< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мінімізація інвестиційних ризиків

Для вироблення вимог щодо захисту інвестицій в інформаційні системи слід виділити об'єкти витрат: процес створення системи; обладнання; програмне забезпечення; персонал; управління задачами. Розглянемо основні вимоги, що спрямовані на підвищення рентабельності функціонування інформаційної системи і забезпечення її розвитку за збереження вкладених коштів.

Процес розробки інформаційної системи

Вибір інформаційної системи має відповідати плану стратегічного розвитку фірми. При цьому має бути визначено: стратегію розвитку бізнесу, яка заснована на довготривалому передбаченні стану ринку і галузі в поєднанні зі стратегією інформатизації; суттєві проблеми, які потрібно вирішити; план і підхід до вирішення проблем (план розвитку інформатизації); заходи щодо забезпечення якості управління реалізацією плану розвитку інформатизації; результати впровадження, які мають відповідати цілям підприємства.

Нечіткі вимоги до інформаційної системи, що проектується, - неадекватне макетування і тестування робочої моделі можуть звести нанівець усі потенційні переваги, які пропонує система для підприємства, призвести до значних витрат під час експлуатації системи.

Дотримання заходів захисту інформаційної системи

Тут під захистом треба розуміти захист від збоїв, викликаних дефектами проектування системи. Наприклад, таких, як помилкова схема організації електроживлення, брак відповідних заходів для забезпечення таємності, система контролю за цілісністю даних плюс захист від несанкціонованного доступу, а також крадіжки як інформації, так і техніки.

Вимоги до обладнання

Придбане обладнання має задовольняти такі вимоги: покривати протягом двох років очікувані технічні потреби; спільна технологія і взаємозамінність компонентів обладнання повинні забезпечити перехід на обладнання вищого класу без заміни його компонентів; модульність архітектури. Забезпечення модульності архітектури дає можливість нарощувати потужність у міру потреби і впроваджувати нові розробки в міру їх появи на ринку.

Підтримка міжнародних і національних стандартів

Підтримка стандартів має той важливий наслідок, що користувачі не опиняються в "пастці" закритих систем, де вони мають обмежений вибір можливостей за вищу ціну. Стандарти забезпечують широкий вибір застосувань, сумісність різних версій, можливість взаємодії з іншими обчислювальними середовищами. Такими стандартами, наприклад, можуть бути стандарти інтерфейсів, стандарти управління живленням, графічні стандарти, стандарти настільного середовища, стандарти мережевої взаємодії, об'єктні стандарти тощо.

Можливість підтримки широкого спектра комп'ютерних систем

Виконання цієї умови дає змогу забезпечити можливість роботи в неоднорідних обчислювальних середовищах.

Однією з основних помилок під час проектування інформаційної системи є орієнтація на середнього користувача, унаслідок чого здійснюється непрогнозований ріст витрат на інформаційну технологію. Це призводить до того, що більшість користувачів отримує усереднену за корпоративним стандартом продуктивності техніку, хоч в їхні функції входить тільки набір тексту за формою, а можливості комп'ютерів використовуються у кращому разі на 10%. У той же час користувачі, яким потрібна максимальна продуктивність, можуть не отримати техніки, адекватної їхнім робочим функціям. Тому доцільно орієнтуватись на деталізацію функцій, які мають виконувати працівники, і здійснювати підбір техніки, виходячи з індивідуальних потреб, а не усереднених показників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >