< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Які особливості виконання будівництва за державним замовленням?

Окрім вимог, що висуваються до виконання проектних та будівельних робіт, будівництво за державним замовленням (таких, що повністю або частково фінансуються за кошти державного бюджету або місцевих бюджетів) передбачає додержання процедур, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", якщо вартість предмета закупівлі товару чи послуги досягає 100 тис. (у будівництві — 300 тис.) гривень, а робіт — 1 млн. гривень, окрім надання послуг з нормування та стандартизації у будівництві, знесення самочинно збудованих об'єктів за рішенням суду.

Вибір генпроектувальника (проектувальника) для розроблення проектної документації, вибір генпідрядника (підрядника) та інших осіб, що залучаються до реалізації будівництва передбачає утворення комітету конкурсних торгів, який обирає процедуру закупівлі. Основною процедурою державних закупівель є відкриті торги, у будівництві обрання виконавця здійснюється за двоступеневими торгами, також застосовуються процедури обрання виконавця на підставі запиту цінових пропозицій, попередньої кваліфікації учасників, закупівля у одного учасника (зокрема, у разі закупівлі твору архітектурного мистецтва, укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного конкурсу, необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, які стали необхідними для виконання проекту через непередбачувані обставини і технічно чи економічно пов'язані з головним договором, за умови, що договір про закупівлю буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт) та електронний аукціон.

Із особою, що визначена в установленому порядку, укладається договір про закупівлю. У ст. 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" визначено, що договір про закупівлю — це договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти, а до робіт відносяться проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Враховуючи зазначене, для здійснення будівництва об'єкта договір про закупівлю, в якому враховано вимоги Цивільного та Господарського кодексів України щодо договору підряду, і є договором на виконання робіт, що містить також умови що стосуються особливостей, пов'язаних із здійсненням робіт за бюджетні кошти, а окремий договір підряду не укладається.

Капітальне будівництво, що здійснюється із залученням коштів фінансового бюджету, здійснюється на умовах фінансування, встановлених Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764. Фінансування капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності здійснюється лише за наявності титулів будов (об'єктів), що визначають основні техніко-економічні показники будови, кошторисна вартість, обсяг капіталовкладень, вартість основних фондів, порядок затвердження титулів будов встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >