< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ БАРС MILLENNIUM

Загальна характеристика системи

Система автоматизації банківських операцій БАРС Millennium (розробник - фірма УНГП БАРС, м. Київ) - це діалоговий програмний комплекс, що спроектований для роботи за технологією клієнт/сервер. САБО зорієнтована на промислові сервери баз даних Oracle та Informix. При цьому клієнтська частина не залежить від сервера, що використовується, і без змін може працювати як із СУБД Oracle, так і з Informix. Продуктивність промислових СУБД дозволяє зберігати великі обсяги інформації, обробляти їх та будувати різні аналітичні форми.

Система БАРС Millennium - інтегрована система, усі складові якої працюють зі спільною базою даних, що дає змогу уникнути дублювання та забезпечує цілісність і узгодженість даних. Програмний комплекс забезпечує надійний захист від несанкціонованого доступу, використання, викривлення і фальсифікації інформації на всіх етапах її зберігання та обробки. Проблему забезпечення банківської безпеки вирішено внаслідок комплексного підходу, що передбачає розподіл користувачів за правами доступу до інформації, до різних АРМ і до режимів у них, а також дозвіл виконання дій відповідно до призначених прав.

Користувач - працівник банку, що експлуатує САБО відповідно до наданих повноважень. Реквізитами користувача є: прізвище, ім'я, по батькові; табельний номер; ідентифікатор користувача в операційній системі (login); ознака відповідального виконавця за рахунками; ознака присутності в установі; час приходу на роботу та закінчення роботи.

У системі прийнято кілька рівнів повноважень користувачів: системні повноваження; повноваження на доступ до бази даних; об'єктні повноваження, що забезпечуються за допомогою механізму ролей і настроювань щодо організації доступу; функціональні повноваження; повноваження на роботу з рахунком чи групою рахунків. Система ролей розмежовує права користувачів комплексу на ресурси системи як фінансові, так і технічні. Відкритість системи дозволяє застосовувати різні офісні застосування для обробки інформації, а також вносити зміни. Комплекс побудовано як мультивалютний.

Користувацький інтерфейс системи базується на використанні характерних для Windows діалогових вікон, меню і методів роботи з ними. Діалог користувача зі системою в середовищі системи ведеться через меню. Меню як особливий вид запиту до системи дає можливість користувачеві обрати напрям своєї роботи. Напрями роботи зосереджені в пунктах меню. Якщо кількість і зміст пунктів меню не змінюються під час роботи, меню такого типу називаються статичними. Якщо кількість і зміст пунктів меню змінюються під час роботи, меню називаються динамічними. Для САБО характерні динамічні меню, вибір пунктів таких меню незалежно від їх типів здійснюється однаково - за допомогою клавіш переміщення курсора або миші.

САБО забезпечує в реальному масштабі часу автоматизацію таких основних напрямів діяльності банку: мультивалютне ведення Головної книги особових рахунків банку, балансових і позабалансових; ведення реєстру клієнтів банку; проведення мультивалютних розрахунків; оперативне управління ресурсами; надання інформації для аналізу ефективності діяльності банку; взаємодія із зовнішніми платіжними системами; організація внутрішньої платіжної системи; обслуговування електронних клієнтів банку; надання оперативної інформації за рахунками та документами з урахуванням розмежування прав користувачів; формування звітів внутрішніх і зовнішніх; підтримка актуального стану нормативно-довідкової інформації. При цьому надається гнучкий механізм настроювання банківських операцій, що характерні для конкретного банку, а також механізм формування АРМ співробітників банку відповідно до посадових функцій. Під час початкового впровадження передбачена можливість автоматизованого імпорту інформації в розрізі клієнтів і рахунків із dbf-файлів у базу даних САБО.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >