< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звітність про виконання бюджету

Види звітності. Фінансова, статистична та управлінська звітність

Звітність поділяється на фінансову та статистичну.

Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання повної, перевіреної та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам.

Основними формами фінансової звітності є:

 • - звіт про фінансовий стан (баланс) державного бюджету України;
 • - звіт про результати виконання державного бюджету України;
 • - звіт про рух грошових коштів.

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Рахункової палати, податкових органів, органів статистики) можуть задовольнятися шляхом установлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства.

Метою складання статистичної звітності є отримання статистичних даних про виконання державного бюджету користувачами для економічного аналізу та їх прогнозування на поточний і перспективний періоди.

До форм статистичної звітності належать:

 • - сальдовий баланс рахунків;
 • - звіт про виконання державного бюджету;
 • - звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду позики міжнародних фінансових організацій;
 • - довідка про депозитні операції бюджетних установ;
 • - інформація про виконання захищених статей видатків державного бюджету України;
 • - звіт про заборгованість;
 • - звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;
 • - інформація про стан державного боргу;
 • - звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;
 • - звіт про надходження до спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом на виконання програм;
 • - довідка про повернення кредитів, наданих а державного бюджету;
 • - довідка про перераховані кошти державного бюджету транзитним управлінням Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за відповідний рік;
 • - довідка про звірку доходів державного та місцевих бюджетів за відповідний рік;
 • - довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства, за відповідний рік.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Загальні вимоги до фінансової звітності

Фінансова звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів, виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Інформація, наведена у фінансових звітах та примітках до них, повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною та порівнянною.

Інформація повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість зіставлення фінансових звітів за різні періоди, а також порівнювання звітності різних органів Державного казначейства.

Органи казначейства складають консолідовану (зведену) фінансову звітність, включно зі звітністю підвідомчих органів про виконання державного та місцевих бюджетів.

Форми фінансової звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються Державним казначейством України з урахуванням вимог Міністерства фінансів України відповідно до особливостей процесу виконання бюджету у поточному бюджетному році.

Зміни даних фінансової звітності внаслідок допущених помилок, що належать як до поточного, так і до минулого року (після затвердження цієї звітності), проводять у тому звітному періоді, в якому були виявлені помилки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >