< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Волонтерський рух в Україні

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 1. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

І ступінь складності

 • 1. Провести бесіду за темою "Причини відхилень у здоров'ї дитини".
 • 2. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Характеристика видів відхилень у здоров'ї".
 • 3. Скласти бібліографію до теми "Типологія інвалідності".

II ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів до вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливостями". Оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Медична та соціальна моделі соціальної підтримки неповноправних". Оформити у вигляді статті до педагогічної газети.
 • 3. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Правила реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю". Оформити у вигляді статті до студентського наукового журналу.

III ступінь складності

 • 1. Провести наукове спостереження за здійсненням соціальної підтримки дітей у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.
 • 2. Провести наукове спостереження щодо реалізації правил реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.
 • 3. Провести наукове спостереження щодо здійснення соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженою дієздатністю у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

Завдання до теми 2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах

І ступінь складності

 • 1. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Організація соціально-педагогічної роботи в школі".
 • 2. Скласти бібліографію до теми "Функціональні обов'язки соціального педагога у загальноосвітніх закладах".
 • 3. Написати реферат, розкривши історіографічний аналіз професійного статусу соціального педагога в школі.

ІІ ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Зміст соціально-педагогічної діяльності в школі", оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми стосовно причин соціального паспорта класу, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник студентських наукових праць".
 • 3. Скласти програму студентської науково-теоретичної конференції на тему "Інноваційні форми роботи соціального педагога в загальноосвітніх закладах України".

Об'єкти соціально-педагогічної діяльності

ІІІ ступінь складності

 • 1. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл І ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.
 • 2. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл П ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.
 • 3. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл III ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 3. Волонтерський рух в Україні

 • 1. Ознайомитися з діяльністю волонтерського руху в Україні з метою виявлення причин та розвитку на сучасному етапі становлення незалежної держави, написати стислу характеристику.
 • 2. Ознайомитися з діяльністю міського волонтерського руху в м. Одесі з метою написання стислої характеристики роботи їх основних груп.
 • 3. Ознайомитися з діяльністю волонтерського руху за кордоном, написати реферат.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >