< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Податкова, статистична та інша звітність бюджетних установ

Податкова звітність: класифікація, терміни подання та методика складання

Склад податкової звітності бюджетних установ та терміни її подання

У зв'язку з тим, що бюджетні установи у процесі виконання кошторисів виступають платниками різних податків і зборів (обов'язкових платежів) вони повинні складати та подавати податкову звітність.

Основним податковим документом, що регулює відносини у сфері справляння податків і зборів є Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-УЇ, який визначає не лише загальні правила адміністрування податків і зборів (заповнення та подання податкової звітності, сплати податкових зобов'язань, проведення перевірок, облік платників податків, а також притягнення до відповідальності та застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства), а й види податків, зборів (обов'язкових платежів) та порядок їх справляння.

Перелік форм податкової звітності бюджетних установ та терміни її подання наведено в табл. 1.47.

Таблиця 1.47. Перелік форм податкової звітності бюджетних установ та терміни її подання

Найменування форми

Періодичність

Строк подання

Нормативний акт, згідно якого складають та подають звіт

1

2

3

4

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій

щоквартально

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу

Наказ ДПАУ від 31.01. 11 № 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій"

Податкова декларація з податку на додану вартість (якщо бюджетна установа є платником ПДВ)

щомісячно

протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Наказ ДПАУ від 25.11.11 № 1492 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" із змінами та доповненнями

щоквартально

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу

Податкова декларація екологічного податку (при наявності джерела забруднення)

щоквартально

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу

Наказ ДПАУ від 24.12.10 № 1010 "Про затвердження форми податкової декларації екологічного податку"

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

щорічно

до 1 лютого поточного року

Наказ ДПАУ від 24.12.10 № 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України (користувачі радіочастотного ресурсу)

щомісячно

протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Наказ ДПАУ від 24.12.10 № 1018 "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України"

Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (для господарської діяльності, направленої на отримання доходу у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах)

щоквартально

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 ПКУ)

Наказ ДПАУ від 21.12.12 № 1403 "Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води"

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1-ДФ)

щоквартально

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 ПКУ)

Наказ ДПАУ від 24.12.10 № 1020 "Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку"

Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

в 10-денний термін після першої реєстрації в Україні транспортних засобів (ст. 239)

Наказ ДПАУ від 21.12.12 № 1405 "Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів"

Звіт про суми податкових пільг

щоквартально

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу

Постанова КМУ від 27.12.10 № 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг"

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (ф.№ 3ВР-1)

щомісячно

протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Наказ ДПАУ від 01.12.00 № 614 "Порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)" із змінами та доповненнями

Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку

щоквартально

Не пізніше ніж до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом

Постанова КМУ від 15.01.04 № 44 "Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу" із змінами та доповненнями

Заповнюючи форми податкової звітності бюджетних установ, необхідно пам'ятати про обов'язкові реквізити. Форми податкової звітності містять такі обов'язкові реквізити:

 • - тип документа - звітний, уточнюючий, звітний новий;
 • - звітний (податковий) період, за який подається податкова звітність - рік, півріччя, квартал, місяць;
 • - звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку) - рік, півріччя, квартал, місяць;
 • - повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами;
 • - код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
 • - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку у паспорті);
 • - місцезнаходження платника податків;
 • - найменування органу доходів і зборів, до якого подається звітність;
 • - дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);
 • - ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості посадових осіб платника податків;
 • - підписи платника податку - посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, засвідчені печаткою платника податку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >