< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Лісові ресурси

На планеті зайнято лісами до 4 млрд га земель (до 30 % суші). Найбільша площа лісів—в Азії і Південній Америці, найменша — в Австралії. Лісистість, тобто відношення л icon о критої площі до загальної площі, найвища в Південній Америці. За запасами деревини на першому місці Азія, Південна і Північна Америка. Серед окремих держав провідні позиції за запасами деревини посідають чотири країни: Росія, Бразилія, Канада та США, за розмірами лісопо-критих площ — Росія, Канада, Бразилія, США.

На карті лісових ресурсів світу чітко простежуються два пояси — великі за протяжністю і приблизно рівні за розмірами лісових площ і запасів деревини: північний лісовий пояс, у якому більше хвойних порід дерев, і південний лісовий пояс (головним чином вологі тропічні ліси Центральної та Південної Америки, Екваторіальної Африки, а також Індії, Шрі-Ланки, М'янми, Малайзії, Індонезії та ін.). Є країни практично безлісні, які відзначаються вкрай аридними умовами (Бахрейн, Катар, Лівія та ін.).

За останні 200 років площа лісів Землі скоротилася вдвоє. Щорічно площа лісів скорочується на 11—12 млн.га. Голови і причини знищення лісів — розширення сільськогосподарських угідь і вирубка лісів з метою використання деревини. Великі площі лісу вирубуються також у зв'язку із будівництвом ліній зв'язку, зокрема автомобільних і залізничних доріг. Знищення лісів такими темпами мас катастрофічні наслідки для всього світу: скорочується надходження кисню в атмосферу, посилюється "парниковий ефект", змінюється клімат на планеті тощо.

Ставлення людства до лісових ресурсів потрібно змінити. Охорона лісів і лісо відновлювані роботи необхідні для подальшого існування людства.

Водні ресурси

Загальні запаси води на Землі складають 1386 млн.км3. Розподіл води в тис. км3: Світовий океан — 1 338 000, підземні води — 23 700, льодовики і постійні сніги — 26 064, озера прісні — 91, озера солоні — 85,4, болотні води — 11,5, води рік — 21. Із загальних запасів води 96,5 % припадає на солоні води Світового океану, ще приблизно і % — на солоні підземні води та озера. Так що ресурси прісної води складають лише 2,5 % від загальних. Розподіл ресурсів річкового стоку по окремих частинах світу характеризується такими даними (км3/год.): Європа — 3110, Азія — 13190, Африка — 4225, Північна Америка — 5960, Південна Америка —10 380.

Сучасне водоспоживання у світі досягає 3500 км3 за рік, тобто води на кожного жителя планети припадає по 650 м3. Для задоволення фізіологічних потреб людини досить до 2,5 л води на день, але і цієї кількості води не скрізь вистачає.

Головний споживач води у світі — сільське господарство (69 % від загального споживання). Друге місце посідає промисловість(21 %), третє — комунальне господарство (6 %), четверте — водосховища (4 %).

Проблема надійного водопостачання для багатьох країн дуже актуальна. До 60 % від загальної площі суші на Землі припадає на зони, де немає достатньої кількості прісної води. Четверта частина людства відчуває її недостачу, а ще понад 500 млн.жителів страждають від її недостачі і поганої якості. Зростає дефіцит прісної води. Це викликано тим, що швидко збільшується кількість населення світу, зростають витрати запасів прісних вод для потреб сільського господарства і промисловості, підвищується забрудненість гідросфери, знижується здатність водоймищ до самоочищення.

Недостатня кількість і нерівномірний розподіл ресурсів прісних вод на земній поверхні, зростаюче забруднення поверхневих і підземних вод — це складові глобальної ресурсної проблеми людства. Основний шлях, яким можна подолати дефіцит води, — це раціонально використовувати водні ресурси.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >