< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 6 "звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"

"Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма № 6) складається розпорядниками бюджетних коштів і відображає рух матеріалів і продуктів харчування протягом звітного року та їх залишки на початок і кінець звітного року.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, у тому числі матеріалів і продуктів харчування визначено у "Інструкції з обліку запасів бюджетних установ", затвердженої наказом ДКУ від 8.12.2000 р. № 125 із змінами та доповненнями.

Джерелами даних складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" є:

  • - регістри аналітичного обліку: картка аналітичного обліку касових видатків та картка аналітичного обліку фактичних видатків за кодами економічної класифікації видатків 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування";
  • - регістри синтетичного обліку за звітний період (рік):

в частині надходження матеріалів і продуктів харчування: меморіальні ордери № 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами" ф. № 408 (бюджет), № 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами" ф. № 409 (бюджет), № 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів" ф. № 410 (бюджет), № 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами" ф. № 396 (бюджет), № 11 "Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування" ф. № 398 (бюджет), ф. № 274 (бюджет);

  • - в частині використання матеріалів і продуктів харчування: меморіальні ордери № 12 "Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування" ф. № 411 (бюджет), № 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів" ф. № 396 (бюджет); ф. № 274 (бюджет);
  • - книга "Журнал - Головна" ф. № 308 (бюджет) за субрахунками рахунку синтетичного обліку № 23 "Матеріали і продукти харчування"

Заповнення форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.40.

Таблиця 1.40. Характеристика заповнення форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"

Показники

Код рядка

Характеристика рядка

1

2

3

Матеріали для навчальних, наукових та інших потреб (231)

010

наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 231 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей" Плану рахунків

з них:

дорогоцінні метали

011

Рядки заповнюються науково-дослідними установами, які з рядка 010 виділяють вартість матеріалів, а саме: 011 - дорогоцінні метали

Скло

012

012 - скло

Реактиви

013

013 - реактиви

Продукти харчування (232)

020

наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 232 "Продукти харчування" Плану рахунків

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)

030

наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 233 "Медикаменти і перев'язувальні засоби" Плану рахунків

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

040

наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя" Плану рахунків

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

041

з усієї вартості господарських матеріалів та канцелярського приладдя виділяється вартість будівельних матеріалів для поточного і капітального ремонту

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

050

наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" Плану рахунків

Тара (236)

060

наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 236 "Тара" Плану рахунків

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)

070

наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 238 "Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання" Плану рахунків

Інші матеріали (239)

080

наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 239 "Інші матеріали" Плану рахунків

Разом матеріалів і продуктів харчування (231-239)

100

проставляється вартість матеріалів та продуктів харчування, яка складається із суми рядків: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080

Надходження - разом

200

наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які надійшли протягом звітного року, яка складається із суми рядків: 210, 220, 230, 240, 250

у тому числі за рахунок: коштів загального фонду бюджету

210

наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які придбані за рахунок коштів загального фонду бюджету

коштів спеціального фонду бюджету

220

наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які придбані за рахунок коштів спеціального фонду

з них:

гранти,дарунки

221

із загальної суми матеріалів та продуктів харчування, придбаних за рахунок спеціального фонду, наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, отриманих безоплатно як гранти та дарунки

з них надлишків

222

наводиться вартість надлишків матеріалів та продуктів харчування, які виявлені під час проведення інвентаризації

у тому числі за рахунок безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів

230

наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, одержаних безоплатно від розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня

дооцінки майна

240

наводиться зміна вартості майна в результаті проведених протягом звітного року дооцінок

у тому числі, придбаного за рахунок: коштів загального фонду

241

наводиться зміна вартості майна, придбаного за рахунок коштів загального фонду в результаті проведених протягом звітного року дооцінок

коштів спеціального фонду

241

наводиться зміна вартості майна, придбаного за рахунок коштів спеціального фонду в результаті проведених протягом звітного року дооцінок

інших надходжень

250

наводиться сума надходження матеріалів та продуктів харчування, яка не відображена у рядках 210 - 240

Вибуття - разом

300

наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, що вибули протягом звітного року. Сума рядка складається із суми рядків: 310, 320, 330, 340, 350, 360

у тому числі:

витрачено на господарські потреби

310

наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, витрачених на господарські потреби розпорядників бюджетних коштів та списаних протягом звітного року

списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації

320

наводиться вартість списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації

з них:

винних осіб не встановлено

321

із загальної вартості списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації, наводиться вартість недостач, коли винних осіб не встановлено

віднесено на рахунок винних осіб

200

із загальної вартості списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації, наводиться вартість недостачі, віднесеної на рахунок винних осіб

безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів

330

наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які передані безоплатно розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня

списано непридатні

340

наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які списані з бухгалтерського обліку як непридатні

реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування

350

наводиться вартість реалізованих матеріалів та продуктів харчування

уцінено майно

360

наводиться вартість уцінки майна

у тому числі, придбане за рахунок: коштів загального фонду

361

наводиться вартість уцінки майна, придбаного за рахунок коштів загального фонду

коштів спеціального фонду

362

наводиться вартість уцінки майна, придбаного за рахунок коштів спеціального фонду

Інші вибуття

370

наводиться сума вибуття матеріалів та продуктів харчування, яка не відображена у рядках 310 - 360

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >