< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

Порядок відкриття і ведення спеціальних реєстраційних рахунків в органах ДКУ

Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення операцій з ними бюджетні установи відкривають у органах ДКУ спеціальні реєстраційні рахунки.

Спеціальні реєстраційні рахунки - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.

Порядок відкриття рахунків у органах ДКУ регламентується наказом ДКУ "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України" від 02.12.2002 року № 221.

Для відкриття спеціальних реєстраційних рахунків розпорядники бюджетних подають до органу ДКУ такі документи:

 • а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;
 • б) копію свідоцтва про державну реєстрацію клієнта в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або у нотаріальному порядку;
 • в) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену у нотаріальному порядку або органом, що видав довідку;
 • г) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку;

ґ) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або у нотаріальному порядку;

 • д) картку із зразками підписів та відбитка печатки та перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках;
 • е) копію повідомлення про взяття клієнта на облік у відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, засвідчену органом, що його видав, або у нотаріальному порядку;

є) копію довідки про включення розпорядника до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, засвідчену органом, що видав документ;

ж) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не складаються.

Безготівкові розрахунки та вимоги щодо заповнення розрахункових документів здійснюють відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої

Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22, і проводяться за такими формами розрахункових документів:

 • o меморіальний ордер;
 • o платіжне доручення;
 • o платіжна вимога - доручення;
 • o платіжна вимога;
 • o чек;
 • o акредитив, який класифікується на: відкличний акредитив; невідкличний акредитив; покритий акредитив; непокритий акредитив.

Найпоширенішими серед перелічених платіжних документів у використання бюджетних установ є платіжні доручення.

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення бюджетної установи обслуговуючому органу ДКУ про списання зі свого реєстраційного рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Платіжні доручення приймаються органом ДКУ до виконання протягом 10 календарних днів після складання платіжного доручення й визначається в межах одного бюджетного періоду. Органи ДКУ приймають до виконання доручення від платників тільки в межах наявних коштів на їхніх рахунків.

Подання платіжних доручень до органів ДКУ здійснюють одночасно у паперовій та електронній формі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >