< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Маркетингові рішення при просуванні та продажу

Маркетингові рішення по просуванню турпродуктів є одним з основних елементів маркетингового комплексу. Окрім безпосереднього просування турпродуктів вони включають:

 • - рішення щодо методів просування;
 • - логістику просування турпродукту;
 • - управління просуванням;
 • - посередницьке просування;
 • - безпосередній акт продажу (покупки);
 • - підтримку споживача.

Найбільш важливими чинниками, які слід врахувати, є:

 • - по споживачах (кількість, концентрація, розмір середньої покупки, розміщення і час роботи туристичних офісів, необхідність допомоги менеджерів по просуванню турпродукту, основні сегменти та їх характеристики);
 • - інтереси туроператора (контроль, дохід, час, гнучкість в засобах, спеціалізація, ефективність, стратегія просування турпродукту і досвід в просуванні);
 • - по турпродукту (вартість, категорія, термін, меню, набір екскурсій тощо);
 • - по конкурентах (число, концентрація, асортимент, споживачі, методи просування турпродуктів, взаємовідносини в просуванні турпродукту);
 • - по методах просування турпродуктів (прямий або непрямий, кількість, виконувані функції, традиції, доступність, розміщення, юридичні аспекти).

До найважливіших функцій туроператора відносяться:

забезпечення стратегії просування турпродукту при мінімумі контактів туроператору із споживачами;

 • - маркетингова і технічна підтримка туроператора і роздрібного або комерційного споживача;
 • - вибір асортименту турпродукту для споживачів;
 • - закупівля турпродукту у великих кількостях з метою зниження затрат від низького завантаження;
 • - надання фінансової допомоги туроператорам (негайна оплата) і споживачам;
 • - вирішення проблем повернення.

Діяльність туроператора полягає в просуванні турпродуктів кінцевим споживачам. Роль туроператора в просуванні турпродукту полягає в:

- участі в процесі категоризації турпродукту (елітний, соціальний і

т.п.);

наданні інформації споживачам (реклама, фотографії, мультимедіа, персонал) і маркетингової інформації туроператора;

- здійсненні реалізації турпродукту кінцевому споживачу (ціноутворення І Т.Д.).

Найважливішим елементом діяльності туроператорів є їх розташування. Кращим місцем розташування в місті є центр. Розташування по сусідству з центром - звичайне місце для незалежних туроператорів.

При виборі асортименту турпродуктів туристичні оператори повинні враховувати: цільовий ринок; пропозицію; місце розташування; діапазон турпродуктів; ціни; просування; рівень обслуговування. Вирішення всіх цих питань повинно бути комплексним.

Становище туроператора, що займається просуванням свого турпродукту, істотно залежить від обраної маркетингової стратегії, маркетингової політики і характеру маркетингових рішень.

У стратегії просування турпродукту туроператор неминуче стикається з туроператорами-конкурентами, а іноді спеціально передбачає конкуренцію між власними методами просування турпродукту (за горизонтальним або вертикальним типами).

По відношенню до зовнішніх конкурентів розробляється стратегія конкурентної боротьби або стратегія співпраці. У разі вибору стратегії суперництва туроператор визначає вид конкуренції і прогнозує поведінку конкурентів.

Масштаб конкурентного суперництва може розповсюджуватися на світовий ринок, конкретної країни, в межах одного міста, в одному або декількох сегментах. Нарешті, може бути боротьба за володіння певною нішею.

Реалізація маркетингових стратегій при просуванні турпродукту вимагає тривалого часу, значних фінансових витрат, оскільки, як правило, необхідно інвестувати систему просування турпродукту.

Маркетингові дослідження, що проводяться туристичними операторами, охоплюють три найбільш важливі сфери:

 • - дослідження професійних суб'єктів ринку по просуванню турпродукту: конкуренти, туристичні оператори, покупці турпродукту, наприклад, система ресторанного харчування, кафе і т.п.;
 • - дослідження споживачів - населення з метою отримання від них інформації про турпродукти, що користуються попитом, і про рівень незадоволеності різними видами турпродукту;
 • - дослідження ринку туроператора для вирішення власних проблем, пов'язаних із купівлею турпродукту у туроператора.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >