< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінанси і фінансова політика ТНК

Таким чином, ТНК - група підприємств, які функціонують у різних країнах, але управляються штаб-квартирою, що розташована в одній конкретній країні.

В основі такого управління - механізм прийняття рішень, що дає можливість здійснювати узгоджену політику й загальну стратегію, розподіляючи ресурси, технології Й відповідальність для досягнення результату - одержання прибутку.

Важливою складовою світової фінансової системи є фінанси транснаціональних корпорацій. Знання про дану складову допомагає зрозуміти функціонування сучасних світових фінансів. Це, на наш погляд, дуже складна тема, тому що фінанси ТНК тісно пов'язані з іншими складовими світових фінансів і певним чином впливають на їхній розвиток. ТНК у своїй фінансовій діяльності використають всі інструменти, які обертаються на всіх сегментах світового фінансового ринку. Обслуговування діяльності ТНК банками на міжнародних фінансових ринках є одним із головних джерел одержання ними прибутків.

Щоб розглянути всі аспекти фінансів ТНК як однієї з основних складових світової фінансової системи, необхідно написати окремий підручник, тому зупинимося на найбільш важливих, на наш погляд, аспектах даного питання.

Розрізняють фінанси й фінансову політику ТНК. Фінанси ТНК - це система грошових відносин, які виникають у процесі господарської діяльності й необхідних для формування й використання капіталу, доходів і грошових фондів. Капітал є джерелом утворення активів транснаціональних корпорацій.

Наголос у сучасних фінансах ТНК робиться на пошуках шляхів ефективного використання ресурсів і на інвестуванні коштів в активи або проекти, які приносять високі доходи за найменшого ризику.

На сучасному етапі більше уваги приділяється: визначенню ефективних співвідношень між фінансуванням бізнесу за допомогою позик і продажем цінних паперів; проведенню оптимальної дивідендної політики; довгостроковому плануванню; використанню нових фінансових важелів; розумінню механізму міжнародних фінансів.

В умовах ринкового господарства правомірно визнати за фінансами ТНК існування таких функцій, як:

 • o формування капіталу, доходів і грошових фондів - ця функція є необхідною умовою здійснення безперервності процесу відтворення;
 • o розподіл і використання капіталу, доходів і грошових фондів - змістом даної функції є використання капіталу, доходів і грошових фондів на цілі, що передбачені у фінансовому плані корпорації;
 • o контроль - дана функція використовується для контролю за дотриманням вартісних і матеріально-речових пропорцій при утворенні й використанні доходів корпорації та її підрозділів.

Управління фінансами - це система принципів, методів, коштів і форм організації грошових відносин.

Основні функції фінансового управління компанією:

 • o управління дебіторською заборгованістю;
 • o управління коштами;
 • o управління капітальними витратами;
 • o управління цінними паперами й інвестиціями;
 • o управління взаєминами з банком;
 • o бухгалтерський облік й аналіз, калькуляція;
 • o оподатковування;
 • o проведення внутрішніх ревізій;
 • o підготовка статистичних і фінансових звітів;
 • o бюджетування.

Більшість ТНК у своїй організаційній структурі мають три основні блоки:

 • 1) індустріально-промисловий;
 • 2) фінансово-економічний;
 • 3) торгово-комерційний.

Всі три блоки та їхні елементи є рівноправними й несуть повну відповідальність за виконання покладених на них функцій. Фінансово-економічний блок забезпечує нормальну діяльність всіх структурних підрозділів компанії. Його елементами є мережа кредитно-фінансових установ: страхові компанії; комерційні банки; інвестиційні фонди й компанії; фінансові фонди й компанії; лізингові фонди й компанії; пайові фонди й компанії; трастові фонди й компанії; пенсійні фонди й компанії. Фінансово-економічний блок порівняно із двома іншими -індустріально-промисловим і торгово-комерційним - має особливість, оскільки він забезпечує нормальну діяльність всіх структурних підрозділів компанії.

Голові і і завдання фінансово-економічного блоку ТНК'.

 • o залучення й акумулювання фінансових коштів;
 • o виготовлення інвестиційної політики й здійснення капіталовкладень;
 • o управління фінансами на основі підтримки стійкого балансу між ресурсами й заявками на ці ресурси з боку всіх організаційних структур ТНК;
 • o забезпечення економічної безпеки;
 • o управління ризиками;
 • o правильна й ефективна побудова внутрішньої економіки всієї групи.

Здійснення фінансово-кредитної діяльності в міжнародних масштабах передбачає наявність у структурі ТНК банківського об'єднання, що має розгалужену систему філій і відділень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >