< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вартість та дохідність акцій

Акції та їх дохідність

Здійснення фінансових інвестицій може бути обумовлене необхідністю ефективного використання інвестиційних ресурсів у таких випадках:

  • — коли кон'юнктура фінансового (насамперед, фондового) ринку дозволяє отримати значно більший рівень прибутку на вкладений капітал, ніж операційна діяльність на товарних ринках;
  • - коли у підприємства є тимчасово вільні грошові активи (наприклад, пов'язані з сезонною діяльністю підприємства);
  • — якщо підприємство планує галузеву, регіональну або товарну диверсифікацію своєї діяльності шляхом придбання діючих підприємств (вкладення коштів у статутні фонди, придбання пакетів акцій).

У результаті відсутності гарантованого доходу з акцій, операції зі звичайними акціями прогнозують лише умовно. Ціна акції повинна дорівнювати дисконтованій сумі очікуваних дивідендів.

Існує кілька підходів до прогнозування ціни акції:

  • — фундаментальний, який ґрунтується на галузевих та фінансових дослідженнях з оцінки емітента, його бізнесу та економічних умов його діяльності;
  • — статистичний, який враховує накопичену інформацію про ціни на цінні папери та використовує методи статистичного прогнозування, регресії (бета-аналізу);
  • — технічний, який передбачає побудову графіків динаміки курсу цінних паперів та інших показників.

Для отримання доходу з акцій не нижче допустимого рівня ризику необхідно, щоб разовий платіж у вигляді ціни за акцію компенсувався дисконтованою сумою дивідендів з цієї акції. Дивіденди утворюють фінансову ренту, тому ціна акцій дорівнює:

Дохідність простих та привілейованих акцій

Аналіз привілейованих акцій близький за методикою до оцінки облігацій: оцінюється їх забезпеченість, дивідендне покриття, можливість конверсії, кумулятивність дивіденду.

Коефіцієнт дивідендного покриття відображає надійність у сенсі виплати дивідендів при поточній діяльності підприємства. Коефіцієнт покриття визначає ризик неповернення вкладень.

Кумулятивність привілейованих акцій означає, що при невиплаті дивідендів у поточному році їх виплата не відміняється, а переноситься на наступний рік.

Якщо інвестор купує прості акції, то він стає співвласником підприємства, ризикуючи разом із ним. Доходи інвестора в такому випадку залежать від успіхів емітента.

Методи розрахунку вартості акцій

Розрізняють такі методи розрахунку вартості акцій:

  • — вартість акцій за балансом (ВУ);
  • — дійсна вартість акції (ОУ);
  • — розрахункова вартість акції (ВУ).

Показник вартості акцій за балансом показує, яка частина акціонерного капіталу та резервного страхового фонду припадає на одну випущену акцію. Тобто, якщо, наприклад, акціонерний капітал підприємства становить 20 млн грн, резервний фонд — (26 % статутного фонду) — 5 млн грн і випущено 1 млн. акцій, то:

Вартість акцій за балансом, як правило, менша їх дійсної вартості. Відповідно, чим менша ця різниця — тим вище оцінюються акції.

Показник дійсної вартості акцій показує, яка величина всіх капітальних ресурсів підприємства припадає на одну випущену акцію.

Капітальні ресурси підприємства включають: акціонерний капітал, резервний страховий фонд та неоголошені резерви. Тому цей показник завжди більший від попереднього. Розрахунок £)У є важливим при економічному аналізі у випадках придбання контрольного пакета акцій або ліквідації підприємства.

Збільшення акціонерного капіталу і пов'язана з цим додаткова емісія акцій дає право власникам старих акцій на придбання нових з певним коефіцієнтом та за меншою ціною. При цьому користуються формулою:

Наприклад, при наявності 4 старих акцій акціонер може купити одну нову за ціною 50 грн. Вартість старих акцій — 60 грн.

При цьому слід урахувати, що дійсна ціна акцій при біржових операціях відрізняється від розрахункової. Біржова ціна визначається тенденціями попиту та пропозиції акцій. Однак розрахункова вартість акцій використовується як орієнтир для наступних операцій з акціями.

Наведемо розрахунок ще одного показника повного доходу від капіталу, який узагальнює всі доходи і збитки, що приносять акції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >