< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОДАТКИ

Роль податків у фінансовій системі держави і підприємства

Для існування держави необхідні величезні фінансові ресурси, що акумулюються в бюджетному і позабюджетному державному централізованому фондах в основному завдяки функціонуванню податково! системи.

Податки - обов'язкові платежі в бюджет, які вилучаються державою з фізичних та юридичних осіб.

Податок - імперативний безеквівалентний рух коштів, оскільки його платник не отримує від держави зустрічного виконання зобов'язань.

Економічні відносини, зв'язані з податками, у тому чи іншому ступені торкаються всього населення країни, тому основні теоретичні і практичні аспекти побудови податкової системи цікавлять не тільки фахівців (економістів, юристів, керівників усіх рівнів, підприємців), але і звичайних громадян.

Оподаткування та справедливість

Важливим аспектом податкової політики в будь-якій країні є той вплив, який вона має на розподіл доходу та багатства. Справедливість завжди і всюди є головним питанням оподаткування. Дійсно, можна сказати, що основною причиною запровадження податків є, перш за все, прагнення забезпечити справедливість. Зрештою, державі не потрібні податки, щоб отримувати гроші, тому що держава сама їх друкує. Навпаки, роль системи оподаткування полягає в тому, щоб забирати гроші у приватного сектора у такий спосіб, який був би максимально ефективним, справедливим та вимагав би якомога менших адміністративних витрат. Однією з трьох головних цілей будь-якої податкової системи є справедливість разом з ефективністю та адмініструванням. Звичайно, у різних людей можуть бути різні уявлення про те що є "справедливим" або чесним. Зрештою, будь-яка держава може визначити, що ж таке справедлива податкова система та реалізувати свою точку зору лише через політичні інститути, за допомогою яких вона узгоджує суперечливі погляди та інтереси.

Незважаючи на це, припущення, що "те що є" з точки зору впливу будь-якої податкової системи на розподіл доходів та багатства відображає детально обміркований результат політичного процесу, частіше за все виявляється неправильним. Таке припущення є особливо маловірогідним за умов теперішньої ситуації в Україні, що характеризується постійними змінами в податковому законодавстві та адмініструванні. Тому необхідно детально обмірковувати те, що говорять про справедливість діючої системи оподаткування та що потрібно зробити для того, щоб покращити ситуацію, тобто зняти частину податкового тягаря з найбідніших верств населення та підвищити рівень фактичного оподаткування найбагатших.

Питання про справедливість можна розглядати на двох різних рівнях.

По-перше, можна розглянути різні (згідно з законом і на практиці) режими податкового навантаження на платників податків за однакових та різних економічних обставин.

По-друге, можна зосередитись на загальному впливі оподаткування на доходи населення та на рівень добробуту. Економісти віддають перевагу другому підходу, а більшість суспільних дискусій з питань оподаткування, навпаки, базуються на першому підході.

Політичні наслідки застосування таких двох дуже різних підходів до питання про справедливість податкової системи можуть дуже відрізнятись. Якщо основну увагу буде зосереджено на деталях конкретних видів податків, то в результаті можуть з'явитись пропозиції щодо зміни ставок та структури певних податків. Такі пропозиції, хоча і можуть сприяти кращому забезпеченню горизонтальної та вертикальної справедливості для певних обмежених груп, які фактично несуть на собі весь тягар даного податку згідно із законодавством, в той же час, можуть фактично сприяти загостренню несправедливості у більш загальному плані. З точки зору соціальної та економічної нерівності "найголовнішим є вплив бюджетної системи на розподіл багатства та доходу.

Якщо оцінювати ситуацію з такої точки зору, то основним фактором в оцінці податкової системи України є велика роль "тіньової економіки". Так, наприклад, за загальноприйнятими оцінками, обсяг "тіньового" сектора економіки може дорівнювати обсягу відомого властям офіційного сектора. Навіть незалежно від точного обсягу тіньової економіки очевидно, що існування великого сектору економіки, що фактично не підпадає під пряме оподаткування, має суттєвий негативний вплив на оцінку наслідків застосування різних фіскальних інструментів з точки зору справедливості. Наприклад, далеко не очевидною є цінність номінальної прогресивної ставки ПДФО, який сплачують, в основному, наймані працівники, а багато осіб, які отримують високі доходи, здається, уникають сплати цього податку. За тих умов, які існують в Україні, видається правдоподібним, що такі непрямі податки як IIД В та навіть деякі акцизи, такі як акцизи на транспортні засоби, можуть бути більш прогресивними ніж ПДФО, який фактично сплачує тільки обмежена група найманих працівників. З назви податку не можна судити про його вплив. Ми ще повернемось до цієї думки у наступному пункті, де мова йтиме про конкретні види податків.

Функціями податків є:

  • o фіскальна (акумулювання державних доходів, необхідних для виконання державних функцій};
  • o регулююча (шляхом зміни податкових ставок, запровадження одних податків та зміни інших, зміни джерел та розмірів інвестицій, рівня цін, структури галузей народного господарства тощо);
  • o стимулююча (стимулювання впроваджень науки і техніки у виробництво, створення ефективних стимулів діяльності підприємств тощо);
  • o розподільча (певний перерозподіл національного доходу на користь бідних верств населення).

Основними принципами оподаткування є обов'язковість, стабільність (податки найкраще виконують свої функції за умов незмінності податкових ставок і основних видів податків протягом не менше 5-7 років), прогресивність (податковий тягар повинен відносно рівномірно розподілятись залежно від величини отримуваних доходів), простота (система оподаткування має бути простою, зрозумілою для платників, а утримання податкових служб - недорогим) тощо.

Основними видами податків є прямі та непрямі.

Прямий податок - податок, який вилучають з доходів та майна конкретної фізичної або юридичної особи.

Непрямий податок - податок на товари і послуги, який частково або повністю переносять на їх ціну або фіксують у вигляді тарифів.

Розглянемо структуру кожного з цих видів податків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >