< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність АГУ

Основною метою діяльності АГУ є сприяння розвитку та формуванню соціально зрілої жіночої особистості в її власних інтересах та в інтересах держави, захист законних соціальних, вікових, економічних та інших інтересів і прав своїх членів. Для досягнення цієї мети АГУ ставить перед собою такі завдання:

 • - залучати дівчат та молодих жінок до гуманітарної системи загальнолюдських цінностей;
 • - всебічно розвивати особистість шляхом активної участі в різних програмах;
 • - підвищувати культурний і освітній рівень членів організації;
 • - розвивати почуття відповідальності за себе та інших;
 • - сприяти прагненню до самовиховання і саморозвитку;
 • - створювати умови для внутрішнього та міжнародного спілкування і дружби між скаутськими та гайдівськими організаціями;
 • - виховувати відповідальне ставлення та почуття поваги до України, її духовної та матеріальної спадщини;
 • - вивчати навколишній світ та допомагати у здійсненні природоохоронних проектів;
 • - оволодівати навичками життя в природі;
 • - втілювати у життя Обіцянку та Закон гайдів. Робота АГУ ведеться у різних напрямах. Зокрема,

вона передбачає: щотижневі зустрічі з дівчатами-гайда-ми за спеціально розробленими програмами; проведення тренінгів і семінарів для лідерів організації; організування гайдівських таборів, подорожей, походів; участь у міжнародних гайдівських заходах, молодіжних семінарах, форумах, фестивалях, що впливають на формування міжнародної та національної молодіжної політики; реалізацію програм та проектів, спрямованих на поліпшення становища жінок в Україні.

Асоціація гайдів України визначила глобальні цілі на 2009-2020 рр.:

 • 1) гайдинг - світ для дівчат (АГУ.- відкритий простір для особистого зростання дівчат різного віку);
 • 2) гайдинг - волонтерський ресурс для суспільства (АГУ - об'єднання волонтерів, які беруть активну участь у розв'язанні актуальних проблем українських громад);
 • 3) гайдинг - джерело жіночого лідерства (АГУ - широкий вибір можливостей для розвитку лідерського потенціалу жінки);
 • 4) гайдинг - простір для міжнародного спілкування та міжкультурної взаємодії (АГУ - активний учасник всесвітнього руху дівчат-гайдів та дівчат-скаутів);
 • 5) гайдинг - організований рух для своїх членів (АГУ - потужна організація з налагодженою ефективною системою забезпечення власної життєдіяльності).

АГУ розробляє і реалізує програми, які сприяють особистісному розвитку дівчат, навчають їх співпрацювати з іншими людьми та виховують у них громадянські якості. Протягом 1995-2004 рр. АГУ виконала такі програми: "Українознавство", "У світі гайдингу", "Школа медицини", "Вічні істини", "Світова культура", "Господарочка", "Життя на природі", "Планета - наш дім". З 2005 р. триває реалізація АГУ освітніх програм для кожної вікової групи в структурі організації. "Освітня програма АГУ для дівчат-ластівок" здійснюється у таких напрямах:

 • - виховання у дівчат дбайливого ставлення до власного здоров'я, профілактика деяких захворювань, надання базових знань з медицини ("Поради Айболита");
 • - встановлення дружніх стосунків між дівчатами та в суспільстві ("Уроки Кота Леопольда");
 • - дотримання обіцянки, законів, волонтерська діяльність ("По слідах Робіна Гуда");
 • - формування бережливого ставлення до природи і себе як її частини, фізичний розвиток дівчат ("Зустрічі з Мауглі");
 • - виховання національної самосвідомості, любові до рідного краю ("Мандри Трилисника Україною");
 • - формування у дівчат відчуття належності до організації гайдів ("У світі гайдингу");
 • - розвиток творчих здібностей у гайдів-ластівок, формування у них охайності, навичок самообслуговування ("Секрети Попелюшки").

Напрямами "Освітньої програми АГУ для дівчат-гайдів" є:

 • - особиста гігієна, репродуктивне здоров'я, профілактика захворювань та шкідливих звичок, здорове харчування, надання першої долікарської допомоги, фізична активність, спорт ("Живи здорово!");
 • - коло спілкування, родинні стосунки, вирішення складних ситуацій у спілкуванні, етикет і культура поведінки, розмаїття національностей, історія та особливості різних релігій ("Спілкуйся вільно!");
 • - планування активного дозвілля, мистецтво, література, історія мистецтв, заняття за інтересами, заохочення індивідуальних досягнень у "додаткових" видах діяльності ("Відпочивай цікаво!");
 • - приготування їжі, створення затишку в оселі, догляд за одягом, вміння розпоряджатися грошима, організація та проведення свят, підготовка до міжнародної поїздки, виживання на природі, безпека в різних ситуаціях ("Навчись і зроби!");
 • - народні, національні, державні свята і традиції, знання історії, географії, сучасного життя України ("Пишайся своєю країною!");
 • - гайдинг у різних країнах, історія гайдівського руху, ВАДГДС, її структура, історія АГУ, місцевої організації, індивідуальне листування з гайдами інших країн, міжнародне партнерство, патрульні обміни, соціальні проекти, допомога місцевій громаді, дитяча і молодіжна благодійність ("Пізнай гайдинг!");
 • - одяг, макіяж, стиль, імідж ("Створюй свій стиль!"). Реалізація "Освітньої програми АГУ для дівчат- рейнджерів" передбачає такі програмні напрями:
 • - проведення акцій соціальної допомоги різним цільовим групам; співпрацю з іншими громадськими організаціями, гайдівськими та скаутськими організаціями інших країн; проведення екологічних акцій; написання та реалізацію проектів на гранти; обговорення глобальних проблем; ознайомлення з волонтерським рухом в інших організаціях та країнах ("Вдосконалений світ, соціальний напрям");
 • - участь у творчих майстернях, інтелектуальних іграх, диспутах, семінарах і тренінгах з особистісного розвитку; ознайомлення з культурою націй і народностей, які мешкають у місті, країні; участь у таборах, у т. ч. джемборі ("Відкрий себе: розвиток і саморозвиток");
 • - проведення семінарів і тренінгів з лідерства, роботи в команді, менеджменту організації; вивчення структури і механізму взаємодії у місцевій організації, АГУ, ВАДГДС; роботу в оргкомітетах таборів; організацію та проведення тематичних вечірок, свят; участь у радах правління локальних осередків АГУ (місцевих організаціях), комітетах АГУ тощо ("Стань лідеркою: лідерство в гайдингу").

Протягом свого існування АГУ реалізувала такі проекти:

 • - видання книги для лідерів організації та створення двох регіональних центрів "Жінка для жінки" (Чернівці, Херсон), за підтримки американського фонду Winrock International;
 • - створення центрів для неповнолітніх матерів (1997-1999), за підтримки Християнського дитячого фонду;
 • - "Здоров'я дівчинки сьогодні - здоров'я нації завтра" (2001-2002), за підтримки Програми партнерства альянсу Counterpart;
 • - навчання дівчат та молодих жінок (1995-2004), за підтримки Всесвітньої асоціації дівчат-гайдів та дів-чат-скаутів;
 • - "Я маю право на здоров'я", під час якого було розроблено та впроваджено в практику Всеукраїнську освітню інформаційно-профілактичну програму з репродуктивного здоров'я та запобігання ранній вагітності для дівчат-підлітків та молодих жінок України (2003);
 • - "Молодіжне жіноче лідерство у дзеркалі сьогодення", у т. ч. проведення всеукраїнської конференції "Жіноче лідерство у дзеркалі сьогодення", публікація методичного посібника для молодих жінок-лідерів (2004);
 • - "Дівоче лідерство по-українськи", організування всеукраїнського гайдівського табору в Чернівецькій області (2005);
 • - "Міжнародний табір "Посмішка"", організація гайдівського табору в Чернівецькій області (2007), за підтримки Асоціації гайдів Великої Британії;
 • - міжнародний проект "Розвиток молодіжного лідерства у країнах Центральної та Східної Європи", проведення серії тренінгів (2007), за підтримки Данського об'єднаного комітету скаутських організацій;
 • - "Країна замків та фортець", за підтримки Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту (2008).

Гайдівський рух, як і загалом скаутський, з кожним роком набуває все більшого поширення та популярності в нашій країні. Окрім всеукраїнських організацій, нині діє низка регіональних та місцевих організацій скаутського типу. Поступово здійснюється й інтеграція українських скаутів у світову скаутську спільноту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >