< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бухгалтерський облік операцій з урахування векселів

Операція з урахування векселів передбачає їх утримання до строку погашення. У бухгалтерському обліку таку операцію відображають за рахунками з обліку кредитів:

 • 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
 • 2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
 • 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам
 • 2220 А Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Призначення рахунків: облік кредитів, що надані за врахованими векселями до настання строку їх платежу.

За дебетом рахунку проводять суми номінальної вартості врахованих векселів.

За кредитом рахунку проводять суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої заборгованості. 2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання 2226 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб

Призначення рахунків: облік неамортизованого дисконту за врахованими векселями, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунку проводять суми дисконту під час придбання векселів.

За дебетом рахунку проводять суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

Якщо банк купує вексель з метою подальшого продажу або дострокового пред'явлення до погашення, то в бухгалтерському обліку таку операцію відображають за рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.

На дату укладення договору про врахування векселя на суму зобов'язань із кредитування банк здійснює бухгалтерське проведення на позабалансових рахунках.

Урахування векселів у бухгалтерському обліку відображається такими проведеннями:

Дт Рахунки для обліку кредитів, які надані за врахованими векселями, - на номінальну суму векселя

Кт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за врахованими векселями - на суму дисконту

Кт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів - на суму наданих коштів.

Одночасно зменшується зобов'язання з кредитування на суму балансової вартості врахованих векселів. Ураховані векселі обліковують за позабалансовим рахунком 9819 "Інші цінності і документи" за номінальною вартістю.

Амортизація суми дисконту за векселем за період від дати придбання до дати погашення векселя здійснюється не рідше ніж раз на місяць і відображається в обліку таким бухгалтерським проведенням:

Дт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за врахованими векселями

Кт Рахунки для обліку процентних доходів за врахованими векселями - на суму амортизації дисконту.

Погашення врахованого векселя в установлений строк відображається в обліку таким бухгалтерським проведенням:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів - на суму, отриману від платника за векселем

Кт Рахунки для обліку кредитів, які надані за врахованими векселями, - на номінальну суму векселя.

Бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за операціями з урахування векселів здійснюється за загальними правилами.

Особливості бухгалтерського обліку іпотечних кредитів

Іпотечний кредит - це довгострокові позики під заставу нерухомого майна, яке є власністю позичальника.

Іпотечні кредити обліковують на рахунках 22-ї групи рахунків:

 • 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам
 • 2232 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам
 • 2233 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам
 • 2235 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
 • 2236 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Вартість застави за іпотечними кредитами обліковується на позабалансових рахунках:

 • 952 Іпотека
 • 9520 А Земельні ділянки
 • 9521 А Нерухоме майно житлового призначення
 • 9523 А Інші об'єкти нерухомого майна

Облік надання іпотечних кредитів та їх погашення, облік одержання застави відображається за загальними правилами відповідно до умов кредитного договору.

З метою рефінансування банк може об'єднувати кредити в консолідований іпотечний борг з одночасним об'єднанням відповідних іпотек в іпотечний пул. У консолідований іпотечний борг включають лише ті зобов'язання, щодо яких однакові умови договорів про іпотечний кредит, умови іпотечних договорів та інші умови, перелік яких банк визначає самостійно.

Після реформування в консолідований борг зобов'язань за договорами про іпотечний кредит і об'єднання відповідних іпотек в іпотечний пул банк може здійснювати операції з відчуження іпотечних активів.

Якщо банк припиняє визнання в балансі іпотечних кредитів у разі їх продажу з передаванням покупцеві всіх ризиків і винагород, то в обліку це відображається проведеннями:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів

Кт Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами

► Одночасно банк відображає списання вартості застави

Дт Контррахунок

Кт Рахунки для обліку отриманої застави

► Операцію з подальшого обслуговування проданих іпотечних кредитів банк відображає за позабалансовими рахунками

Дт 9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

Кт Контррахунок

► Нарахування процентних доходів за іпотечними кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

Дт 9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

Кт Контррахунок

Якщо банк перераховує сплачену боржником суму основного боргу та процентних доходів за іпотечними кредитами за належністю покупцеві іпотечних кредитів, то одночасно з позабалансових рахунків банк списує суму основного боргу і процентних доходів:

Дт Контррахунок

Кт 9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

Кт 9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.

Суму доходів, що належить банку за обслуговування проданих іпотечних кредитів, відображають в обліку

Дт Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів

Кт Рахунки для обліку інших комісійних доходів.

Банк-кредитор продовжуватиме визнавати в бухгалтерському обліку іпотечні кредити, за якими відступлені права вимоги покупцеві іпотечних кредитів на встановлений строк із зобов'язанням зворотного викупу. При визнанні коштів, отриманих від покупця іпотечних кредитів, як отриманий кредит здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Рахунки для обліку отриманих кредитів.

Відображення в бухгалтерському обліку нарахованих, отриманих (сплачених) доходів і витрат за іпотечними кредитами здійснюється за загальними правилами.

Операції з використанням заставної здійснюють відповідно до вимог законодавства України. Заставна, випуск якої передбачено іпотечним договором, відображається в обліку таким чином:

Дт 9501 А Заставна за іпотечними кредитами

Кт Контррахунок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >