< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адаптація персоналу

Адаптація персоналу - це процес пристосування колективу до умов зовнішнього і внутрішнього середовища готельного бізнесу, що змінюються.

Адаптація працівника - це пристосування індивідуума до робочого місця і трудового колективу.

Пристосування індивідуума і колективу до умов середовища, що змінюються, або до своїх внутрішніх змін приводить до підвищення ефективності їх функціонування. Соціально-психологічна адаптація - взаємодія особи і соціального середовища - призводить до оптимального співвідношення цілей і цінностей особи і групи. Адаптація передбачає активну позицію особи, усвідомлення свого соціального статусу і пов'язаної з ним рольової поведінки як форми реалізації індивідуальних можливостей особи в процесі рішення загальногрупових завдань. Адаптація молодих працівників являє собою соціально-психологічний процес включення молодого фахівця або працівника в трудовий колектив. Основними моментами є придбання і закріплення інтересу до роботи, накопичення трудового досвіду, налагодження ділових і особистих контактів з колективом, включення до громадської діяльності, підвищення зацікавленості не тільки в особистих досягненнях, але і в досягненнях колективу. Скороченню процесу адаптації сприяє прикріплення наставника або керівника випробувального терміну. Розрізняють такі етапи і форми адаптації персоналу:

 • - випробувальний термін тривалістю від 3 до 6 місяців, протягом яких здійснюється оволодіння необхідними навиками і уміннями і "доведення" працівника до необхідних вимог моделі робочого місця;
 • - адаптація молодих фахівців на посадах майстрів і фахівців тривалістю до трьох років, протягом яких вони здобувають необхідний робочий досвід і "стають" повноправними членами колективу готельного бізнесу;
 • - програма введення на посаду керівного працівника тривалістю до одного року, протягом якого він вивчає внутрішні нормативні документи підлеглих співробітників і стратегію розвитку готельного бізнесу до отримання необхідної майстерності управління;
 • - наставництво і консультування як форма управління процесом адаптації молодих працівників і фахівців з боку досвідчених керівників з яскраво вираженими педагогічними навиками;
 • - розвиток людських ресурсів (людського капіталу) як форми всебічного розвитку особи співробітника готельного бізнесу протягом всього періоду роботи до виходу на пенсію.

Показником успішно проведеного процесу адаптації персоналу, відбору кандидатів і введення їх на посаду є успішне виконання роботи. Можна виявити слабкі місця системи найму шляхом аналізу того, наскільки ефективним виявився відбір кандидатів згідно з рядом простих критеріїв. Критеріями адаптації для управлінського персоналу можуть бути:

 • - виконання посадової інструкції;
 • - якість виконаної роботи;
 • - кількість виконаної роботи;
 • - дотримання стандартів часу (норм часу і обслуговування);
 • - враження відвідувачів від роботи готелю та його працівників;
 • - здатність влитися в колектив;
 • - зацікавленість в роботі;
 • - інтерес до підвищення кваліфікації і службового зростання;
 • - дотримання статуту готельного бізнесу;
 • - задовільна оцінка якості трудового життя. Критерії адаптації для працівників:
 • - виконання норм з надання послуг;
 • - виконання змінно-добових завдань;
 • - оволодіння робочим місцем;
 • - дотримання якості у власній роботі;
 • - дотримання трудової дисципліни;
 • - здатність влитися в колектив бригади (навпаки, "відторгнення" бригадою);
 • - дотримання ділової філософії готельного бізнесу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >