< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адвокатське бюро (ст. 14 Закону)

 • 1. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.
 • 2. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 • 3. Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.
 • 4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
 • 5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро.
 • 6. Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське бюро зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Така форма діяльності має як свої переваги, так і недоліки. Організаційно вона ніби підкреслює іміджеву індивідуальність та претензії адвоката, більше "впадає в око" та запам'ятовується, тобто "підігріває" рекламу. З іншого боку, кожна помилка чи прорахунок адвоката - власника бюро будуть апріорі відштовхувати клієнта від дверей такого невдахи.

Крім того, власник бюро має окреслити в рекламі сферу компетентності, з яких питань він готовий надавати кваліфіковану допомогу, адже обіцянка допомогти у будь-яких правових питаннях - це не лише нескромність, але і пусте зухвальство.

Така форма як адвокатське бюро дає змогу за складних питань залучати до співпраці на договірній основі інших адвокатів, що розширює коло питань з надання правової допомоги.

Допоки що практика використання можливості залучення адвокатів, що спеціалізуються у певній сфері правовідносин, не отримала широкого застосування з різних чинників.

Адвокатське об'єднання (ст. 15 Закону)

 • 1. Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.
 • 2. Державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 • 3. Адвокатське об'єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.
 • 4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання, зміну складу його учасників адвокатське об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
 • 5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об'єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правової допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання.
 • 6. Адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

За своєю організаційною формою адвокатське об'єднання відрізняється від бюро лише кількістю учасників - в першому один учасник, у другому - два і більше. Логічно, що замовники об'єднання у виборі виконавця керуються різноплановістю охоплення сфер правового характеру, це дозволяє бути більш привабливою і компетентною структурою.

Не менш вірогідним може бути створення об'єднання з метою концентрації кількох спеціалістів з глибоким знанням і досвідом у якійсь одній сфері господарства чи галузі - у банківській, захисту прав у Європейському Суді, представництва у Конституційному суді, земельних справах і т.п. Будь-яка форма об'єднання займає свою нішу діяльності і має право на існування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >