< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ І УСТАТКУВАННЯ

Техніка безпеки вивчає загальні та спеціальні питання, що стосуються безпеки праці, і які відображені в правилах безпеки. Всі роботи з монтажу, демонтажу, ремонту та експлуатації складного технологічного устаткування, будівельно-монтажні роботи виконуються за проектами проведення робіт, що містять розділ з техніки безпеки, і за типовими інструкціями з охорони праці. На основі типових інструкцій підприємства, враховуючи місцеві особливості, розробляють інструкції з охорони праці, які погоджують у встановленому порядку.

Виконання робіт з підвищеною небезпекою обов'язково включає розробку організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки трудового процесу.

Підвищені вимоги з техніки безпеки ставляться як до деяких видів робіт, так і до окремих професій робітників, наприклад:

 • • газо- і електрозварники;
 • • монтажники;
 • • слюсарі з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій;
 • • такелажники, стропальники, сигнальники на монтажі;
 • • трубоукладачі;
 • • машиністи кранів, механізмів і будівельно-дорожніх машин;
 • • працівники, що використовують у процесі роботи радіоактивні речовини або етилований бензин;
 • • водії автомобільного транспорту і робітники залізничного транспорту;
 • • працівники, що займаються обслуговуванням і ремонтом електроустановок, а також експлуатацією і ремонтом механічного і електрифікованого інструменту.

Як свідчить практика останніх років, слабким місцем в управлінні технічною безпекою на виробництві є саме організаційна сторона взаємодії людини з об'єктом праці.

Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці

Загальні відомості

Для безпечного проведення робіт необхідно виконувати наступні організаційні заходи:

 • • призначити працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт;
 • • видати наряд або розпорядження;
 • • видати дозвіл на підготовку робочих місць;
 • • підготувати робочі місця;
 • • здійснити допуск до робіт;
 • • організувати нагляд при виконанні роботи;
 • • організувати перехід на інше робоче місце;
 • • оформити перерви в роботі та її закінчення.

При цьому відповідальними за безпечне проведення робіт є:

 • • працівник, що видає наряд або розпорядження;
 • • працівник, що дає дозвіл на підготовку робочого місця і на допуск;
 • • працівник, що підготовляє робоче місце;
 • • працівник, що допускає до роботи;
 • • керівник робіт;
 • • виконавець робіт;
 • • працівник, що здійснює нагляд за безпечним виконанням робіт;
 • • член бригади.

Керівник робіт призначається у разі виконання робіт за нарядом. Необхідність призначення керівника робіт, що виконуються за розпорядженням, визначає той працівник, який віддає такі розпорядження.

У кожної з відповідальних осіб є чітко сформульовані обов'язки. Так, керівник робіт відповідає за:

 • • призначення виконавця робіт з тих осіб, які затверджені списками;
 • • кількісний склад бригади, який зумовлюється необхідністю забезпечення нагляду за бригадою з боку виконавця робіт (наглядача);
 • • достатність кваліфікації працівників, включених до складу бригади;
 • • чіткість і повноту інструктажу виконавцю робіт (наглядачеві) і членам бригади;
 • • виконання заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та за їх достатність;
 • • наявність і придатність до застосування засобів захисту, інструменту, інвентарю, приладів, необхідних для проведення робіт;
 • • щоденний огляд лісів перед допуском бригади до роботи;
 • • організацію і безпечне виконання робіт та дотримання вимог щодо Правил з безпеки робіт.

Керівник робіт разом із виконавцем робіт має приймати робоче місце від допускаючого і перевіряти виконання заходів безпеки, зазначених у наряді. Крім того, він має здійснювати періодичний контроль за роботою бригад щодо дотримання вимог правил безпеки і зобов'язаний усунути від роботи членів бригад, що порушують правила, а також тих, хто перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Керівник газонебезпечних робіт має здійснювати безпосереднє керівництво роботою з наступною перевіркою герметичності ділянки, що ремонтується.

Керівниками робіт за нарядом призначають керівників і фахівців структурних підрозділів і підрядних організацій, що мають для цього достатню кваліфікацію.

Виконавець робіт відповідає за наступне:

 • • виконання заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, і за їхню достатність;
 • • дотримання ним самим і членами бригади вимог інструкцій з охорони праці й виконання заходів безпеки, визначених нарядом, проектами проведення робіт, технологічними процесами і технічними умовами;
 • • чіткість і повноту інструктажу і вказівок, що він дає членам бригади безпосередньо на робочому місці;
 • • наявність, придатність і правильність застосування засобів захисту інструменту, інвентарю і приладів у процесі проведення робіт;
 • • стан збереження встановлених на робочому місці огорож, знаків безпеки, замикальних пристроїв протягом робочої зміни.

Виконавцями робіт за нарядами і розпорядженнями призначають працівників підрозділів підприємства і підрядних організацій, що мають кваліфікацію не нижче IV розряду. При ремонті допоміжного устаткування допускається призначення виконавцями робіт працівників, що мають III розряд.

Черговий чи працівник зі складу оперативно-виробничих працівників, що підготовляє робоче місце, відповідає за правильне і точне виконання зазначених у наряді (розпорядженні) заходів для підготовки робочого місця.

Допускаючий відповідає за такі заходи:

 • • правильність підготовки робочих місць, повноту вжитих заходів безпеки, необхідних для проведення робіт, і їх відповідність характеру і місцю роботи;
 • • правильність допуску до роботи і повноту інструктажу керівника робіт і виконавця робіт (наглядаючого).

Іноді при виконанні ряду робіт у безпосередній близькості від діючого устаткування, наприклад, будівельниками, різноробочими, такелажниками й іншими працівниками, призначаються наглядачі, що мають право бути виконавцями робіт.

Наглядачі відповідають за наступне:

 • • захист членів бригади від впливу на них виробничих факторів з боку діючого технологічного устаткування (стежить, щоб працівники не наближалися на небезпечну відстань до працівника устаткування і комунікацій, забезпечує безпечні умови для проходження оперативних працівників до робочого місця тощо);
 • • відповідність підготовленого робочого місця вимогам, зазначеним у наряді;
 • • наявність і збереженість встановлених на робочому місці огорож, захисних засобів, плакатів і попереджувальних знаків безпеки.

Відповідальним за безпеку технології проведення робіт працівниками при виконанні ними цих робіт є виконавець робіт, що має постійно перебувати на робочому місці.

Члени бригади відповідають за наступне:

 • • виконання ними вимог інструкцій з охорони праці і заходів безпеки, отриманих при інструктажі перед допуском до роботи і під час її проведення;
 • • застосування засобів захисту, спецодягу і справність використовуваних інструменту і приладів.-
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >