< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Автоматизація процесу планування фермерського бізнесу

В умовах ринкової економіки керівнику фермерського господарства потрібно вміло орієнтуватися на ринку сільськогосподарської продукції, приймати ефективні управлінські рішення, а також розпоряджатися кадровими, виробничими та фінансовими ресурсами, кваліфіковано оцінювати і вміти запобігти можливим негативним факторам навколишнього середовища. Першим кроком до формування нової свідомості та створення господарств, добре пристосованих до ринкових умов, є складання бізнес-плану.

Бізнес-план фермерського господарства - це інструмент втілення підприємницької ідеї, за допомогою якого господар може якомога ефективніше спланувати діяльність свого господарства на певний період часу та, при необхідності, обґрунтувати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів. Бізнес-план складається, як правило, для внутрішнього і зовнішнього використання.

Стосовно внутрішнього використання, то в фермерському господарстві бізнес-план складається вкрай рідко і, саме головне, без урахування вимог зовнішнього спрямування. Однак, якщо справа доходить до залучення зовнішніх фінансових ресурсів з боку інвесторів або кредиторів, то з'являється ряд вимог і умовностей щодо змісту бізнес-плану.

Розробити бізнес-план у повній відповідності до вимог інвесторів або кредиторів для фермера досить непросто, тим більше, лише за допомогою посібника і калькулятора. Однак, на сьогоднішній день існує певна кількість програмних продуктів, призначених для бізнес-планування і аналізу ефективності інвестицій. На особливу увагу заслуговують такі програми, розроблені російськими компаніями, як: Бізнес-план PL, Project Expert, Альт-Інвест, ТЕО-Інвест, Майстерня бізнес-планування, а також програмний продукт Комфар, який є розробкою ЮНІДО.

До речі, саме КОМФАР є одним із універсальних засобів проведення розрахунків в сфері інвестиційного проектування.

Вищезгадані програмні засоби поділяються на, так звані, "відкриті" і "закриті". Закриті програмні продукти являють собою "чорний ящик" (в математичному розумінні), в який закладаються вхідні дані, а на виході отримують результати. Користувач не може втрутитись в процес розрахунків, алгоритм відомий йому тільки в загальних рисах, певні формули "закриті" в середині розрахункового блоку і не підлягають коректуванню. "Відкрита система" характеризується тим, що користувач має можливість відслідковувати процедуру розрахунків шляхом внесення змін в певні розрахункові формули, однак кожна зміна, яка вноситься користувачем, теоретично може містити помилку.

Далеко не всі програмні продукти, наведені вище, можуть бути застосовані в практиці складання бізнес-планів фермерського господарства. Основними причинами є те, що більшість з них, такі як Project Expert, Альт-Інвест, ТЕО-Інвенст, є досить громіздкими і значними по вартості. Так, вартість їх різниться від 600 у.о. до 4500 у.о. Виключенням є деякі версії Бізнес-план PL і програмний засіб Майстерня бізнес-планування: від 50 у.о. до 90 у.о.

Не дивлячись на невисоку вартість і простоту у використанні, все ж таки можна впевнено сказати, що, лише невеликий відсоток фермерів користується даними програмними продуктами в Україні. Основною причиною цього є небажання самого господаря забезпечити власне господарство комп'ютерною технікою і засобами автоматизації процесів управління. Проте, в останні роки під впливом загострення конкурентної боротьби фермерських господарств і збільшення частки кредитного портфелю комерційних банків, спрямованого на фермерський сектор аграрної економіки, фермери почали частіше користуватися залученими фінансовими ресурсами. Для отримання інвестицій або кредитів фермерському господарству потрібно розробляти реальний бізнес-план. Виходячи з цього, постала нагальна потреба у створенні простого у використанні і пристосованого під фермерські господарства України програмного продукту.

На сьогоднішній день співробітники Українського відділення Міжнародного центру наукової культури "Всесвітня лабораторія" працюють над створенням комп'ютерної програми спеціалізованого напрямку "Бізнес-планування в фермерському господарстві".

В основу програми було покладено широкозастосовуваний макет бізнес-плану із відповідними розділами. Окрім вищезгаданого макету, в структуру програми було включено три окремі автоматизовані блоки: "Аналіз фінансового стану", "Оцінка кредитоспроможності" і "Прогнозування урожайності". Ці блоки можуть використовуватись як у процесі складання бізнес-плану, так і окремо (при необхідності).

В цілому майбутній програмний продукт складатиметься з двох розділів: текстового розділу бізнес-плану і розрахункового. Текстовий розділ бізнес-плану буде виконаний в форматі шаблонів MS Word, які міститимуть структурований план, коментарі і рекомендації по його заповненню, а також деякі розрахункові компоненти, які знадобляться при роботі над планом. Головним файлом розділу буде документ MS Word, який носитиме назву - Бізнес-планЛос. Він не міститиме тексту бізнес-плану, а пов'язуватиме між собою всі компоненти.

Весь текстовий розділ бізнес-плану розбиватиметься на 11 підрозділів, кожен з яких може редагуватись самостійно. В склад плану входять такі підрозділи:

 • 1. Титульний лист (файл "Титульний листЛос").
 • 2. Резюме (файл "РезюмеЛос").
 • 3. Мета і цілі (файл "Мета і ціліЛос").
 • 4. Опис господарства (файл "Опис господарстваЛос").
 • 5. Опис ринку ("РинокЛос").
 • 6. План маркетингу ("План маркетингуЛос").
 • 7. План виробництва ("План виробництваЛос").
 • 8. Фінансовий план ("Фінансовий планЛос").
 • 9. Аналіз фінансових коефіцієнтів ("АналізЛос").
 • 10. Організаційний план ("Організаційний планЛос").
 • 11. План по ризиках ("РизикиЛос").

Всі підрозділи бізнес-плану супроводжуватимуться коментарями і рекомендаціями по їх заповненню. Буде можливість знищувати ці рекомендації в міру підготовки тексту. Щоб коментарі не плутались з текстом оператора, який складатиме бізнес-план, вони будуть виконані у вигляді вставок, які не є частиною основного документу. Окрім коментарів, там, де необхідно, в бізнес-плані будуть присутні заготовки для текстових описів, таблиць і діаграм. Їх потрібно редагувати у відповідності з потребами оператора, заповнити власними даними або, навпаки, знищити елементи, які будуть непотрібні.

Крім рекомендацій, які будуть присутні в кожному із підрозділів бізнес-плану, оператор обов'язково матиме змогу користуватися електронними довідниками.

В процесі оцінки даного програмного продукту, слід вказати на певні особливості та проблеми в процесі використання фермерськими господарствами. По-перше, після створення програмного продукту виникне необхідність організації його практичного використання. На нашу думку, найкращим варіантом буде використання даної програми в обласних дорадчих службах і приватних консалтингових компаніях. Тобто, бізнес-плани складатимуть консультанти вищезгаданих організацій разом із керівниками фермерських господарств.

Друга проблема стане з приводу того, що в більшості фермерських господарств облік витрат ведеться, так званим "котловим методом", а тому важко буде отримати вхідну інформацію для розрахунку точки беззбитковості, рентабельності окремо взятої культури.

І третя проблема: якщо голова фермерського господарства подасть неправдиві вхідні дані, то розрахунок буде проведений нанівець і консультант, який супроводжуватиме складання бізнес-плану, не зможе взяти відповідальність за реальність розрахунку. Вирішення даної проблеми можливе лише шляхом укладання угоди між замовником і виконавцем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >