< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технології організації інформації

Технології створення та обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації. Геоінформаційні системи

Концепція електронного документа.

Документи є основним інформаційним ресурсом підприємств і організацій. Документообіг є складовою частиною документаційного забезпечення управління, мета якого - інформаційне забезпечення діяльності установи, її документування та зберігання раніше створеної управлінської інформації.

Документообіг - це неперервний процес руху документів, що показує діяльність підприємств і дозволяє оперативно керувати виробничими процесами на підприємстві.

Документаційне забезпечення управління безпосередньо залежить від управлінських рішень, і як процес включає три складові:

  • - інформаційну підтримку рішень, тобто забезпечення прийнятого рішення інформацією (документами);
  • - документування рішення;
  • - контроль за його виконанням.

У наш час застосовується як традиційне діловодство (на паперових носіях інформації), так і електронний документообіг. Ефективне управління процесами на підприємстві певною мірою залежить від побудови системи електронного документообігу. Основним поняттям такої системи є електронний документ. Його статус закріплений Законом України "Про електронні документи й електронний документообіг".

Електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

До обов'язкових реквізитів електронних документів відноситься електронний підпис, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується утворення електронного документа.

Електронно-цифровий підпис (ЕЦП) застосовується для підпису електронних документів як фізичними, так і юридичними особами з метою надання документу юридичної чинності.

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожен з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Звернемо увагу на правовий статус електронного документа і його копії. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Електронний офіс. Інформаційні технології автоматизації офісу.

Суть автоматизації документообігу полягає в поліпшенні якості управління за рахунок більш повного і своєчасного інформування співробітників. Інформувати співробітників можна за допомогою трьох основних видів інформації: мови (усне розпорядження, прохання, повідомлення), текстових документів (накази, розпорядження, листи) і зображень (фотографії, слайди, креслення тощо).

Електронний офіс - це технологія обробки інформації в установі електронними засобами, що базується на обробці даних, документів, таблиць, текстів, зображень, графіків.

Електронний офіс дозволяє ефективно вирішувати широкий спектр завдань, що стоять перед кожним підприємством, що прагне до оптимальних трудовитрат: скорочує операційні витрати на управління і прискорює прийняття рішень; знижує непередбачені/надмірні витрати; підвищує якість роботи з клієнтами, іншими підприємствами, включаючи звітні документи; підвищує ефективність командної роботи.

Для початку роботи є необхідність встановлення програмного забезпечення. Найбільше ефективно технологія електронного офісу реалізується за допомогою інтегрованих пакетів прикладних програм.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >