< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми реалізації управлінських рішень

До форм реалізації управлінських рішень належать: розпорядження, ділова бесіда, переконання, роз'яснення, примушення, повчання, повідомлення, особистий приклад, навчання, порада, ділова гра, нарада, засідання, звіт, ділове слово.

Розпорядження - офіційне сповіщення будь-якого посадовця про обов'язкове виконання приведеного рішення у встановлений термін.

Ділова бесіда - спеціально організована керівником зустріч з підлеглими, групою підлеглих або запрошеними фахівцями для обміну думками про заздалегідь обумовлену тему, актуальну для компанії.

Переконання - ділова бесіда, що проводиться керівником з метою домогтися від підлеглих необхідних твердих поглядів або понять за змістом управлінського рішення для його виконання (наприклад, переконання в необхідності дотримання техніки безпеки, сучасних інформаційних технологій і т. ін.).

Роз'яснення - ділова бесіда, що проводиться керівником з метою пояснити, зробити більш зрозумілими сутність і зміст управлінського рішення.

Примушення - ділова бесіда, що проводиться керівником з метою примусити працівника свідомо виконати управлінське рішення шляхом загроз про санкції або обіцянкою підвищеної винагороди.

Повчання - ділова бесіда, що проводиться керівником з метою навчити, передати досвід, сформувати навички для подальшого виконання управлінського рішення.

Повідомлення - ділова бесіда, що проводиться керівником з метою передачі додаткової інформації, необхідної для виконання управлінського рішення.

Особистий приклад - дії керівника в середовищі підлеглих за наперед підготовленим сценарієм для розвитку у них ефекту наслідування авторитета в техніці виконання управлінського рішення.

Навчання - ділова бесіда, що проводиться керівником або фахівцем з метою надання нових знань або інформації для виконання управлінського рішення.

Порада - ділова бесіда, що проводиться керівником з метою поділитися власними поглядами з виконання управлінського рішення. Порада не є обов'язковою для виконання підлеглими.

Ділова гра (тренінг) - спеціально організована інтенсивна діяльність працівників з розробки і реалізації управлінських рішень на основі імітаційних моделей реальних процесів. У процесі ділової гри закріплюються навички реалізації управлінських рішень шляхом багатократного повторення однотипних ситуацій, методів і технологій реалізації управлінських рішень.

Нарада - ділові колективні бесіди, що проводяться керівником з метою оперативного доведення до підлеглих конкретних завдань, використання колективного розуму, обміну інформацією і накопиченим досвідом для виконання важливих управлінських рішень.

Засідання - вузькопрофесійні наради для вирішення переважно організаційних питань (наприклад, засідання профкому, засідання президії і т. ін.).

Звіт - рішення фахівця про результати індивідуальної або колективної роботи з виконання управлінського рішення. Він може бути письмовим і усним.

Ділове слово - тверде рішення керівника, дане підлеглому в усній формі, підкріплене авторитетом керівника як серед підлеглих, так і серед вищого керівництва.

Співвідношення форм розробки і реалізації управлінського рішення подається на рис. 5.2.

Управлінські рішення можуть бути оформлені письмово у формі документа, на електронних носіях або передані вербальним шляхом (наприклад, усне розпорядження).

Як приклад розглянемо одну форму реалізації управлінського рішення - ділову бесіду. В ній беруть участь з одного боку керівник або команда фахівців, а з другого - потенційний виконавець або група виконавців. Ділова бесіда включає шість етапів:

Взаємозв'язок форм розробки і реалізації управлінських рішень

Рис. 5.2. Взаємозв'язок форм розробки і реалізації управлінських рішень

 • 1) створення взаємно цікавої обстановки бесіди;
 • 2) узгодження основних цільових установок майбутнього завдання;
 • 3) ознайомлення виконавців з необхідною інформацією;
 • 4) обґрунтування завдання і аргументація незрозумілих положень;
 • 5) коректування завдання з урахуванням пропозицій виконавця;
 • 6) ухвалення остаточного рішення.

Для ефективного проведення ділової бесіди Д. Карнегі, наприклад, рекомендує дотримуватися таких принципів:

 • o уважно вислуховуйте співбесідника до кінця - це не тільки знак уваги, а й професійна необхідність;
 • o уникайте непорозумінь і невірних тлумачень;
 • o положення має бути зрозумілим, наочним, систематизованим, стислим, простим;
 • o поважайте особу співбесідника;
 • o будьте ввічливими, доброзичливими, дипломатичними;
 • o будь-якими способами намагайтеся полегшити співбесіднику прийняття ваших пропозицій як ненав'язливих йому.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >