< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Створення проекту програми

Успішне здійснення фандрайзингу в громадських дитячих та молодіжних організаціях залежить передовсім від уміння складати проекти програм, які потребують фінансової підтримки.

Проект - це детальне письмове звернення до фонду, яке містить корисну інформацію про програму з проханням про підтримку (фінансову, технічну). Він має бути цілісним, чітким, стислим і переконливим, загальним обсягом 10-15 сторінок.

За формою проекти програм можуть бути різними, але будь-який проект має містити такі складові:

 • 1. Презентація організації. У ній подають коротку довідку про громадську організацію: мету та завдання діяльності, досвід і потенціал у реалізації подібних програм, основних партнерів тощо.
 • 2. Формулювання проблеми. Цей пункт містить характеристику існуючої ситуації та опис проблеми, на подолання якої спрямована програма; коло людей, яких стосується ця проблема, кількісну та якісну інформацію. У ній показують відповідність поставленої проблеми цілям та можливостям громадської організації. Формулювання проблеми має відображати не внутрішні проблеми організації, а суспільні, які організація хоче вирішити.
 • 3. Визначення мети. Мета - це те, заради чого і реалізується програма. Призначення цього пункту - показати тип проблеми, на вирішення якої спрямована програма.
 • 4. Завдання програми. Це конкретні кроки, які потрібно зробити для зміни існуючої ситуації на краще і досягнення поставленої мети. Ці зміни мають відбутись у процесі виконання програми. Мета й завдання програми логічно випливають із поставленої проблеми.
 • 5. Робочий план. У ньому мають бути відображені основні кроки для досягнення поставлених завдань, визначені зміст роботи, терміни, ресурси, відповідальні особи та організації.
 • 6. Оцінка виконання проекту. У цьому пункті вказують конкретні методи оцінювання ступеня ефективності програми, щоб можна було зрозуміти, наскільки вдалось виконати поставлені завдання. Оцінюють програму за якісними і кількісними показниками.
 • 7. Кошторис проекту. Він має містити перевірену фінансову інформацію. Переважно його складають у доларах СІЛА або іншій валюті, відповідно до вимог програми.
 • 8. Додаткові дані. Цей пункт містить додаткові матеріали, які підсилять проект програми: листи підтримки програми; резюме виконавців програми; статут організації; пояснення до бюджету.

Знайшовши необхідний фонд і вивчивши його, необхідно надіслати до нього лист-запит - лист, у якому адресант звертається з певним питанням до адресата, наприклад про бажання надіслати на розгляд проект програми для фінансування. Його обсяг не повинен перевищувати дві сторінки. Лист-запит має містити такі складові:

 • 1. Дата.
 • 2. Звернення.
 • 3. Інформація про проект.
 • 4. Інформація про організацію, яка є ініціатором проекту.
 • 5. Опис проблеми, яку покликаний розв'язати цей проект, і план її подолання.
 • 6. Опис досвіду організації в реалізації інших проектів.
 • 7. Календарний план реалізації проекту.
 • 8. Повний бюджет проекту.
 • 9. Подяка за увагу.
 • 10. Адреса, телефони організації-пошукача.
 • 11. Прізвище, ім'я, по батькові, посада автора проекту. Лист-запит переглядають працівники фонду, які

приймають рішення, чи відповідає пропозиція інтересам програми, чи важливий цей вид діяльності, чи зможе фонд повністю профінансувати цей проект. Претендент отримує відповідь протягом двох-трьох тижнів з моменту надходження документів у фонд. Якщо пропозиція буде схвалена, то організація може подавати повну версію проектної пропозиції.

Успішний фандрайзинг залежить від багатьох факторів і має багато складових. Тому чим швидше громадські дитячі та молодіжні організації оволодіють цією технологією роботи, тим швидше вони отримають стабільні джерела фінансування, а отже, зможуть повною мірою реалізовувати свої статутні завдання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >