< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні терміни та поняття

Маркетинговий розподіл товарів (дистрибуція). Маркетинговий канал розподілу. Прямий канал збуту. Непрямий канал збуту. Довжина каналу збуту. Ширина каналу збуту. Торговельний посередник. Комерційна діяльність. Комісійна діяльність. Функції торговельного посередника. Оптовий торговець. Роздрібний торговець. Суб'єкти оптової торгівлі. Маркетингові питання оптового торговця. Суб'єкти роздрібної торгівлі. Глибина товарного асортименту. Ширина товарного асортименту. Спеціалізований магазин. Універсальний магазин. Магазинна торгівля. Позамагазинна торгівля. Маркетингові питання роздрібного торговця. Традиційна система маркетингового розподілу товарів. Вертикально інтегрована система маркетингового розподілу товарів. Корпоративна вертикально інтегрована система. "Силова" вертикально інтегрована система. Договірна вертикально інтегрована система. Горизонтально інтегрована система маркетингового розподілу. Функції управління маркетинговими каналами розподілу.

Тестові вправи

Знайдіть одну правильну відповідь.

 • 1. Канал розподілу — це:
  • а) сукупність організацій або окремих осіб, які сприяють підвищенню іміджу товару, торговельної марки, компанії-виробника;
  • б) організації або окремі особи, які сприяють доведенню товару від виробника до споживачів;
  • в) сукупність організацій або окремих осіб, які сприяють передачі прав власності на товар;
  • г) сукупність організацій або окремих осіб, які виконують консультаційні послуги щодо формування дистриб'юторської системи організації.

 • 2. Який із каналів розподілу простіше контролювати компанії-виробнику:
  • а) однорівневий;
  • в) дворівневий;
  • б) трирівневий;
  • г) канал нульового рівня?
 • 3. Канал розподілу товарів має значення для компанії виробника насамперед як:
  • а) спосіб додаткової реклами;
  • б) система доведення товарів до споживачів;
  • в) спосіб транспортування товару;
  • г) варіанти а), б), в), г).
 • 4. Фізичний розподіл товарів означає:
  • а) продаж товарів через посередників;
  • б) транспортування і збереження товарів;
  • в) безоплатна передача товарів клієнтам;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 5. Формами прямого розподілу товарів не будуть:
  • а) продаж товарів у торговельно-розважальних центрах;
  • б) використання власних магазинів роздрібної торгівлі;
  • в) поштова розсилка;
  • г) варіанти а), б), в).
 • 6. Ширина каналу розподілу визначається:
  • а) кількістю посередників на одному рівні каналу;
  • б) кількістю позицій у товарному асортименті компанії;
  • в) кількістю рівнів у каналі;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 7. Довжина каналу розподілу продукції — це:
  • а) кількість проміжних рівнів у каналі;
  • б) кількість суб'єктів на певному рівні каналу;
  • в) кількість роздрібних торговців у каналі;
  • г) кількість оптових торговців у каналі;
  • д) немає правильної відповіді.
 • 8. Маркетинговими функціями каналу розподілу продукції буде:
  • а) просування товару;
  • б) надання сервісу споживачам;
  • в) збір ринкової інформації;
  • г) забезпечення доступності товару;
  • д) варіанти а), б), в), г).
 • 9. Комісійна діяльність торговельних посередників насамперед передбачає:
  • а) відносно невисокий комерційний ризик;
  • б) надання ними гарантій щодо збуту продукції;
  • в) вивезення продукції своїми транспортними засобами;
  • г) отримання ексклюзивних прав на збут продукції;
  • д) наявність довгострокових контрактів з виробниками продукції.

 • 10. Комерційна діяльність торговельних посередників насамперед передбачає:
  • а) наявність довгострокових стабільних відносин із виробниками продукції;
  • б) отримання доходу у вигляді різниці між ціною придбання та ціною реалізації продукції;
  • в) необов'язковий перехід продукції у власність посередника;
  • г) обов'язкову наявність власних магазинів роздрібної торгівлі;
  • д) використання тільки часткової попередньої оплати за продукцію, що надходить від виробника.
 • 11. Маркетингове управління каналами розподілу передбачає:
  • а) виявлення оптових торговельних посередників, з якими співпрацюють конкуренти;
  • б) вибір торговельних посередників, їх мотивування, оцінювання та контроль;
  • в) аналіз результатів комерційної та комісійної діяльності за попередні роки;
  • г) створення інформаційно-аналітичного центру ло-гістичної спрямованості.
 • 12. Традиційна система розподілу продукції передбачає:
  • а) постійну координацію діяльності учасників каналу;
  • б) використання тільки оптових торговельних посередників;
  • в) використання тільки роздрібних торговельних посередників;
  • г) використання тільки комерційних умов діяльності посередників;
  • д) використання тільки комісійних умов діяльності посередників;
  • е) немає правильної відповіді.
 • 13. Володіння компанією-виробником пакетами акцій компаній-торговців, які займаються збутом її продукції, означає наявність:
  • а) корпоративної вертикально інтегрованої системи збуту;
  • б) договірної вертикально інтегрованої системи збуту;
  • в) адміністративної вертикально інтегрованої системи збуту;
  • г) горизонтально інтегрованої системи збуту.
 • 14. Франчайзинг може розглядатися як спосіб формування:
  • а) корпоративної вертикально інтегрованої системи збуту;
  • б) договірної вертикально інтегрованої системи збуту;
  • в) адміністративної вертикально інтегрованої системи абуту;
  • г) традиційної системи збуту.
 • 15. Основними складовими управління маркетинговими каналами розподілу є:
  • а) вибір посередників, взаємне придбання корпоративних прав, мотивація, контроль;
  • б) вибір посередників, мотивація учасників, оцінювання і контроль учасників, урегулювання конфліктів;
  • в) укладення угод з посередниками, створення координаційного центру, організація збуту;
  • г) укладення угод, створення координаційного центру, організація збуту, оцінка діяльності учасників.
 • 16. До критеріїв, які слід враховувати у виборі торговельних посередників, належать:
  • а) фінансовий стан, показники збуту, масштаби діяльності;
  • б) географічні, демографічні, соціальні критерії;
  • в) етап життєвого циклу товару, охоплення ринку;
  • г) цінові та фінансові критерії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >