< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Судоустрій Сполучених Штатів Америки

Федеральна система судів США

Федеральна система судів США

Система судів штатів

Система судів штатів

Структура судів штату Вірджинія

Структура судів штату Вірджинія

Окружний суд має назву: Суд у справах неповнолітніх та внутрішніх сімейних взаємин, коли слухаються справи за діями неповнолітніх осіб чи щодо сімейних стосунків; у решті випадків Генеральний окружний суд.

Структура судів штату

Структура судів штату

Структура судів штату Іллінойс

Структура судів штату Іллінойс

Схеми судових систем штатів Вірджинія, Іллінойс та Каліфорнія складені професором права інституту Вірджинія Дані-лем Мідором (Суди в Сполучених Штатах. Даніел Джон Мідор, Сент-Пол, Мінесота Вест Паблішинг Ко. 1991р.).

Особливості судоустрою США в тому, що там існує кілька різних судових систем, незалежних одна від одної. У багатьох випадках діє паралельна юрисдикція двох або більше судових систем. Це і зумовлює складність судоустрою Сполучених Штатів Америки

Умовно судові органи поділяють на федеральні (загальнодержавні) суди і суди штатів, що обумовлено федеративним устроєм країни. Федеральні суди організовані на основі Конституції США і покликані застосовувати Федеральне законодавство. У п'ятдесяти штатах існує 50 різних систем, що організовані на основі власних конституцій. У деяких конституціях штатів передбачено створення судової системи цілком (суди первинної юрисдикції, апеляційні суди, верховний суд). Конституції інших штатів уповноважують законодавчу владу створювати судову систему

Судова влада поширюється на всі справи, що розв'язуються за законом і правом справедливості, виникають на основі цієї Конституції, законів Сполучених Штатів, міжнародних угод, що укладені чи будуть укладені Сполученими Штатами; на всі справи, що стосуються послів, інших повноважних представників і консулів; на всі справи адміралтейства та інші морські справи, в яких Сполучені Штати є стороною; на всі спори між двома чи більше штатами, між штатом і громадянами іншого штату, між громадянами різних штатів, між громадянами одного штату за позовами щодо земель, дарованих різними штатами, а також між штатом чи його громадянами та чужоземними державами, громадянами чи підданцями

Усі справи, що стосуються послів, інших повноважних представників і консулів, а також справи, де однією зі сторін є котрийсь штат, під-су дні Верховному Судові як першій інстанції. У всіх інших вищезазначених випадках Верховний Суд є апеляційною інстанцією, що розв'язує як питання права, так і факту за тими обмеженнями і відповідно до тих правил, що їх запровадить Конгрес.

Усі справи щодо злочинів, за винятком імпічменту, підсудні суду присяжних, а судовий розгляд відбувається в тому штаті, де вчинено злочин, а якщо його вчинено за межами штату, то суд відбувається в тому місці чи місцях, які визначить Конгрес

За зраду Сполучених Штатів уважається тільки розв'язання війни проти них, приєднання до їхніх ворогів, надання ворогам допомоги та по слуг. Ніхто не може бути визнаний винним у державній зраді, якщо це не буде підтверджено показаннями свідків інкримінованого акта чи власним зізнанням у відкритому судовому засіданні.

Конгрес має право визначити покарання за зраду, але засудження за зраду не має тягти за собою позбавлення громадянських прав або конфіскацію майна інакше, як за життя засудженого

Верховний Суд США - очолює федеральну судову піраміду. Може переглянути будь-яке рішення федеральних апеляційних судів. Починаючи з 1869р. і до сьогодні, до складу цього суду входить 9 суддів, яких призначає Президент США за рекомендацією та згодою Сенату. Кожну справу заслуховують усі 9 суддів. Головне завдання Верховного Суду США - роз'яснювати закон, якщо інші суди не можуть дійти згоди в тлумаченні Конституції чи федеральних законів. Постанови цього суду остаточні та оскарженню не підлягають. Щороку до цього суду звертаються з проханням перевірити близько 5 тис. справ, розглянутих штатними та федеральними судами. Суд відбирає близько 170 найсерйозніших справ (цим займаються Федеральні суди Сполучених Штатів. Підготовлено федеральним судовим центром - 1994 р.).

Окружні суди США є основними загальними судами федеральної системи. Розглядають справи, що стосуються федеральних законів. У таких справах позивач посилається на Конституцію США, акт Конгресу або угоду. Інша велика група справ у федеральних судах - цивільні справи, за якими позивач і відповідач є суб'єктами права різних штатів. До юрисдикції апеляційних судів належить перегляд цивільних і кримінальних справ, що їх розглядали окружні суди. До юрисдикції цих су дів належить також перегляд постанов найважливіших федеральних адміністративних органів

Спеціальні суди. Суд міжнародної торгівлі розглядає справи, пов'язані із законами, що регулюють митні податки та імпорт товарів. Цей суд має власний постійний склад суддів. Тимчасовий надзвичайний апеляційний суд розглядає апеляції з усіх окружних судів країни у певних справах стосовно федеральних правил використання енергії. Спеціальний суд з питань заходів проти іноземних розвідок розглядає, за поданням Генерального прокурора, питання дозволу на встановлення на території США апаратури підслуховування в інтересах національної безпеки. Цей суд, як і попередній, не має власних суддів. Розгляд справ у них проводиться суддями інших судів за тимчасовим призначенням Верховного судді США. Апеляційний військовий суд переглядає рішення військових судів Збройних Сил. Його рішення можуть бути перегляну ті Верховним судом. Апеляційний суд ветеранів переглядає рішення суду у справах ветеранів США, що стосуються допомоги колишнім військовослужбовцям. Його рішення можуть переглядатися Апеляційним судом США. Податковий суд розглядає позови платників податків до федерального уряду згідно з Кодексом щодо податкового регулювання. Його рішення підлягає перегляду апеляційним регіональним судом США. Претензійний суд США розглядає грошові претензії до федерального уряду. Його рішення підлягають перегляду апеляційним судом федерального округу. Суд з питань банкрутства розглядає широке коло питань згідно з федеральними законами щодо банкрутства. Їхні рішення можуть переглядати федеральні окружні суди, апеляційні суди США

До системи судів штатів відносяться суди первинної юрисдикції.

У більшості штатів ці суди мають два рівні. Головні суди першої інстанції вирішують різноманітні цивільні та кримінальні справи. У деяких штатах їх називають окружні суди, в інших - вищі чи генеральні окружні суди. Вони можуть виносити вирок або рішення в будь-якій судовій справі. Суди першої інстанції можуть виносити судове рішення з обмеженого кола питань. Наприклад, суди що вирішують незначні порушення правил руху, або суди у справах спадщини, у справах неповнолітніх. Компетенція деяких судів обмежена сумою позову (не більше 5 тис. доларів). Існують також муніципальні, магістратські поліцейські мирові суди. У судах первинної юрисдикції справи вирішуються судом присяжних або одним суддею. Рішення судів першої інстанції може бути переглянуте та скасоване судам и вищого рівня. Для деяких судів першої інстанції цей перегляд відбувається у головних судах першої інстанції. Рішення судів загальної юрисдикції переглядається апеляційними судами

Апеляційні суди.

У більшості штатів судові системи очолює Верховний Суд штату. У штатах Нью-Йорк і Мериленд цей вищий судовий орган іменується Апеляційним судом, а у штатах Массачусетс і Мен він відомий як Верховний юридичний суд. У штатах Техасі й Оклахомі таких вищих судів 2: Верховний суд (для цивільних справ) і Апеляційний кримінальний суд (для кримінальних справ). Спочатку Верховний суд був єдиним апеляційним судом у штаті. Він мав юрисдикцію над усіма апеляціями, що надходили від судів першої інстанції. Всезростаюча кількість справ призвела до створення проміжних апеляційних судів, і зараз вони існують у переважній більшості штатів. Апеляційні суди переглядають основну масу справ, а верховні суди вирішують найважливіші судові справи, які мають більше значення для закону та відправлення правосуддя, а не лише для сторін у справі. Справи в судах розглядаються колегіально (від 3 до 15 і навіть до 28 суддів). Якщо з одного і того самого питання приймаються суперечні рішення різними журі, єдиним шляхом розв'язання конфлікту є перегляд у верховному суді штату

Юрисдикція Верховного суду штату обмежується переглядом рішень проміжного суду на дискреційній основі (дискреційний - залежний від власного розсуду). Дискреційна компетенція може використовуватися з огляду на терміновість і важливість питання або у разі, якщо потрібно розвантажити проміжний суд, бо в нього накопичилося багато справ. Сторона не має права на дві апеляції. Будь-який подальший перегляд після першої апеляції передбачений тільки в інтересах закону та системи правосуддя

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >