< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологічне оточення

Технологічні нововведення впливають на ефективність виробництва і реалізації туристичних послуг. Сучасна технологія надає підприємствам колосальні можливості для розвитку, що радикально змінює їх цілі, структуру, систему управління. Технологічні досягнення значною мірою доступні всім конкурентам, що зумовлює підвищення рівня конкурентної боротьби в усіх сферах діяльності1.

Технологічні чинники можна поділити на три групи. До першої групи належать ті, що пов'язані з розвитком комп'ютерної техніки, інформаційних, телекомунікаційних технологій та цифрових носіїв і обладнання. Це найбільша група чинників, яка підлягає динамічним змінам. Вона охоплює й розвиток Інтернету, який дає можливість виробникові безпосередньо продавати туристичні послуги (наприклад, послуги з розміщення у готелі), минаючи посередницьку ланку в каналі дистрибуції, а також розвиток сучасних комунікаційних платформ та інформаційних технологій. До них належать: VoIP (Voice over Internet Protokol) і телефонні розмови за допомогою Інтернету (програма Skype); Usenet - тематичні дискусійні групи; блоги - спогади чи Інтернет-щоденники, наприклад, туристів чи організаторів туризму; дискусійні місця - для висловлення думки про туристичні об'єкти, пропоновані послуги, туристичні атракції тощо; комунікатори Інтернет - які слугують для текстового спілкування у реальному часі (програма ICQ), відео чи звукового контакту; віртуальні подорожі, які дають змогу потенційним покупцям пережити неповторні хвилини, уникаючи при цьому проблем, пов'язаних, наприклад, із небезпекою чи несприятливими метеорологічними явищами.

Прикладом використання послуги цього типу є впровадження з нагоди 30-річчя компанії " British Airway s" першого рейсу літака "Concorde" комп'ютерної програми, яка дозволяла здійснити віртуальний переліт тим же літаком на трасі Лондон - Нью-Йорк, надіслати листівку своїм знайомим про цю подорож1, а також вір* туальні карти - найновішим прикладом може бути "Googk Earch" - програма, завдяки якій кожен користувач Інтернету мас безкоштовний доступ до сателітарних карт нашої планети (користувач може переглянути фотографії, зроблені за допомогою космічних супутників, будь-якого місця на земній кулі з висоти навіть кільканадцяти метрів з додатковим описом шуканих там місць, поділом на картографічну інформацію, інформацію про ресторани, музеї, історичні місця, цікаві подробиці тощо).

До цієї групи належать також системи, які доповнюють аспекти ефективного управління туристичним підприємством (система Customer Relationship Management, CRM), глобальні й регіональні системи резервування і дистрибуції (Global Distribution System, GDS), наприклад "Amadeus", "Sabre" чи "Worldspan", які є провідними у розвитку сучасного туристичного руху; системи супут* никової навігації (Global Position System, GPS2); сучасні носії дй них, які зазвичай використовуються для популяризації туристичних підприємств (мультимедійні диски CD, VCD, DVD), а також цифрові прилади, які поширені у щоденному використанні й значно полегшують функціонування туристичного підприємства (цифрові фотоапарати і камери, ноутбуки і нетбуки, переносні носії пам'яті).

У сучасних умовах інформаційні технології суттєво впливають на менеджмент туристичного бізнесу, що приводить до кардинальних змін у системі управління. Саме автоматизація діяльності туристичних підприємств дає змогу керівнику в будь-який час отримати інформацію про роботу підприємства загалом і кожного працівника зокрема. Тому одним із видів інформаційних технологій є створення та використання спеціалізованих програмних продуктів8.

Другу групу становлять чинники, які є певним наслідком динамічного розвитку в туристичній сфері чинників першої групи. Це різноманітні послуги та продукти, які все частіше відносять до основних вимог сучасної туристичної пропозиції: business travelers, wifi Інтернет у готелі чи ресторані, можливість проведення wideo online конференції чи ініційований вже космічний туризм. Це і системи проведення розрахунків (оплата SMS - за допомогою мобільного телефону чи безконтактна - зчитування за допомогою електромагнітних хвиль радіоспособом)1. Важливого значення набувають транспортні системи (дешеві перевезення залізничним, авіаційним транспортом, автобусною мережею), що зумовлює створення нової форми квитків (electronic ticketing - електронного квитка, який існує лише в електронному записі й зазвичай використовується дешевими перевізниками).

Третя група чинників охоплює сучасні матеріали і технології, джерелом яких є традиційна промисловість. Йдеться передусім про різноманітні штучні витвори й устаткування для імітації природних явищ (штучний сніг, хвиля води, кораловий риф, будівництво штучних гірськолижних трас тощо).

Зміни технологічного оточення відбуваються надзвичайно швидко і є досить витратними. Зазвичай самі клієнти туристичного підприємства вимагають від керівництва пристосовуватися до умов сучасного бізнесу. Добре обґрунтовані інвестиції у цій сфері можуть швидко окупитися. У свою чергу свідоме нехтування інвестиційними рішеннями такого типу може бути виявленням небажання динамічного розвитку туристичного підприємства і, як наслідок, призвести до обмеження або й відмови від діяльності на ринку.

Значнимкрокомупереду галузіінс]юрмаційнихтехнологій в Україні є заснування в 1999 р. Української туристичної інформаційної системи (UTIS)2. Створення бази даних про туристичні послуги і компанії України з наступним продажем їхнього продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також широка реклама у всесвітніх туристичних системах сприяють просуванню туристичного продукту, що пропонується туристичними підприємствами. Тим паче, що суспільна система є доступною на каналах Інтернет3.

Міжнародне оточення

Туристичне підприємство, з огляду на специфіку своєї діяльності, часто пов'язане з міжнародними ринками і має, окрім чинників вітчизняного оточення, враховувати також мінливе закордон* не середовище, у межах якого воно функціонує. На це оточення накладаються чинники макрооточення країни, у якій підприємство здійснює міжнародну діяльність. Це має місце не лише у випадку активної інтернаціоналізації, а отже, міжнародної експансії підприємства у різних можливих формах, а також за умови пасивної інтернаціоналізації, яка полягає в розширенні діяльності за рахунок використання різноманітних виробничих зв'язків із закордонними партнерами (що необов'язково пов'язано зі зміною розташування). У межах міжнародного оточення (так само, як і у випадку вітчизняного оточення) виокремлюють чинники: правові, політичні, економічні, технічні, природні, демографічні та культурні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >