім'ї, що беруть участь у підприємницькій діяльності;
 • 5) місце здійснення підприємницької діяльності;
 • 6) найменування органу, що видав патент.

Для одержання патенту платник податку подає в податковий орган заяву в довільній формі з вказівкою місця здійснення підприємницької діяльності, перелік осіб, що перебувають у трудових відносинах із платником податку та їхні ідентифікаційні номери, а також дає інформацію про прибутки платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або неотримання таких доходів.

Протягом трьох робочих днів із дня одержання заяви податковий орган зобов'язаний видати патент, оформлений у такий спосіб.

Розмір фіксованого податку встановлюється місцевими Радами залежно від територіального розташування місця торгівлі.

У разі, якщо платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або участю в підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожну особу. У такому випадку платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 % від суми установленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу і сповістити про це в податковий орган, що зобов'язаний внести відповідні зміни в патент у терміни, передбачені для його видачі.

Платник фіксованого податку звільняється від обов'язкового ведення обліку доходів і витрат.

Патент видається на строк від одного до 12-ти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі, коли протягом строку дії патенту відповідною місцевою радою змінюється розмір фіксованого податку, перерахунок його не здійснюється.

Патент може бути скасовано (з його вилученням) за рішенням керівника податкового органу до закінчення терміну його дії у разі, якщо:

 • - за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту. У цьому разі громадянин-підприємець позбавляється права застосовувати фіксовану сплату податку протягом 12-ти календарних місяців, наступних за місяцем учинення порушення, і сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені в патент;
 • - платник фіксованого податку, особи, що перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, що беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними і тютюновими виробами. У цьому разі громадянин-підприємець несе відповідальність відповідно до законодавства України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >