< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Брокери та ділери з операцій з цінними паперами

Брокери та ділери, що працюють з цінними паперами, торгують на вторинних ринках. Брокери є чистими посередниками, які виступають як агенти інвестора при купівлі-продажу цінних паперів. їхня функція - це зрівнювання цін покупців з ціною продавців. За цю діяльність їм платять брокерську комісійну винагороду. На відміну від брокерів, ділери пов'язують покупців і продавців, додержуючись позиції готовності купувати та продавати цінні папери за встановленими цінами. Таким чином, ділери володіють запасами цінних паперів і заробляють на життя тим, що продають цінні папери за вищою ціною, ніж заплатили за них, тобто все ґрунтується на різниці між ціною покупця та ціною продавця. Це дуже ризикований бізнес, оскільки ділери володіють цінними паперами, що можуть зрости чи впасти в ціні За останні роки декілька фірм, які спеціалізувалися на операціях з облігаціями, збанкрутували. Брокери, з іншого боку, не підпадають під подібний ризик, оскільки проводять свої ділові операції, не володіючи цінними паперами.

Багато фірм, які називають брокерськими фірмами, займаються всіма трьома видами ринкової діяльності, пов'язаної з цінними паперами. Вони діють як брокери, ділери та інвестиційні банкіри. Найбільшою брокерською фірмою США є "Меrril Lynch" (яка, однак, згідно японських стандартів, є все ще невеликою - див. вставку 12.4). Іншими відомими фірмами є "Paine Webber", "Dean Witter Reynolds" і "Shearson Lehman Hutton". Комісія з цінних паперів та бірж не тільки регулює інвестиційну банківську діяльність фірм, але й обмежує брокерів та ділерів у перекручуванні даних про цінні папери та в торгівлі внутрішньою інформацією, що недоступна для громадськості, а відома лише керівництву корпорації.

Сили конкуренції призвели до важливого розвитку: брокерські фірми почали займатися діяльністю, яка традиційно притаманна була комерційним банкам. У 1977 р. "Меrril Lynch" розробила рахунок для управління готівкою, який забезпечує набір фінансових послуг, що містить кредитні картки, негайне надання позик, привілеї випускання чеків, автоматичне інвестування виторгу з продажу цінних паперів у взаємні фонди грошового ринку та уніфікує ведення обліку. Рахунки управління готівкою були використані й іншими брокерськими фірмами і швидко поширилися. В результаті відмінність між банківською діяльністю небанківських фінансових установ стала малопомітною. Вол-тер Рістон, колишній керівник " Citicorp" (найбільшої банківської хол-

Вставка 12.4. Глобальна перспектива. Міжнародна роль японських фірм, що проводять операції з цінними паперами

Японія не тільки має найбільші банки в світі, а й найбільші фірми, що проводять операції з цінними паперами. "Nomura Securities" є найбільшою в світі фірмою, що займається цінними паперами з ринковою вартістю понад 50 млрд. дол. Навіть найменша з "великої четвірки", що проводить операції з цінними паперами - "Yamaichi Securities",- у п'ять разів більша за "Меrril Lynch", найбільшу американську фірму.

Ще донедавна роль японських фірм, що проводять операції з цінними паперами, в міжнародних фінансах була незначною В 1981 р. обсяг японської торгівлі іноземними облігаціями становив менше 10 млрд дол, в той час як нині ця сума становить приблизно 3 трлн. дол.

За останні роки на японців припадало близько половини іноземних покупок облігацій Скарбниці США. Вони контролюють або частково володіють понад однією чвертю з сорока основних ділерів облігацій Скарбниці США. Вага японців на ринках облігацій США також зросла з 5 млрд. дол. на початку 1980-х років до понад 100 млрд. дол. Зростання значення ролі японців на міжнародних ринках цінних паперів викликане двома чинниками: 1) скасуванням на початку 1980-х років японських регулятивних правил, що обмежували для японців можливість купівлі іноземних цінних паперів, і 2) високою нормою заощаджень в Японії, що перетворило Японію в найбільшу націю-кредитора в світі.

дингової компанії в країні), так висловився з цього приводу: "Банк майбутнього" вже існує, і його називають "Меrril Lynch".

Організовані біржі

Як зазначалося в розділі 3, вторинні ринки можуть функціонувати або як позабіржові ринки, на яких торгівлю цінними паперами забезпечують ділери, або як організовані біржі, де торгівля цінними паперами відбувається в одному центральному приміщенні. Нью-йоркська фондова біржа (NYSE), на якій торгують тисячами цінних паперів, є найбільшою з таких організованих бірж у світі, в той час як Американська фондова біржа займає друге місце. Ряд менших регіональних бірж, на яких торгують лише малою кількістю цінних паперів (менше 100), існує в таких містах, як Бостон і Лос-Анджелес.

Власне, організовані фондові біржі функціонують як гібрид акційного ринку (де покупці та продавці торгують один з одним в якомусь центральному приміщенні) і дилерського типу (де ділери створюють ринок, купуючи та продаючи цінні папери за певну ціну). Цінними паперами торгують в операційному залі біржі за допомогою спеціального ділера-брокера, якого називають спеціалістом. Він вирівнює відповідні замовлення на купівлю і продаж, що відповідають одній ціні, і таким чином виконує брокерську функцію. Проте, якщо замовлення на купівлю і продаж не відповідають одне одному, то спеціаліст купує або продає акції з власних запасів цінних паперів. У цей спосіб забезпечується дилерська функція. Поєднуючи обидві ці функції, спеціаліст підтримує організовану торгівлю набором цінних паперів, за які він відповідає.

Організовані біржі, на яких торгують цінними паперами, також регулює Комісія з цінних паперів та бірж. Вона не тільки має повноваження вводити регулятивні заходи, що керують поведінкою брокерів та ділерів, які зайняті на біржі, але також може змінювати правила, встановлені біржами. Наприклад, на початку 1975 р. Комісія з цінних паперів та бірж відкинула правила, що встановлювали мінімальні ставки брокерської комісійної винагороди. Результатом стало різке падіння ставок брокерської винагороди, зокрема для інституційних інвесторів (взаємних фондів і пенсійних фондів), що купують великі блоки акцій. Поправки до Закону про цінні папери 1975 р. підтвердили крок Комісії з цінних паперів та бірж - оголосити незаконною практику встановлення мінімальної брокерської винагороди.

Крім того, поправки до закону про цінні папери спрямували Комісію з цінних паперів та бірж на сприяння національній ринковій системі. Ця система об'єднує торгівлю всіма паперами, що її здійснюють національні і регіональні біржі, а також ті, що торгують цінними паперами в позабіржовому обороті, використовуючи Національну асоціацію ділерів цінними паперами автоматизованої котирувальної системи. Комп'ютери та сучасні телекомунікації, що знижують витрати зв'язку маклерів, сприяли поширенню національної ринкової системи. Ми, отже, бачимо, що законодавство та сучасна комп'ютерна техніка сприяють посиленню конкуренції в сфері операцій з цінними паперами.

Зростання інтернаціоналізації ринків капіталів заохочувалося також іншою тенденцією в торгівлі цінними паперами. Дедалі більше іноземних компаній значаться в списках американських фондових бірж, як, наприклад, Нью-йоркської фондової біржі. Крім того, ринки рухаються в напрямі до міжнародної торгівлі акціями, яка могла б тривати всі 24 години на добу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >