< Попер   ЗМІСТ

Рівновага ринку послуг природних ресурсів

Ціна землі та інших природних ресурсів визначається орендною платою (рентою), яку прагнуть одержати землевласники.

Ринок послуг природних ресурсів

Рис. 76. Ринок послуг природних ресурсів

Розглянемо механізм встановлення рівноважної ціни природних ресурсів на ринку їх послуг, аналізуючи попит на них та їх пропозицію і відволікаючись від їх якості. Ціна природних ресурсів буде визначатися на графіку як результат взаємодії кривої сукупного попиту усіх фірм на природні ресурси (В) з кривою їх загальної пропозиції (5).

Крива 5 відображає цілком нееластичну пропозицію земельних ділянок.

Фіксована пропозиція означає, що єдиним чинником, котрий впливає на рівень орендної плати (ренти), є попит на землю. Криві В1, В2, В3 - це криві попиту на послуги природних ресурсів, які демонструють його мінливий характер. Коли ціни на сільськогосподарську продукцію зростають, то зростає і гранична доходність землі для усіх фірм. На рисунку це показано через переміщення кривої £>з у положення В2 і В1. Це зумовлює зростання рівня орендної плати за землю від Я3 до Я2 і Я1. Хоча орендна плата (рента) зростає, кількість запропонованих природних ресурсів внаслідок їх рідкісності (обмеженості) не змінюється. Отже, орендна плата (рента) не виконує ніякої стимулюючої ролі стосовно пропозиції природних ресурсів, адже вони обмежені і не відтворювані.

Рисунок також показує, що рівень орендної плати (ренти) визначається співвідношенням пропозиції і попиту на ринку послуг природних ресурсів. Коли рівень орендної плати зростає, тоді пропозиція природних ресурсів перевищить попит на них і землевласникам важко буде здати землю в оренду. У цьому випадку вони змушені зменшувати орендну плату. Коли ж орендна плата за землю впаде, попит на неї перевищить незмінну пропозицію. У новій ситуації землевласники, скориставшись високим попитом, підвищуватимуть орендну плату. Рівновага ринку послуг природних ресурсів (баланс пропозиції землі та попиту на неї) буде знаходитись, як видно з рисунка, у точках Е1, Е2 і Е3 .

»структура

»Функціональна

»Матирична

Схема 22. Структура національного багатства

Типи власності

Види власності

Форми власності

Спільна власність

Первіснообщинна власність

Суспільна (загальнонародна) власність Муніципальна власність

Колективна власність

Племінно-родова власність

Державна власність Державна власність Спільна сумісна власність народних підприємств, сімейна власність

Приватна власність

Заснована на чужій праці

Рабовласницька Капіталістична Заснована на власній праці

Одноосібна, групова, державна

Одноосібна, групова, державна

Одноосібна, колективна

Спільно-приватна власність

З найманою та без найманої праці

Партнерська, кооперативна, акціонерна

Схема 23. Історичний розвиток (еволюція) типів, видів і форм власності

 
< Попер   ЗМІСТ