< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контракт з найму на роботу, трудовий договір

Нині для стимулювання ефективної діяльності персоналу переважна більшість підприємств, установ і організацій почали застосовувати контрактну, або договірну, систему наймання працівників.

КОНТРАКТ, чи ДОГОВІР, - угода, яка укладається між двома або кількома особами на певний строк.

Контракт, чи договір, мають відповідати закону і за змістом, і за формою.

Правову основу вступу громадян у контрактні відносини з підприємством і визначення їхнього змісту становлять положення Законів України "Про підприємство", "Про власність", в яких зазначається: громадянинові належить виняткове право розпоряджатися своїми здібностями до виробничої та творчої праці, він здійснює це право незалежно або на підставі договору.

Контракт (договір) вважають укладеним тоді, коли сторони досягли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили документацію.

Реквізити:

 • 1) назва документа;
 • 2) місце і дата укладання контракту, договору;
 • 3) назви сторін, котрі укладають контракт чи договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, котрі підписують контракт, із зазначенням їхніх повноважень;
 • 4) загальні положення (визначається перелік певних обов'язків);
 • 5) функції й обов'язки фахівця;
 • 6) права й умови діяльності фахівця;
 • 7) матеріальне й соціально-побутове забезпечення фахівця;
 • 8) відповідальність сторін, вирішення суперечок;
 • 9) зміна й розірвання контракту (договору);
 • 10) термін дії та інші умови контракту (договору);
 • 11) адреси сторін та інші відомості;
 • 12) підписи обох сторін, печатка.

Зразок

Форму контракту розроблено згідно з наказом Мінпраці України від 15.04.2000 № 23

КОНТРАКТ

м. Київ "_"_199_р.

Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", далі Роботодавець, в особі_

_, з одного боку, та громадянин

яким пред'явлено паспорт серії_№_ , виданий_______

"_"_200_р., прописаний за адресою:__

__________.__:_ і

далі Працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
 • 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 • 3. РОБОЧИЙ ЧАС
 • 4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА
 • 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • 6. ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ
 • 7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 8 ПІДПИСИ ОБОХ СТОРІН
 • 9. ПЕЧАТКА

Резюме

РЕЗЮМЕ

П. І. По б.: Борисенко Андрій Іванович Адреса: 252001, м. Київ, вул. Хрещатик, б. 7, кв. 11 Телефон: 2245201

Дата і місце народження: 11 березня 1973 p., Київ

Громадянство: Україна

Сімейний стан: одружений, маю сина

Освіта: 1990-1995 - Український державний університет харчових технологій за спеціальністю "Технологія хлібопекарних виробництв" з наданням фаху ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ. 1980-1990 - середня школа № 88 (м. Київ). По закінченні школи отримав свідоцтво про присвоєння фаху ПРОГРАМІСТ.

Досвід роботи: з 1997 р. - головний технолог хлібокомбінату № 2. З 1995-1997 - змінний технолог хлібокомбінату № 2. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ: Маю досвід роботи з електронними таблицями, текстовим і графічним редакторами у середовищах DOS і WINDOWS, а також володію системами програмування на мовах PASCAL, С і CUBD таких як DBASE і FOXPRO та ін.

Володію англійською мовою (читаю І перекладаю зі словником). На вимогу можу додати необхідні рекомендації.

(підпис) А.І. Борисенко

Резюме нині - це поширений документ про прийом на роботу до комерційних підприємств. Особливістю резюме є виклад відомостей про освіту і трудову діяльність у зворотному хронологічному порядку. У графі "Додаткові відомості" можна вміщувати будь-яку інформацію: володіння іноземними мовами, наявність друкованих праць, професійні навики за іншим фахом та ін.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >