< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Які основні завдання міжнародної логістики?

Які б канали розподілу на зовнішніх ринках не вибрав товаровиробник, йому слід вирішити, яким чином буде здійснено фізичне переміщення його товарів до споживача. Таке переміщення товарів на зовнішніх ринках слід належним чином організувати і практично здійснити своєчасну доставку необхідних товарів від виробника до споживача.

Вказане переміщення товарів прийнято називати фізичним розподілом, а управлінські завдання, що виникають при цьому, прийнято вважати завданнями міжнародної логістики.

Основними завданнями міжнародної логістики є:

 • - прогнозування можливих продажів товару в майбутньому;
 • - формування і обробка замовлень;
 • - організація транспортних потоків;
 • - організація складування і зберігання запасів;
 • - управління запасами.

Рішення за кожним з перерахованих завдань знаходиться і реалізується на відповідному етапі фізичного розподілу.

Ці завдання слід розглядати як складову частину процесу управління рухом товару на зовнішніх ринках.

Для чого необхідні прогнозування можливих продажів товару і формування й обробка замовлень?

Щоб товаровиробник був у змозі своєчасно враховувати можливі зміни обсягів продажів його товару в перспективі, він повинен мати обґрунтований прогноз зміни потреб в товарі в майбутньому. Такий прогноз дозволяє товаровиробникові контролювати потік товарів, своєчасно виготовляючи і відвантажуючи їх в такій кількості, яка найповніше відповідає потребам кожного зовнішнього ринку.

Формування і обробка замовлень припускають виконання цілого ряду дій, обумовлених надходженням і обробкою замовлень, здійсненням розрахунків і постачанням товарів. Така діяльність, зокрема, припускає:

 • - перевірку кредитоспроможності клієнтів;
 • - обґрунтування доцільності здійснення операції;
 • - підготовку і оформлення супровідних документів;
 • - пошук необхідних товарів;
 • - аналіз запасів;
 • - підготовку товару до постачання;
 • - отримання товару.

В чому специфіка організації транспортних потоків?

На транспортування доводяться основні витрати, обумовлені фізичним розподілом товару на зовнішніх ринках. Обраний спосіб транспортування безпосередньо впливає на величину товарних запасів, що створюються, вартість товару, сервісне обслуговування покупців і споживачів.

Обираючи транспортні засоби необхідно перш за все враховувати, які види транспорту доступні для переміщення товару. Серед останніх слід вибирати найбільш прийнятні. В якості критеріїв вибору зазвичай враховуються:

 • o відстань до місця призначення;
 • o вартість перевезення одиниці вантажу;
 • o частота перевезень;
 • o надійність перевезень;
 • o цінність вантажу, що перевозиться.

Найбільш швидким видом транспорту є повітряний транспорт. Це і найдорожчий транспорт. Найбільш надійним є трубопровідний, а найдоступнішим вважається автомобільний транспорт. За здатністю перевозити різні види вантажів пріоритет має водний транспорт. Такий транспорт є і найдешевшим.

Які особливості використання автомобільного транспорту?

Автомобільний транспорт є найдоступнішим транспортом з погляду вибору маршруту і часу переміщення вантажу. Він використовується для перевезення практично всіх товарів. Найбільш ефективний при переміщенні вантажів на невеликі відстані, особливо цінних. Проте постачання товарів автомобільним транспортом на тривалі відстані, що вимагають неодноразового перетину державних кордонів, зменшують його привабливість як засобу пересування товарів на зовнішні ринки. Не сприяють його використанню і водні перешкоди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >