< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поясніть зміст "основного психологічного закону" Дж. М. Кейнса

При зростанні доходу, що йде на споживання, більша частина його переважно витрачається на купівлю предметів тривалого користування. Ці предмети відносно дорожчі за звичайні споживчі товари, кошти на їх купівлю мають певний час нагромаджуватися.

Структура споживання населення змінюється. Так, структура споживання найманих робітників починає нагадувати структуру споживання великих власників, основна функція яких полягає у нагромадженні коштів, примноженні капіталу.

Кейнс називає мотиви поведінки людей, яка має тенденцію до свідомого стримування тих витрат, які спрямовуються на придбання споживчих товарів. Він виділяє вісім мотивів, серед яких основні - скнарість, передбачливість, ощадливість.

У результаті дії цих мотивів гранична схильність до споживання в суспільстві падає. А саме з нею пов'язаний споживчий попит. Обсяг заощаджень, що збільшується, не встигає поглинатися попитом на інвестиційні товари (рис. 9.2).

Що таке коефіцієнт мультиплікації? Яку роль він відіграє в теорії Дж. М. Кейнса?

Мультиплікатор (від лат. multiplicator - той, що множить) означає множник. Мультиплікатор, що виражає зв'язок між приростом інвестицій і приростом доходу, підсилює (множить) вплив інвестиційного попиту на збільшення доходів:

Риє. 9.2. "Основний психологічний закон" Дж. М. Кейнса

У чому полягає сутність мультиплікаційного ефекту? Насамперед у тому, що збільшення інвестиційного попиту неминуче супроводжується збільшенням попиту на споживчі товари, причому в більшому обсязі, ніж попиту на інвестиції. Зростання доходів працівників, зайнятих в інвестиційному секторі, означає збільшення їхнього попиту на споживчі товари. Отже, зростають виробництво і доходи в галузях, що виробляють предмети споживання. У свою чергу, це зумовлює розширення виробництва і доходів у "третинному" секторі. Первісний "поштовх" до розширення виробництва буде наростати за принципом ланцюгового зв'язку між галузями.

Ефект мультиплікації залежить від первісного "поштовху" і частки доходу, виділеного його одержувачами на споживання, тобто від граничної схильності до споживання. Чим більша гранична схильність до споживання, тим вищий коефіцієнт мультиплікації.

Мультиплікаційний ефект виявляє себе за певних умов: наявності незайнятих потужностей, вільної робочої сили.

Його дія найбільш помітна в умовах піднесення. У разі зниження інвестиційного попиту мультиплікатор діє зі знаком "мінус", падіння інвестицій супроводжується кумулятивним падінням споживчого попиту.

Як визначається норма відсотка в кейнсіанській теорії відсотка?

У теорії Кейнса є й дещо інша інвестиційна парадигма, яка пов'язує інвестиції не з динамікою національного доходу і сукупного попиту, а з динамікою граничної ефективності інвестицій. Остання характеризує очікувану прибутковість капіталовкладень. Однак величина інвестицій залежить також від норми відсотка.

Кейнс особливо підкреслював, що гранична ефективність капіталу визначається не поточним прибутком, а залежить насамперед від оцінки майбутніх прибутків. Це робить цю ефективність украй чутливою до різноманітних біржових спекуляцій, паніки, неправильної оцінки стану ринку, технічних нововведень, політичних переворотів тощо.

Норма відсотка в кейнсіанській теорії є нижньою межею граничної ефективності майбутніх інвестицій. Тому чим нижча норма відсотка, тим далі відсувається ця межа, а незмінність відсоткової ставки або, навіть, її зростання мають гальмувати, зменшувати схильність до інвестування.

Чим визначається норма відсотка? На відміну від неокласиків, які пов'язують норму відсотка з взаємодією заощаджень та інвестицій і їх подальшим вирівнюванням, Кейнс висуває зовсім інше пояснення. У його теорії відсоток - фактор незалежний. Це грошовий феномен, рівень якого визначається взаємодією попиту і пропозиції на грошовому ринку, тобто не на всі заощадження, а лише на їх грошову частину. Тому головну причину небажаного підвищення відсоткової ставки Кейнс вбачає у зростанні попиту на гроші порівняно з їх пропозицією.

Попит на гроші Кейнс назвав схильністю до ліквідності. Остання, за Кейнсом, визначається трьома моментами;

  • o потребами товарно-грошового обігу;
  • o обачністю людей;
  • o спекуляціями на грошовому ринку.

Сама ставка відсотка при цьому є своєрідною платою за необхідність розлучення з готівкою, з ліквідністю. Тому чим вища схильність до ліквідності, яка до того ж посилюється невпевненістю і невизначеністю на грошовому ринку, тим вищий попит на готівку і тим вища відсоткова ставка.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >