< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Сучасний період розвитку держави потребує переходу від регламентації виробничо-господарської та фінансової діяльності юридичних і фізичних осіб до регулювання економічних процесів за допомогою економічних і правових підойм. Необгрунтована експансія державного впливу практично на всі процеси в суспільстві є не меншою загрозою, ніж повне нівелювання її функціональних можливостей. Необхідність оптимального поєднання державних функцій із принципами ринкового саморегулювання залишається наріжним каменем теорії добробуту та теорії державної політики. Таким чином, на сьогодні головною метою державного управління і регулювання є забезпечення переходу від хаотичних економічних процесів до регульованих.

З огляду на це, головні завдання дисципліни: "Державне регулювання економіки" полягають в тому, щоб розкрити:

 • o сутність, мету і завдання державного управління і регулювання економіки;
 • o теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави;
 • o методологічні основи та засоби впливу держави на економічний і соціальний розвиток та соціально-економічні процеси;
 • o сутність, функції, методологію та методику соціально-економічного прогнозування, державного прогнозування і макроекономічного планування;
 • o особливості державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності;
 • o світовий досвід державного управління і регулювання економіки. Необхідність вивчення дисципліни є досить актуальною,

оскільки практика державного регулювання національної економіки розвинутих країн за останні десятиліття засвідчує, що найкращих результатів можна досягти за ринкових умов у поєднанні з ефективною регулятивною функцією держави. Держава забезпечує економічне, політичне і соціальне життя суспільства. Для України, яка перебуває в умовах транзитивної економіки, важливо не допустити помилок на цьому шляху, використавши досвід інших країн. Ось чому вивчення дисципліни характеризує принципи політики України як держави, яка прагне створити цілісну систему державного регулювання економіки з використанням як ринкових, так і адміністративних методів.

Метою вивчення дисципліни є розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів державних органів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • o сутність, мету і завдання державного регулювання економіки;
 • o теоретичні основи формування і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави;
 • o методологічні основи, методи і засоби впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси;
 • o сутність, функції, методологію і методику соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування;
 • o особливості державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності;
 • o світовий досвід державного регулювання економіки.

Тому вивчення навчального матеріалу дисципліни на основі пропонованого посібника з "Державного регулювання економіки" стає надзвичайно актуальним і сприяєтиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню в них навичок самостійного науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій суспільних і державних потреб та інтересів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >