< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бухгалтерський і податковий облік бланків суворої звітності

Розглянутий нами вище оперативний облік і контроль бланків суворої звітності тісно пов'язаний з їх бухгалтерським і податковим обліком.

При організації бухгалтерського обліку бланків суворої звітності варто керуватися наступними концепціями:

 • — бланки суворої звітності, власне кажучи, є матеріальними цінностями з визначеною вартістю їхнього придбання, тому вони враховуються на субрахунку 209 "Інші матеріали" рахунка 20 "Виробничі запаси";
 • — придбання бланків суворої звітності (як і будь-яких цінностей) пов'язано з податковим обліком у загальноприйнятому порядку;
 • — вартість нестач, розкрадань, псування бланків суворої звітності оцінюється і враховується відповідно до ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД РОЗКРАДАННЯ, НЕСТАЧІ, ЗНИЩЕННЯ (ПСУВАННЯ) МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116, зі змінами і доповненнями (далі — Порядок № 116);
 • — у бухгалтерському обліку бланки суворої звітності одночасно з обліком на основних рахунках діючого Плану рахунків враховуються також на забалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку: 1) за номінальною вартістю — цінні папери, що мають номінальну вартість;
 • 2) за вартістю не нижче 0,1 неоподатковуваного мінімуму заробітної плати — бланки, що не мають номінальної вартості.

Виходячи з викладеного, наведемо приклад обліку господарської операції з трудовими книжками.

Облік видання і використання бланків трудових книжок

При цьому зазначимо, що облік трудових книжок і вкладишів до них ведеться за ціною придбання. При виписуванні працівнику з нього стягується їхня вартість. За своєю економічною суттю це реалізація, тому при купівлі бланків трудових книжок виникає податковий кредит, а при їх виписуванні працівнику — податкове зобов'язання.

Таблиця 2.6

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

витрати, грн.

доходи, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховані кошти за бланки трудових книжок

631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

120

100

2

Відображена сума податкового кредиту

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит"

20

3

Оприбутковані бланки трудових книжок

209 "Інші матеріали"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

100

4

Податковий кредит

644 "Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

20

5

Зараховані на позабалансовий рахунок бланки трудових книжок (100 бланків х 1,7 грн)

08 "Бланки суворого обліку"

170

6

Виписано п'ять трудових книжок при прийнятті на роботу осіб, що не мали до цього книжок

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

6

5

7

Відображена сума податкового зобов'язання

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

641 "Розрахунки за податками"

1

8

Списана вартість виписаних трудових книжок

949 "Інші витрати операційної діяльності"

209 "Інші матеріали"

5

9

Оплачені трудові книжки працівниками

301 "Каса в національній валюті"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

6

10

Відображений фінансовий результат від перелічених вище операцій (прибутку або збитку по даній операції не повинно бути)

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

79 "Фінансові результати"

5

11

Прийнятий на постійне місце роботи співробітник, прийнята в ВК його трудова книжка зараховується на позабалансовий рахунок

08 "Бланки суворого обліку"

1,7

12

Списана вартість двох бланків трудових книжок із позабалансового рахунка при звільненні працівника

08 "Бланки суворого обліку"

3,4

13

Списані витрати на фінансовий результат

79 "Фінансові результати"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

5

У бухгалтерському обліку бланків цінних паперів існують деякі особливості. Наприклад, у бухгалтерському обліку знаків поштової оплати ці особливості такі:

— до знаків поштової оплати належать: поштові марки, марковані конверти (конверти з надрукованою маркою), марковані листівки. Усі вони враховуються на субрахунку 331 "Грошові документи в національній валюті" рахунка 33 "Інші кошти".

Для деталізації інформації про кількість марок та їх місцезнаходження доцільно відкрити субрахунки другого порядку 331/1 "Поштові марки на складі" та 331/2 "Поштові марки у матеріально-відповідальної особи". Одночасно надходження марок відображають на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку" за ціною придбання.

 • — порядок списання витрачених на листування марок списують на рахунки витрат залежно від мети їх використання:
  • а) 92 "Адміністративні витрати" — на відправлення податкової, фінансової та статистичної звітності, договорів постачання тощо;
  • б) 93 "Витрати на збут" — розіслані разом із рекламними буклетами, каталогами, інформаційними листами тощо;
  • в) 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" — для обліку нестач і втрат від псування поштових марок. Одночасно їх балансову вартість зараховують на позабалансовий рахунок 072 "невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". Після виявлення винуватців суму нестачі списують із поза балансу [127, с. 12-13].
 • — аналітичний облік поштових марок здійснюють за їх видами (Інструкція № 69). Так, при надходженні поштових марок на склад складають прибутково-видаткову накладну на бланки суворої звітності (ф. № СЗ-1), роблять запис у прибутково-видаткову книгу з обліку бланків суворої звітності (ф. № СЗ-2) та картку-довідку за виданими та використаними бланками суворої звітності (ф. № СЗ-5). Аналогічно фіксують і вибуття марок зі складу. Факт використання марок вінчає акт на списання використання бланків суворої звітності (ф. № СЗ-3), а при інвентаризації оформлюють акт перевірки наявності бланків суворої звітності (ф. № СЗ-4) [127].
 • — у податковому обліку витрати на поштові марки з'являються лише за умови використання їх у господарській діяльності та за наявності первинних документів, що засвідчують їх придбання (пп. 14.1.127 та п. 138.2. ПКУ). Податкова доля витрат на придбання марок, як і в бухгалтерському обліку, залежить від шляху їх використання. Так, витрати на поштові марки, що були використані на:
  • а) надсилання фінансової звітності та в інших адміністративних цілях відносять до податкових у складі адміністративних витрат (абз. "ґ" пп. 138.10.2. ПКУ). їх визнають у періоді використання марок (пп.138.5. ПКУ) та фіксують у р. 06.1 Декларації;
  • б) розсипка рекламних буклетів, каталогів, зразків продукції — витрати на збут (абз. "г" пп. 138.10.3. ПКУ). їх відображають у р. 06.2 Декларації в тому звітному періоді в якому їх було використано;
  • в) у випадку зникнення чи псування марок витрати на їх придбання оминають податковий облік, бо немає ознаки використання в господарській діяльності [127, с. 12-13].

Продаж негашених поштових марок України, конвертів або листівок із негашеними поштовими марками України (крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, база яких — вартість продажу) не буде об'єктом обкладання ПДВ згідно з пп. 196.1.4 ПКУ. Тому при купівлі поштових марок права на податковий кредит у підприємства не виникає [127, с. 12-13].

Варто підкреслити, що немарковані конверти (листівки) не є засобом оплати поштових послуг і тому в бухгалтерському обліку їх правильніше враховувати окремо від бланків суворого обліку на субрахунку 201 "Сировина і матеріали".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >