< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Монетарна і фіскальна політика в моделі ISLM

З часу другої світової війни державні політики намагалися забезпечити високий рівень зайнятості, який не супроводжується посиленням інфляції. Якщо економіка вповзає у спад, що мало місце в час вторгнення Іраку в Кувейт у 1990 р., то керівники держави мають два основних набори знарядь, за допомогою яких можуть впливати на загальну ділову активність: монетарну політику - контроль над процентними ставками або пропозицією грошей та фіскальну політику - контроль над урядовими видатками і податками

Модель ISLM може допомогти державним політикам прогнозувати, що станеться з сукупним обсягом виробництва і процентними ставками, якщо буде прийняте рішення про збільшення пропозиції грошей або збільшення урядових видатків. Аналіз за допомогою ISLM дозволяє нам дати відповідь на ряд важливих питань про корисність і ефективність впливу монетарної і фіскальної політики на економічну активність.

Однак котрий із цих двох видів економічної політики кращий? Коли монетарна політика ефективніша за фіскальну у сфері контролю за сукупним обсягом виробництва і коли монетарна політика є менш ефективною? Чи фіскальна політика ефективніша, коли проводиться насамперед через зміну урядових видатків, а не через зміну податків? Як повинні керівні грошово-кредитні установи проводити монетарну політику: через зміни пропозиції грошей чи зміни процентних ставок?

У цьому розділі ми застосуємо модель ISLM, щоб допомогти знайти відповідь на поставлені запитання і дізнатися, як з даної моделі випливає крива сукупного попиту, що використовується у механізмі сукупного попиту і сукупної пропозиції, який з'ясуємо у розділі 26. З нашого аналізу дізнаємося, чому економісти зосереджують так багато уваги на таких темах, як стабільність функції попиту на гроші, і чи дуже позначаються процентні ставки на попиті на гроші

Однак передусім розгляньмо модель ISLM детальніше, щоб зрозуміти, як переміщуються криві та LM, що проаналізовані у розділі 24, та значення цих переміщень. Пам'ятаймо, що і надалі припускається незмінний рівень цін, отже, реальні і номінальні величини є однаковими.

Чинники, що викликають переміщення кривої IS

Нам уже відомо, що крива IS визначає рівноважні точки на товарному ринку - комбінації сукупного обсягу виробництва і процентної ставки, за яких сукупний обсяг виробленої продукції дорівнює сукупному попиту. Крива IS переміщується, коли відбувається зміна в автономних чинниках (незалежних від сукупного обсягу виробництва), що не пов'язані з процентною ставкою. (Зміна у процентній ставці, що впливає на рівноважний сукупний обсяг виробництва, зумовлює лише рух по кривій IS). Ми уже виявили п'ять кандидатів на автономні чинники, що можуть змінювати сукупний попит і, отже, впливати на рівноважний обсяг виробництва. Тепер слід поставити запитання: як зміни у кожному з цих чинників впливають на криву IS?

Зміни автономних споживчих видатків.

Зростання автономних споживчих видатків розширює сукупний попит і переміщує криву № праворуч (див. графік 25.1). Щоб зрозуміти, як відбувається це переміщення, припустімо, що крива спочатку перебуває у положенні на частині (а) графіка 25.1, і відкрито нове велетенське нафтове родовище у Вайомінгу, яке, можливо, містить більше нафти, ніж запаси у Саудівській Аравії. Споживачі стали тепер більшими оптимістами щодо майбутнього стану економіки, і автономні споживчі видатки зростають. Що станеться з рівноважним рівнем сукупного обсягу виробництва внаслідок зростання автономних споживчих видатків, коли процентна ставка утримується сталою на рівні ілі

Крива показує нам, що рівноважний сукупний обсяг виробництва досягається в УА, коли процентна ставка становить іА (точка А). Частина (б) графіка 25.1 показує, що ця точка забезпечує рівновагу на товарному ринку, бо функція сукупного попиту (У^) за процентної ставки іА перетинає лінію 45е, У = У**, за рівня сукупного обсягу виробництва Уд. Коли внаслідок відкриття нафтового родовища зростають автономні споживчі видатки, то функція сукупного попиту переміщується вгору у положення У§**, і рівноважний обсяг виробництва зростає до УА#. Зростання рівноважного обсягу виробництва з УА до Ул., коли процентна ставка становить іА, зображається на частині (а) графіка 25.1 як переміщення від точки А до точки А'. Такий самий підхід можна застосувати до кожної точка на початковій кривій IS. Отже, збільшення автономних споживчих видатків переміщує криву ІБ праворуч з у положення №2 на частині (а) графіка 25.1.

Зменшення автономних споживчих видатків змінює висновок аналізу на протилежний. Для будь-якої даної процентної ставки функція сукупного попиту переміщується вниз, рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва падає, а крива IS переміщується ліворуч.

Переміщення кривої IS.

Графік 25.1. Переміщення кривої IS.

Крива IS переміщуватиметься праворуч 8 положення 7&і у положення 152 внаслідок впливу таких чинників: (1) збільшення автономних споживчих видатків; (2) збільшення планових інвестиційних видатків у зв'язку з піднесенням ділового оптимізму; (3) збільшення урядових видатків; (4) зменшення податків; (5) збільшення у чистому експорті, що не зумовлене процентними ставками. Частина (б) графіка показує, як зміни у названих чинниках ведуть до переміщення праворуч кривої /5. При цьому застосовується кейнсіанський хрест. Для будь-якого значення процентної ставки (тут іа) ці зміни переміщують вгору функцію сукупного попиту і збільшують рівноважний обсяг виробництва з Уд до Уа'.

Зміни інвестиційних видатків, що не пов'язані з процентною ставкою.

У розділі 24 ми встановили, що зміни процентних ставок впливають на планові інвестиційні видатки і, отже, на рівноважний обсяг виробництва. Проте ця зміна інвестиційних видатків просто викликає рух по кривій IS, а не її переміщення. Зростання планових інвестиційних видатків, що не пов'язані з процентною ставкою, переміщують вгору функцію сукупного попиту, як на частині (б) графіка 25.1 (скажімо, компанії стають впевненішими стосовно прибутковості інвестицій після відкриття нафтового родовища у Вайомінгу). Для будь-якої процентної ставки рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва зростає, і крива IS переміщується праворуч, як на частині (а) графіка 25.1.

Зменшення інвестиційних видатків через те, що компанії стали більшими песимістами щодо прибутковості інвестицій, переміщує функцію сукупного попиту вниз для будь-якого значення процентної ставки. Рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва зменшується, що переміщує криву IS ліворуч.

Зміни урядових видатків.

Збільшення урядових видатків також викликатиме переміщення вгору функції сукупного попиту за кожного значення процентної ставки, як на частині (б) графіка 25.1. Рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва зростає за кожного значення процентної ставки, і крива IS переміщується праворуч. Навпаки, зменшення урядових видатків переміщує функцію сукупного попиту вниз, і рівноважний рівень обсягу виробництва падає, що переміщує криву IS ліворуч.

Зміни податків.

На відміну від змін в інших чинниках, що прямо впливають на функцію сукупного попиту, зменшення податків змінює функцію сукупного попиту через збільшення споживчих видатків, що переміщує функцію сукупного попиту за кожного значення процентної ставки. Зменшення податків збільшує рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва для будь-якого значення процентної ставки і переміщує криву IS праворуч (як на графіку 25.1). Проте згадаймо, що зміна податків справляє менший вплив на сукупний попит, ніж рівнозначна зміна урядових видатків. Тому за певної зміни в податках крива IS переміститься менше, ніж за рівнозначної зміни в урядових видатках.

Підвищення податків зменшує функцію сукупного попиту і знижує рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва за кожного значення процентної ставки. Отже, підвищення податків переміщує криву IS ліворуч.

Зміни чистого експорту, що не зумовлені процентною ставкою.

Як і у випадку планових інвестиційних видатків, зміни чистого експорту, що є наслідком змін у процентних ставках, просто викликають рух по прямій IS, а не її переміщення. Автономне збільшення чистого експорту, зумовлене не процентною ставкою, а, скажімо, тим, що вироблені у США джинси стали моднішими, ніж вироблені у Франції, переміщує вгору функцію сукупного попиту і викликає переміщення кривої IS, як на графіку 25.1. Навпаки, автономне зменшення чистого експорту переміщує функцію сукупного попиту вниз, і рівноважний рівень обсягу виробництва падає, що переміщує криву IS ліворуч.

Переміщення кривої LM внаслідок збільшення пропозиції грошей.

Графік 25.2. Переміщення кривої LM внаслідок збільшення пропозиції грошей.

Крива LM переміщується праворуч з положення LM1 у положення LM2, коли пропозиція грошей збільшується, що показано на частині (б); за будь-якого рівня сукупного обсягу виробництва (скажімо, Уа), рівноважна процентна ставка падає (з точки А до точки А').

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >