Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Політологія як наука Політика як соціальне явище Предмет і зміст політологіїПолітологія як "одна з політичних наук"Політологія як політична соціологіяПолітологія як інтегративна наука Методи і функції політологіїПерша група: загальні методи дослідження політичних об'єктівДруга група: загальнологічні методи дослідження політичних об'єктівТретя група: методи емпіричних досліджень політичних об'єктівВзаємозв'язок політології з іншими науками Становлення та розвиток політичної думки Політична влада Інституційність влади та політики Концептуалізація влади в політологічному дискурсі Онтологія політичної влади в соціумі Легітимація влади і політики: соціальні та політико-правові аспекти Політичні системи і політичні режими Політичні системи суспільстваОсновні теорії політичних систем Структура та функції політичної системиФункції політичної системи Типи політичних систем Сутність політичних режимівСтабільність політичних режимів Типологія політичних режимів Теорія і практика демократичного суспільства Історичні витоки теорії та практики демократії Сучасні теорії демократії Демократичний транзит Громадянське суспільство Генезис ідей громадянського суспільства Громадянське суспільство: поняття, структура, ознаки Перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні Політична еліта Смутність політичної еліти та розвиток елітистської доктрини Плюралізм еліт у суспільстві. Структура і функції політичної еліти Динаміка еліти: рекрутування, "циркуляція" та обмін еліт. Легітимація політичної еліти в Україні Політичне лідерство Феномен лідерства у світовій науковій традиції Зміст, сутність та природа лідерства Соціальна роль, функції та механізми формування політичного лідерства Концептуальні основи дослідження політичного лідерства Типологія політичного лідерства Становлення інституту політичного лідерства в Україні Політичний процес Поняття політичного процесу. Динаміка його розвитку Типологія політичних процесів Структура та форми протікання політичного процесу Політичні партії та громадсько-політичні рухи Поняття "політична партія": історія, сутність, основні ознаки і функції Типологізація політичних партій Партійні системи та їх основні характеристики Розвиток багатопартійності в сучасній Україні Громадські рухи та організації Політична культура Політична культура як суспільне явище, її сутність і зміст Логіко-історичний аналіз формування концепції політичної культури Поняття, структура та функції політичної культури Політична свідомість як елемент політичної культури Діяльний аспект політичної культури (політична участь і політична поведінка) Політична соціалізація: фази та механізми Типологія політичних культур. Політичні субкультури Шляхи і чинники формування політичної культури Політичні технології Поняття "політична технологія": визначення, сутність, типологія Виборчі технології: сутність та різновиди Виборчі технології в електоральному процесі України Світова політика Світова політика як соціальний феномен Суб'єкти світової політики. Світовий політичний процес Глобалізація та її критика Геополітика Україна у світовій політиці
 
Наст >