< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рішення та висновки Конституційного Суду України

Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента та Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної республіки Крим щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України приймає рішення. Він може визнати неконституційним правовий акт повністю або в окремій його частині.

Якщо у процесі розгляду справи за конституційним поданням чи конституційним зверненням виявлено невідповідність Конституції України інших правових актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі і які впливають на прийняті рішення чи дачу висновку у справі, Конституційний Суд визнає такі правові акти (їх окремі положення) неконституційними.

Конституційний Суд України дає висновки у справах з питань:

 • o відповідності Конституції України чинних в Україні міжнародних договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 • o дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту;
 • o відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам ст.ст. 157 і 158 Конституції України;
 • o порушення Верховної Радою Автономної Республіки Крим Конституції або законів України.

Рішення приймаються, висновки даються Конституційним Судом України поіменним голосуванням шляхом опитування суддів Конституційного Суду. Судді Конституційного Суду України не мають права утримуватися від голосування. Рішення і висновки мотивуються письмово і підписуються окремо суддями Конституційного Суду України, які голосували за їх прийняття і які голосували проти їх прийняття, та оприлюднюються. Вони є остаточними і не підлягають оскарженню. Підписання рішення чи висновку суддею Конституційного Суду є обов'язковим.

Окрема думка судді Конституційного Суду України, який підписав рішення чи висновок Конституційного Суду України, викладається суддею у письмовій формі і додається до рішення чи висновку Конституційного Суду України.

Рішення і висновки Конституційного Суду України підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку протягом наступного робочого дня після їх підписання; ухвали, рішення та висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду і направляються Президенту, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України. Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів цього суду публікуються у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

Після офіційного оприлюднення копії рішень і висновків Конституційного Суду України наступного дня надсилаються суб'єкту права на конституційне подання чи звернення, з ініціативи якого розглядалася справа, до органу влади, що прийняв правовий акт, який був предметом розгляду, та до Міністерства юстиції.

Рішення та висновки Конституційного Суду України однаково є обов'язковими до виконання. Невиконання рішень та недотримання висновків Конституційного Суду України тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.

Питання до засвоєння теми

 • 1. Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України.
 • 2. Склад Конституційного Суду України та порядок призначення суддів.
 • 3. Вимоги до суддів Конституційного Суду України.
 • 4. Повноваження Конституційного Суду України.
 • 5. Подання: поняття, порядок подачі, суб'єкти.
 • 6. Звернення: поняття, порядок подачі, суб'єкти.
 • 7. Прийняття рішень і дача висновків Конституційним Судом України: зміст, їх обов'язковість та порядок виконання.
 • 8. Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >