< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якою є правова характеристика договору підряду на капітальне будівництво?

За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.

Предметом договору підряду у капітальному будівництві є будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів господарювання або на їх замовлення, які здійснюються на умовах підряду.

Сторонами договору виступають замовник та підрядник. Замовником можуть бути суб'єкти господарювання, відповідно до статті 55 ГК України, а саме: 1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Підрядник — суб'єкти господарювання: господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці (стаття 55 ГК України).

Договір підряду укладається у письмовій формі. Істотними умовами договору підряду є:

 • — найменування та реквізити сторін;
 • — місце і дата укладення договору підряду;
 • — предмет договору підряду;
 • — договірна ціна;
 • — строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта);
 • — права та обов'язки сторін;
 • — порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду;
 • — умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва;
 • — порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами;
 • — порядок залучення субпідрядників;
 • — вимоги до організації робіт;
 • — порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
 • — умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт;
 • — джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта);
 • — порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва);
 • — гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;
 • — порядок врегулювання спорів;
 • — порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.

У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємовідносин умови. Примірний договір підряду затверджується Мінрегіоном.

Умови договору підряду, що укладається за результатами проведених торгів (тендеру), повинні відповідати тендерній документації замовника та акцептованій тендерній пропозиції підрядника.

Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду, що укладається на підставі державного замовлення, повинен відповідати умовам цього замовлення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >