< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків

Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків

Розслідування кримінальних проступків проводиться у формі дізнання і здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування.

Під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі чи розшукові дії, передбачені КПК, окрім негласних слідчих та інших дій.

Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків

Особливістю є те, що слідчий зобов'язаний у найбільш короткий строк, але не пізніше двадцяти п'яти днів після повідомлення особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із зазначених документів:

 • - проект рішення про закриття кримінального провадження;
 • - проект клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
 • - обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування.

У разі необхідності прокурор має право самостійно оформити процесуальні документи.

Прокурор зобов'язаний до спливу тридцятиденного терміну після повідомлення особі про підозру здійснити одну із зазначених дій:

> прийняти рішення про закриття кримінального провадження;

> звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

> звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру;

> подати клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні здійснюється слідчим в загальному порядку.

Якщо підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду, прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Слідчий, прокурор зобов'язаний роз'яснити підозрюваному, потерпілому зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також те, що у випадку надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок у апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. Слідчий, прокурор зобов'язаний впевнитися у добровільності зголи підозрюваного та потерпілого на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні.

Додатки до обвинувального акта:

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування

Відповідно до ст. 303 КПК оскарженню підлягають:

 • - бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;
 • - рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;
 • - рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;
 • - рішення прокурора про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;
 • - рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;
 • - рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;
 • - рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;
 • - рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими гл. 39 КПК, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Інші скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді. Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність, передбачені законом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >