< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності (типова форма № СЗ-1)

Таблиця 2.1

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності (типова форма № СЗ-1)

Ця форма застосовується також для оформлення операцій по внутрішньому переміщенню бланків суворої звітності. У такому випадку в реквізиті "підприємство — відправник вантажу" відображається склад підприємства, а в реквізиті "підприємство — вантажоодержувач" вказується конкретна матеріально-відповідальна особа, що одержала зі складу в підзвіт дані бланки. Реквізит "За дорученням" — прокреслюється.

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності типової форми № СЗ-2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності типової форми № СЗ-2 (табл. 2.2) призначена для ведення обліку бланків суворої звітності на складі і застосовується всіма підприємствами, організаціями й установами. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена сургучною печаткою та підписами керівників підприємства (організації) і головного бухгалтера.

Для ведення обліку окремих видів бланків суворої звітності в книзі виділяється одна або кілька сторінок.

Таблиця 2.2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності типової форми № СЗ-2

Акт на списання використаних бланків суворої звітності (типова форма № СЗ-3)

Акт на списання використаних бланків суворої звітності типової форми № СЗ-3 (табл. 2.3) застосовується для списання використаних бланків суворої звітності з підзвіту матеріально відповідальних осіб, спеціально створеною розпорядженням керівника підприємства (організації) комісією.

Таблиця 2.3

Акт на списання використаних бланків суворої звітності (типова форма № СЗ-3)

Акт типової форми № СЗ-3 застосовується для списання всіх бланків суворої звітності, крім довіреностей. Складання акта і списання бланків здійснюється після проведення інвентаризації бланків суворої звітності як у місцях зберігання, так і в місцях виписки таких бланків. Інвентаризація проводиться відповідно до Інструкції "ПО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ

ЦІННОСТЕЙ, ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДОКУМЕНТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ (зі змінами та доповненнями)", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (далі — Інструкція № 69), не рідше одного разу в квартал, за наказом керівника підприємства.

Списання бланків доручень здійснюється складанням Акта списання бланків доручень типової форми № М-2а, порядок заповнення якої буде розглянутий нижче.

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності (типова форма № СЗ-4)

Акт типової форми СЗ-4 (табл. 2.4) застосовується для перевірки фактичної наявності бланків суворої звітності при надходженні на склад постачальника.

Таблиця 2.4

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності (типова форма № СЗ-4)

При виявленні нестачі бланків під час їхнього прийняття на склад спеціально створена комісія складає акт (у двох екземплярах), у якому вказує кількість відсутніх книжок, їхні серії і номери бланків. Один екземпляр акта направляється постачальнику для виявлення причин розбіжності і вживання заходів

У типовій формі № СЗ-4 відсутнє найменування бланків, що перевіряються. Тому на практиці замість реквізиту "Перевіркою встановлено:" друкують (за замовленням клієнта): "Перевіркою бланків (назва бланків) встановлено:"

Крім того, усі типові форми з обліку бланків суворої звітності не зовсім зручні для практичного застосування у частині відображення в одній графі № бланків "з № по № ". З цієї причини форми трохи удосконалюють.

За даними накладної

Фактично

Кількість книжок

Серія бланків

№ бланків

Кількість книжок

Серія бланків

№ бланків

з №

по №

з №

по №

1

БВГ

00151

00200

1

БВГ

00151

00200

Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності (типова форма № СЗ-5)

Картка типової форми № СЗ-5 (табл. 2.5) застосовується для ведення аналітичного обліку по виданих і використаних бланках суворої звітності.

Таблиця 2.5

Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності (типова форма № СЗ-5)

Відкривається на кожну матеріальну підзвітну особу, що здійснює облік бланків суворої звітності на кожен вид бланків окремо.

Підставою для ведення картки-довідки служать первинні документи: прибутково-видаткові накладні, акти перевірки наявності бланків і акти на списання використаних бланків суворої звітності.

Наведені типові форми призначені для оперативного обліку руху бланків суворої звітності в кількісному вираженні за їхніми видами, серіями і номерами. Підставою для заповнення цих форм служать первинні документи бухгалтерського і податкового обліку: рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні й інші прибуткові і видаткові документи.

Для окремих бланків суворої звітності Інструкціями з їхнього обліку встановлені інші форми первинного обліку. Наприклад, журнал обліку доручень, книга обліку руху трудових книжок тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >