< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Безпека підіймально-транспортного обладнання

Які бувають причини аварій при експлуатації вантажопідіймальних кранів?

Вантажопідіймальні крани за характером є рухомими машинами і у процесі їх експлуатації становлять для працюючих і тих людей, що знаходяться біля них, відповідну небезпеку.

Аварійні ситуації при роботі цих машин залежать: від рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу, порушення ними діючих правил та посадових інструкцій, конструктивних недоліків, несправного стану, самодовільного переміщення кранів та їх рухомих органів, втрати стійкості, прихованих дефектів, недотримання режимів роботи і т. ін.

Особливу небезпеку становить перевантаження тих машин, стійкість яких проти перевертання забезпечується тільки їх власною вагою.

Причиною аварійної ситуації може стати умова, за якої буде перевищуватися кут нахилу площини, на якій стоїть кран.

Що таке коефіцієнт стійкості крана?

Коефіцієнт стійкості визначається розрахунком при проектуванні крана. Він показує, у скільки разів момент, що утримує кран М , перевищує момент, що перекидає кран М„

де Му - визначається як добуток величини ваги () крана на відстань Ь від центру ваги крана до плеча перекидання (плечем перекидання вважаються колеса крана при невстановлених додаткових опорах, а при встановлених додаткових опорах плечем перекидання буде додаткова опора):

у к, -

Мп - визначається як добуток ваги вантажу Р на відстань а від центра ваги вантажу до плеча перекидання крана,

Коефіцієнт стійкості має бути не менше:

  • 1,4 - при визначенні вантажної стійкості без додаткових навантажень і нахилу шляху;
  • 1,15- при визначенні вантажної стійкості з додатковим навантаженням, що діє на кран при його експлуатації, і нахилу шляху;
  • 1,15 - при визначенні власної стійкості з врахуванням нахилу шляху в сторону перекидання.

Які передбачаються види стійкості кранів?

Для кранів передбачено два види стійкості: вантажна і власна, а також встановлені мінімальні величини коефіцієнтів вантажної і власної стійкості.

Вантажна стійкість - це здатність крана протидіяти перекиданню під впливом маси, що діє на нього при роботі вантажу і додаткових навантажень. Додаткові навантаження - інерційні сили, що виникають у період пуску чи гальмування механізмів повороту крана, висування стріли, переміщення крана; вітрове навантаження при тиску вітру на вантаж і елементи крана; відцентрові сили, що виникають при русі поворотної частини крана.

Власна стійкість - це здатність крана протидіяти перекиданню під дією вітрових навантажень і нахилу шляху у неробочому стані (без вантажу).

Визначення вантажної і власної стійкості передбачає, що кут нахилу крана становить величину не менше 3 - для стрілових кранів (за винятком залізничних); 1 - для портальних кранів.

Які країні розраховуються на стійкість?

На стійкість мають бути розраховані всі вільно стоячі крани стрілового типу. Такими кранами є баштові, портальні, стрілові самохідні (автомобільні, пневмоколісні, гусеничні, залізничні), стрілові причіпні крани і крани-екскаватори.

Ці крани, якщо вони неправильно розраховані, можуть впасти (перекинутись) під дією вантажу, що переміщується, і додаткових навантажень (інерційних сил, вітру), діючих на кран під час роботи. Крани можуть впасти у неробочому положенні під дією вітру. Перекиданню крана в обох випадках може сприяти нахил шляху (рельсового чи безрейкового). Перекидання відбувається відносно плеча перекидання.

Якими бувають режими роботи кранів і якими параметрами вони характеризуються?

На тривалу роботу кранів впливає режим праці їх механізмів, тобто інтенсивність використання механізмів у часі, вантажопідйомність і тривалість, а також частота їх включення.

Розрізняють крани легкого, середнього, важкого і надважкого режимів роботи.

Крани легкого режиму роботи характеризуються роботою з навантаженням значно меншим за максимальне навантаження. Сумарне використання таких кранів у часі не перевищує 200 годин на рік.

Крани надважкого режиму роботи, навпаки, працюють з навантаженням, що наближені до максимальних значень, при великій тривалості у часі протягом доби і року.

Розрахунки на міцність механізмів крана, металоконструкцій і електричного обладнання враховують режим роботи кранів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >