< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка стану обслуговування позичальником заборгованості за кредитом

Після отримання результатів оцінки кредитоспроможності позичальника і віднесення його до відповідного класу банк має оцінити стан обслуговування заборгованості за кредитом за такими параметрами:

  • - строк погашення заборгованості за кредитом;
  • - строк погашення відсотків за кредитом.

За станом погашення позичальником - юридичною особою кредитної заборгованості та відсотків/комісій за кредитом на підставі кредитної історії позичальників і з урахуванням взаємовідносин із банком обслуговування боргує:

- "добрим", якщо заборгованість і відсотки/комісії за кредитом сплачуються у встановлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;

або кредит пролонговано без зниження класу позичальника та відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки чи з максимальною затримкою до семи календарних днів;

або кредит пролонговано зі зниженням класу позичальника до 90 днів і відсотки/комісії за ним сплачуються вчасно чи з максимальною затримкою до семи календарних днів;

- "слабким", якщо заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів і відсотки/комісії за ним сплачуються з максимальною затримкою від 8 до 30 днів;

або кредит пролонговано зі зниженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, але відсотки/комісії сплачуються в строк чи з максимальною затримкою до 30 днів;

- "незадовільним", якщо заборгованість за кредитом прострочена більш як на 90 днів;

або кредит пролонговано зі зниженням класу позичальника більш як на 180 днів.

Стан обслуговування заборгованості та відсотків/комісії за кредитом позичальником - фізичною особою є:

- "добрим", якщо заборгованості та відсотки/комісії за кредитом сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до 7 календарних днів (або з максимальною затримкою до 30 днів у разі документально підтверджених фактів відрядження, хвороби тощо);

або кредит пролонговано без зниження класу позичальника та відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до 7 календарних днів (або з максимальною затримкою до 30 днів у разі документально підтверджених фактів відрядження, хвороби тощо);

або кредит пролонговано зі зниженням класу позичальника на строк до 90 днів і відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до 7 календарних днів (чи з максимальною затримкою до 30 днів у разі документально підтверджених фактів відрядження, хвороби тощо);

- "слабким", якщо заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів і відсотки/комісії за ним сплачуються із затримкою від 8 до 30 днів (або з максимальною затримкою від 31 до 120 днів у разі документально підтверджених фактів відрядження, хвороби тощо);

або кредит пролонговано зі зниженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, але відсотки/комісії сплачуються вчасно чи з максимальною затримкою до 7 календарних днів (чи з максимальною затримкою до 30 днів у разі документально підтверджених фактів відрядження, хвороби тощо);

- "незадовільним", якщо заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів (або з максимальною затримкою до 120 днів у разі документально підтверджених фактів відрядження, хвороби тощо);

або кредит пролонговано зі зниженням класу позичальника понад 180 днів.

Якщо одна з вимог кожного підпункту, що характеризує групу кредитної операції за станом обслуговування заборгованості за кредитом позичальниками - як юридичними, так і фізичними особами, не виконується, то така операція зараховується до групи на один рівень нижче.

Обслуговування боргу не може вважатись "добрим", якщо заборгованість за кредитною операцією включає залишок рефінансованої заборгованості, тобто якщо відбувається погашення старої заборгованості за рахунок видачі нового кредиту.

Під час визначення групи кредитної операції також мають враховуватися зміни початкових умов кредитної угоди щодо сум і строків погашення основного боргу та відсотків за ним (якщо такі зміни відбулися з погіршенням умов для кредитора).

Якщо позичальник має заборгованість одночасно за кількома кредитами, то оцінка обслуговування позичальником боргу ґрунтується на кредитній заборгованості, що віднесена до нижчої групи.

Зобов'язання за наданими гарантіями, поручительством та авалями за станом обслуговування боргу вважається "добрим" до часу їх виконання за умови своєчасної сплати контрагентами відсотків/комісій за ними відповідно до умов угоди.

Оцінку стану обслуговування боргу банки зобов'язані здійснювати щомісяця.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >